Svazek 5 (2005)

Čas výstavního ruchu
Studie a materiály

HISTORIA CULTURAE V, Studia 4

 

Vědecké sympozium Čas výstavního ruchu pořádané Historickým ústavem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se konalo 29. - 30. května 2004 v Kostelci nad Vltavou.

Předkládaný sborník otevírá devadesátá léta 19. století pohledem na akční rádius jejich nejvíce zjevného, reprezentačního znaku: Všeobecné zemské jubilejní výstavy (1891) a Národopisné výstavy českoslovanské (1895). Oba projekty začleňuje do evropské vlny výstavnictví, všímá si domácí geneze i přípravných výstav regionálních, zachycuje rovněž další aktivity výstavami inspirované, nebo souznějící vzepětím jiných kulturněhistorických počinů. Přílohy tvoří faksimile plánků obou výstav.

 

Obsah

Čas výstavního ruchu (D. Blümlová) 5
Výstavnictví v českých zemích do první světové války (M. Hlavačka) 8
Písecká hospodářská výstava 1867 (M. Hlavačka) 11
Jižní Čechy v expozici české chalupy 1891 (I. Štěpánová) 25
Hosté z Haliče. Poláci a Rusíni na pražské Jubilejní výstavě v r. 1991 (M. Ďurčanský - P. Kodera) 40
Zapomenutý triumf. Karel Krnka a Zemská jubilejní výstava (D. Pazdera) 75
Letmá procházka po restauracích pražské Jubilejní výstavy (M. Franc) 93
Nerudovy ´výstavní´ fejetony (D. Tureček) 100
Národopisná výstava na Sobotecku (K. Bílek) 111
Také na Jindřichohradecku vystavovali! (A. Zvonařová) 118
Národopisná výstavka okresu vodňanského v režii českých spisovatelů (D. Blümlová - J. Blüml) 121
Co přinesl "čas výstavní" pro řešení tzv. "jihočeské otázky" (J. Dvořák) 129
Počátky divadla Uranie (J. Rauchová) 144
Václav Štech a spolek Máj (J. Pokorný) 151
Učňovská léta Josefa Vítězslava Šimáka (23. 6. 1890 - 18. 9. 1900) (H. Kábová) 157
"Ó dobo krásná! Studie kvetou, duchové se probouzejí - jest radost živu býti!" (M. Pokorná) 185
Lakrimanti, aneb Česká literatura pohledem Švandy dudáka v polovině devadesátých let 19. století (B. Jiroušek) 194
Pik, vajs, puma (M. Sládek) 205
Česká folkloristika na sklonku 19. století: čas retrospektiv a bilancí (L. Sochorová) 211
Pražská fotografická veduta na konci 19. století (J. Bartoš) 220
Ediční poznámka 250
Seznam autorů 251