Aneta Karpíšková, Kateřina Horehleďová

Studentky 2. ročníku bakalářského studijního oboru Česko-německá areálová studia

Kateřina Horehleďová a Aneta Karpíšková

Odborná stáž v Institutu regionů Evropy, Salzburg, Rakousko

Dobu od 1. července do 31. srpna 2018 jsme strávily na povinné praktické stáži v Institutu regionů Evropy (IRE) v rakouském Salzburgu pod vedením generálního sekretáře Dr. Joachima Fritze.


O možnosti absolvovat zdejší stáž jsme se dozvěděly od bývalé koordinátorky odborných praxí a stáží na našem ústavu, PhDr. Miroslavy Kubatové Pitrové, Ph.D. Nutno podotknout, že naše stáž proběhla za finanční podpory programu ERASMUS+ a finančního příspěvku přijímající organizace, za který mnohokrát děkujeme.

Hlavní náplní naší práce v institutu bylo vypracování vědecké studie týkající se evropských regionů a jejich problémů. Zvolily jsme si vlastní témata (Die Analyse der südböhmischen Politik und der Regionalwahlen 2016 in Südböhmen a Europäische Territoriale Zusammenarbeit zwischen den Regionen in der tschechisch-österreichischen Raum) a soustředily se na jejich pečlivé vypracování v odborné němčině po celou dobu stáže. Na konci našeho pobytu jsme studie prezentovaly Dr. Schausbergerovi a dalším kolegům, kteří byli s naší prací spokojeni a hodnotili ji jako kvalitní přínos pro IRE. V budoucnu budou naše práce k dispozici každému díky jejich uložení v Rakouské národní knihovně.

  

   

Při předávání certifikátu s Dr. Schausbergerem

Dále jsme pomáhaly při přípravách mezinárodní konference konající se každý rok v září, rešeršovaly právě potřebné informace, kontaktovaly českého vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci a pozvaly ho na konferenci, překládaly německé texty do českého jazyka atd. Během stáže jsme měly příležitost setkat se s vysoce postavenými osobnostmi v oblasti rakouské i evropské politiky. V červenci institut navštívila státní sekretářka Ministerstva vnitra Rakouské republiky Karoline Edtstadler a v srpnu eurokomisař Johannes Hahn, který je rovněž patronem IRE. V červenci absolvovali praxi v IRE i dva rakouští stážisté, se kterými jsme navázaly přátelské vztahy.

(zleva Dr. Joachim Fritz, Aneta Karpíšková, Kateřina Horehleďová, eurokomisař Johannes Hahn, Dr. Franz Schausberger)
 

(zleva Dr. Franz Schausberger, stážista, Aneta Karpíšková, Karoline Edtstadler, Julia Soldo, stážista, Dr. Joachim Fritz)

Celé osazenstvo kanceláře institutu se bez výjimek staralo o naše maximální kulturní a společenské vyžití, tipy na nové výlety a kulturní události přicházely téměř každý den. Přátelskou atmosféru dokreslovalo i oboustranné prohlubování interkulturních znalostí a aktualit na poli politického dění v kontextu celoevropské situace.

Během stáže jsme bydlely na nově zrekonstruovaných studentských kolejích Egger Lienz, cca 10 minut autobusem od centra a 15 minut od institutu. Ubytování nám zařídil Dr. Fritz, který zároveň zodpovídal za vyřizování dokumentů potřebných k úspěšnému uzavření stipendijního  programu Erasmus+ a byl velice ochotný a vstřícný.

Ve volném čase jsme poznávaly historické centrum Salzburku, navštívily zámek Hellbrunn a přilehlé vodní hrádky, zámek Mirabell, pevnost Hohensalzburg a další. Bohatě zastoupené jsou v nejbližším okolí Salzburku i přírodní památky. V horkých letních dnech jsme tak ocenily možnost koupat se  v nedalekém horském jezeru Wolfgangsee, jež bylo snadno dostupné díky autobusové lince.

S průběhem stáže a s ubytováním jsme byly velice spokojené a doporučujeme stáž v IRE všem studentům, které zajímá veřejná správa, politologie a evropská regionální politika. Jsme vděčné za mnoho nových cenných zkušeností, které využijeme v budoucím pracovním životě.

 

Kateřina Horehleďová a Aneta Karpíšková