Odborné praxe a stáže

Pracovní stáže v programu ERASMUS+
Odborné praxe / stáže
Závěrečné zprávy
Vyplnění a odevzdání Závěrečné zprávy z odborné praxe/stáže je podmínkou k získání stanoveného počtu kreditů z předmětu UAG/OP, UAG/JIZ. Po kontrole úplnosti údajů jsou zprávy zveřejněny bez osobních údajů studenta.
Formuláře ke stažení
Studentská hodnocení odborných praxí / stáží

MENU