Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2021

Grüß Gott - dobrý den,
rádi bychom Vás i v této nelehké době informovali o letošních stipendijních a grantových programech Česko-bavorské vysokoškolské agentury. Prosíme předejte následující informace potenciálním zájemcům z řad studentů, pedagogů, vědeckých pracovníků a vedení VŠ, děkujeme.
Dle vývoje v následujících měsících se budeme snažit otevřít možnosti financování i pro digitální formáty přeshraničních kooperací a pro účast na online akcích vysokých škol v sousední zemi. Navíc doufáme, že alespoň v druhé polovině roku bude možno uskutečnit některé akce či výzkumné projekty v prezenční formě.
.............................................................................................................................
Stipendijní programy na rok 2021:
- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,
 
- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,
- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,
- stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".

............................................................................................................................

Grantové programy na rok 2021:
- NOVĚ: "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)
- "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)

- "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)
Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".