Konzultační hodiny


Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2019/2020
 


prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. 

Ředitelka ústavu

  úterý 09.30 - 11.00

 


doc. Dr. habil. Jürgen Eder


  středa 10.00 - 11.00

 

           Dr. habil. Christine Pretzl
 
            po dohodě e-mailem


Dr. phil. Markéta Ederová

Tajemnice ústavu, vedoucí oddělení germanistiky


  úterý 10.00 - 11.00

 


Jan König, M.A.

Jazykový lektor DAAD; koordinátor zahraničních praxí a stáží


  úterý 13.00 - 15.00

 


Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.


  pondělí 09.45 - 10.45

 


PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.

 


  úterý 08.00 - 09.30

 


Antonia Kurz, B.A.

Jazyková asistentka DAAD


  úterý 10.00 - 11.00