Hanka Švédová

Hana Švédová

studentka 3. ročníku bakalářského studijního oboru

Česko-německá areálová studia

praktická stáž v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem v Řezně, SRN

https://www.tandem-org.de/


 

Praktická stáž je povinnou součástí studijního plánu bakalářského studijního oboru Česko-německá areálová studia. Koordinátoři praxí a stáží na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU nám představili seznam organizací, kde je možno stáž absolvovat. Já jsem se však rozhodla jinak a na internetu jsem si sama vyhledala nabídku stáže u Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem v Řezně. Napsala jsem krátký motivační dopis a pan Rudner, ředitel Tandemu, mě následně pozval k osobnímu pohovoru. To klaplo a mně již nestálo nic v cestě!

Praxi jsem absolvovala v termínu 1. 7. – 30. 9. 2018 za finanční podpory programu ERASMUS+ a prostředků přijímací organizace. Za poskytnuté finanční prostředky děkuji.

S panem Rudnerem, ředitelem Tandemu v Řezně

Před začátkem praxe jsem se nevyhnula obavám, přece jenom přede mnou stála výzva: tři měsíce v zahraničí, první stáž a nové prostředí. Moje starosti se ale víceméně rozplynuly hned první den praxe. V Tandemu mě mile přivítala paní Hermansky, která má na starosti public relations. Nejdříve jsme spolu prošly organizační věci. K dispozici mi byl také dokument „How to do Tandem-PraktikantIN“, který pěkně shrnoval mé první kroky a úkoly v Tandemu. Potom mě paní Hermansky provedla kancelářemi a já jsem se tak seznámila s ostatními kolegy, mezi kterými jsou zastoupeni i Češi. Všichni na mě byli milí a já se na ně mohla vždy obracet. Mezi sebou jsme si tykali a díky tomu byla pracovní atmosféra hned příjemnější.

Během praxe jsem dostávala úkoly z různých oblastí, kterými se Tandem zabývá. Je nutné podotknout, že Tandem klade hlavní důraz na mimoškolní česko-německá setkávání mládeže, dále podporuje nabídku odborných praxí pro české středoškoláky a učně v Německu a naopak. Nezapomíná ani na nejmenší, a proto poskytuje nabídky už i v předškolní oblasti. Úkoly mi následně zadávali kolegové z příslušných oblastí.  Nejčastěji se jednalo o odborné rešerše s česko-německou tématikou, překlady z němčiny do češtiny. Mezi pravidelné povinnosti patřila editace webu a zveřejňování příspěvků na facebookové stránce Tandemu. Mým závěrečným úkolem byla pomoc s přípravou Česko-německého mediálního semináře, který se konal v Hofu. Byl určen především pro pedagogy, kteří pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let a mají zájem seznámit děti zábavnou formou s naším německým sousedem a jeho jazykem. Na semináři jsem měla na starosti fotografování a dokumentaci.

Na Kamenném mostě v Řezně, v pozadí Dóm Sv. Petra

Po dobu praxe jsem bydlela v Sinzingu (cca 10 km od Řezna). Dala jsem si předsevzetí jezdit každý den do práce a zpět na kole a to mi také vydrželo. Odměnou mi byl pěkný pokoj v rodinném domě, který mi po dobu stáže pronajala mladá rodina, se kterou jsem se spřátelila. O víkendech byl čas na výlety. Kromě prozkoumání blízkého okolí, jsem se podívala do Norimberku, Pasova a na závěr do hlavního města Bavorska - Mnichova, které mě svou rozmanitostí velmi zaujalo.

  

Mnichov, Olympijský park (OH 1972)

Za tři měsíce v Tandemu jsem nabyla plno nových zkušeností, ať už praktických či teoretických. Jsem moc ráda, že jsem svou stáž mohla absolvovat právě tam. Zjistila jsem, jak Koordinační centrum funguje a jak důležité je rozvíjet česko-německé vztahy. Díky stáži cítím zlepšení v německém jazyce, ztratila jsem obavy z mluvení, a myslím si, že dokážu rychleji reagovat. Na začátku to byla výzva, ale podařilo se mi ji překonat. A jak zní moje rada na závěr nejenom pro budoucí stážisty? „Když máš z něčeho strach, tak je nejlépe si to vyzkoušet!“ :-)

Hanka Švédová