Konzultační hodiny


Konzultační hodiny ve zkouškovém období ZS 2019/2020
 


prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. 


pondělí


08.00 - 19.30 hod.


doc. Dr. habil. Jürgen Eder


úterý


10.00 - 11.00 hod.


Markéta Ederová, M.A.


pondělí


10.00 - 11.00 hod.


Jan König, M.A.

Jazykový lektor DAAD


 

14. 1. 2020             13.00 – 14.00 hod.

16. 1. 2020             13.00 – 14.00 hod.

29. 1. 2020             13.00 – 14.00 hod.

  5. 2. 2020             13.00 – 14.00 hod.

12. 2. 2020             13.00 – 14.00 hod.


Antonia Kurz, B.A.

Jazyková asistentka DAAD


 


po dohodě e-mailem


Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.


 

14. 1. 2020             09.00 – 10.00 hod.

21. 1. 2020             09.00 – 10.00 hod.

28. 1. 2020             11.00 – 12.00 hod.

  4. 2. 2020             10.00 – 11.00 hod.

12. 2. 2020             10.00 – 11.00 hod.


PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.


středa


08.00 - 09.30 hod.


 


 


 

 Termíny jsou platné v období od 13. 1. do 14. 2. 2020