doc. Dr. habil. Jürgen Eder

 


Pracovna
 


01 034 


387 774 867


E-mail
 


eder@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny

 

Po ukončení magisterského studia na univerzitě v Augsburku se zaměřením na Neuere Deutsche Literaturwissenschaft a Neueste Geschichte und Philosophie v letech 1980 – 1986 absolvoval doktorské studium na téže univerzitě. Pod vedením Prof. Dr. Dr. h. c. Helmuta Koopmanna napsal disertační práci „Allerlei Allotria. Grundzüge und Quellen der Essayistik bei Thomas Mann" a následně získal doktorský titul. Od roku 1990 do roku 2005 pracoval jako odborný asistent na katedře Neuere Deutsche Literaturwissenschaft na univerzitě v Augsburku. V roce 1998 následovala habilitační práce s názvem „Geselligkeit. Die Gestaltung eines literarischen Themas zwischen 1750 und 1815". V témže období působil jako hostující profesor např. na univerzitách ve Vancouveru, Osijeku a v Českých Budějovicích. Od roku 2005 do roku 2010 byl vedoucím katedry germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, od roku 2010 do roku 2013 pak vedoucím Ústavu germanistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. Od roku 2013 působí jako docent literárních a kulturních věd na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Těžištěm práce je literatura 20. a 21. století a vztahové otázky v mezikulturním kontextu, stejně tak i mezikulturní vztahy v rámci areálů Německá spolková republika – Česká republika a Střední Evropa.


◽ Publikační činnost