Dějiny starověku (přednáška)

Přednášející: PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.

Akademický rok 2018/2019 – letní semestr

Rozsah: 2/0

Místo a čas konání přednášky: P2, po 11,30-13,00

 

Rozvržení přednášek:

1. Mezopotámie: od Sumeru k novoasyrské a perské říši.

2. Egypt: Stará, Střední a Nová říše a násle dující období.

3. Ostatní části Blízkého východu ve starověku: Levanta a Anatolie.

4. Egejská civilizace a temná staletí v Řecku. Archaická doba: velká řecká kolonizace a vznik řecké polis.

5. Řecká klasická doba: Athény v 5. století, válka s Persií, athénská námořní říše a Athény jako kulturní velmoc. Sparta.

6. Peloponéská válka a dopad na řecký svět. Boj o hegemonii v Řecku ve 4. století a podrobení Řecka Makedonií.

7. Alexandr Veliký a rozšíření řeckého světa: kolonizace a urbanizace Východu. Helénistická

království.

8. Počátky Říma: italické kmeny, etruský a řecký vliv v Itálii; Keltové. Ovládnutí Itálie a vnitřní

vývoj římského státu ve 4.-3. století.

9. Punské války a vznik impéria ve 2.-1. století.

10. Občanské války v Římě v 1.stol. Připojení Galie, situace na Východě. Druhý triumvirát, bitva u Actia a počátek císařství.

11. Dynastie klaudijsko-julská, Flaviovci, dynastie adoptivních císařů.

12. Krize třetího století. Vnější války, uzurpace moci, separatismus, selhání římské ekonomiky.

13. Diocletianus, Constantinus a obnova stability říše. Změny ve společnosti v pozdní antice.

14. Říše ve 4. a 5. století. Zánik západní části a vznik barbarských království na Západě.

 

→ Ke zkoušce je požadován seznam deseti přečtených odborných publikací k dějinám starověku. Je třeba vybírat z těchto knih:

 

I. Všeobecná díla:

 • J. Burian  - P. Oliva, Civilizace starověkého Středomoří, Praha 1984 (nebo druhé vydání, 2015).
 • J. Burian, Cesty starověkých civilizací, Praha 1973.
 • J. Pečírka a kol., Dějiny pravěku a starověku I-II, Praha 1979.
 • G. Clark, Prehistorie světa, Praha 1973.
 • W. Ekschmitt, Paměť národů, Praha 1974.
 • L. Deuel, Svědkové časů, Praha 1974.
 • J. Heller, Starověká náboženství. Náboženské systémy starého Egypta, Mezopotámie a Kenaanu, Praha 1988.
 • D. Kelly a kol., Bitvy starověkého světa. Od Kadeše (1285 př. n. l.) po Katalaunská pole, Praha 2008.
 • S. N. Kramer a kol., Mytologie starověku, Praha 1977.
 • J. J. Norwich, Města, která utvářela starověký svět, Praha 2016.
 • M. Oliphantová, Atlas starověkého světa, Praha 1993.
 • P. Oliva, Dějiny starověkého světa, Praha 1994.
 • N. Ostler, Říše slova. Jazykové dějiny světa, Praha 2007.

 

II. K dějinám Egypta:

 • J. Baines - J. Málek, Svět starého Egypta, Praha 1996.
 • M. Grant, Kleopatra, královna egyptská, Praha 2003.
 • Ch. Jacq, Egypťanky. Královny, manželky, milenky, kněžky, Praha 2001.
 • Ch. Jacq, Toulky Egyptem faraonů, Ostrava 2003.
 • J. Janák, Brána nebes. Bohové a démoni starého Egypta, Praha 2005.
 • P. Johnson, Civilizace starého Egypta, Praha 2002.
 • J. Málek, Poklad krále Tutanchamona, Praha 2006.
 • P. Parsons, Dějiny ukryté v písku, Praha 2008.
 • J. Pollard – H. Reid, Vzestup a pád Alexandrie, Praha 2008.
 • I. Shaw, Dějiny starověkého Egypta, Praha 2003.
 • E. Strouhal, Život starých Egypťanů, Praha 1989.
 • B. G. Trigger - B. J. Kemp - D. O´Connor - A. B. Lloyd, Starověký Egypt: Sociální dějiny, Praha 2004.
 • J. Tyldesley, Nefertiti, Ostrava 2000.
 • B. Vachala, Staří Egypťané, Praha 2001.
 • B. Vachala, Abúsír: staroegyptské královské pohřebiště, Praha 2006.
 • M. Verner, Ztracené pyramidy, zapomenutí faraóni, Abúsír, Praha 1997.
 • M. Verner, Pyramidy - tajemství minulosti, Praha 1997.
 • M. Verner, Starověký Egypt, Praha 2016.
 • M. Verner - L. Bareš - B. Vachala, Encyklopedie starověkého Egypta, Praha 2007.
 • M. Vilímková, Starověký Egypt, Praha 1977.
 • B. Watterson, Egypťané, Praha 2005.
 • V. Zamarovský, Jejich veličenstva pyramidy, Praha 2006.

 

III. K dějinám Předního východu:

 • D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Písemnictví starého Předního východu. Praha 2013.
 • D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Na stezkách doma Baalova. Náboženské texty literární a kritické. Praha 2014.
 • D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Poskytni králi výmluvná slova. Korespondence starověké Levanty, Praha 2013.
 • D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Jak je psáno. Vědecké, právní, administrativní a školní texty starověké Levanty. Praha 2014.
 • D. Antalík, P. Čech, J. Dušek, J. Mynářová, Jako pták v kleci. Epigrafické památky starověké Levanty. Praha 2014.
 • M. Bič, Stopami dávných věků (Mezi Nilem a Tigridem), Praha 1979.
 • M. Bič, Při řekách babylónských. Dějiny a kultura starověkých říší Předního Orientu, Praha 1990.
 • J. Burian, Cesty starověkých civilizací, Praha 1973.
 • E. C. Cline, 1177 př. Kr.: Zhroucení civilizace a invaze mořských národů, Praha 2019.
 • J.-J. Glassner, Mezopotámie. 34. století př. n. l. až 539 př. n. l., Praha 2004.
 • V. Holub, Civilizace starověkého Egypta a Mezopotámie, Praha 2017.
 • B. Hruška, Kultovní život starého Sumeru, Praha 1995.
 • B. Hruška - L. Matouš - J. Prosecký - J. Součková, Mýty staré Mezopotámie, Praha 1977.
 • A. Jepsen, Královská tažení ve starém Orientu. Prameny k dějinám starověké Palestiny, Praha 1987.
 • F.-K. Kienitz, Národy ve stínu, Praha 1991.
 • E. Klengelová - Brandtová, Starověký Babylón, Praha 1983.
 • J. Klíma, Společnost a kultura starověké Mezopotámie, Praha 1963.
 • J. Klíma, Lidé Mezopotámie, Praha 1976.
 • J. Klíma, Nejstarší zákony lidstva, Praha 1979.
 • O. Klíma, Sláva a pád starého Íránu, Praha 1977.
 • G. Leicková, Mezopotámie. Počátky měst, Praha 2005.
 • H. McCallová, Mezopotamské mýty, Praha 1998.
 • S. Moscati, Živoucí minulost, Praha 1984.
 • S. Moscati, Foiničané, Praha 1975.
 • S. Moscati, Staré semitské civilizace, Praha 1969.
 • N. Nováková - L. Pecha - F. Rahman, Dějiny Mezopotámie, Praha 1998.
 • A. L. Oppenheim, Starověká Mezopotámie. Portrét zaniklé civilizace, Praha 2001.
 • J. Pečírková, Asýrie - od městského státu k říši, Praha 2000.
 • P. Pokorný, Řecké dědictví v Orientu, Praha 1993.
 • J. Prosecký, Když království sestoupilo z nebes, Praha 2015.
 • J. Součková, Starověký Přední východ, Praha 1979.
 • M. Van De Mieroop, Dějiny Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr., Praha 2010.
 • V. Zamarovský, Na počátku byl Sumer, Praha 1983.
 • V. Zamarovský, Za sedmi divy světa, Praha 1980.
 •  V. Zamarovský, Za tajemstvím říše Chetitů, Praha 2006.

 

IV. K dějinám řeckého a hellénistického světa:

 • L. Adkins – R. A. Adkins, Starověké Řecko, Praha 2011.
 • A. Bartoněk, Zlaté Mykény, Praha 1983.
 • A. Bartoněk, Odysseové na mořích historie, Praha 1976.
 • A. Bartoněk, Světem starých Řeků, Praha 1977.
 • A. Bartoněk, Zlatá Egeis, Praha 1969.
 • J. Bleicken, Athénská demokracie, Praha 2002.
 • J. Bouzek, Objevy ve Středomoří, Praha 1979.
 • J. Bouzek - R. Hošek, Antické Černomoří, Praha 1978.
 • J. Bouzek - I. Ondřejová, Periklovo Řecko, Praha 1989.
 • R. Dostálová - R. Hošek, Antická mystéria, Praha 1997.
 • J. Frel, Od tyranů k Sókratovi, Praha 1969.
 • H. J. Gehrke, Alexandr Veliký, Praha 2002.
 • H. Geiss, Starověký Knóssos, Praha 1985.
 • M. Grant, Zrození Řecka, Praha 1999.
 • M. Grant, Klasické Řecko, Praha 2004.
 • R. Graves, Řecké mýty, Praha 2004.
 • R. Hošek, Náboženství antického Řecka, Praha 2004.
 • R. Hošek, Země bohů a lidí. Pohledy do řeckého dávnověku, Praha 1972.
 • A. Krawczuk, Kleopatra, Praha 1973.
 • P. Léveque, Zrození Řecka, Praha 1995.
 • P. Levi, Svět starého Řecka, Praha 1995.
 • P. Oliva, Zrození evropské civilizace, Praha 2003 (= P. Oliva, Zrození řecké civilizace, Praha 1976).
 • P. Oliva, Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka, Praha 2000.
 • P. Oliva, Svět helénismu, Praha 2001.
 • P. Oliva, Řecko mezi Makedonií a Římem, Praha 1998.
 • P. Oliva, Solón, Praha 1971.
 • P. Oliva, Sparta a její sociální problémy, Praha 1971.
 • P. Oliva, Polybios a jeho svět, Praha 2013.
 • R. Osborne, Dějiny klasického Řecka, Praha 2010.
 • A. Świderková, Helada králů, Praha 1972.
 • A. Świderková, Tvář helénistického světa. Od Alexandra Velikého do císaře Augusta, Praha 1983.
 • A. Świderková, Sedm Kleopater, Praha 1987.
 • A. Świderková, Když papyry promluvily, Praha 1972.
 • V. Vavřínek, Alexandr Veliký, Praha 1976.
 • L. Vidman, Od Olympu k Panteonu, Praha 1997.
 • V. Zamarovský, Řecký zázrak, Praha 1972.
 • V. Zamarovský, Objevení Tróje, Praha 1962.
 • V. Zamarovský, Vzkříšení Olympie, Praha 1980.

 

V. K dějinám Říma a římského impéria:

 • L. Adkins – R. A. Adkins, Antický Řím, Praha 2012.
 • A. Barrett (ed.), Životy císařů, Praha 2012.
 • M. Bartošek, Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje, Praha 1995.
 • M. Bartošek, Encyklopedie římského práva, Praha 1994.
 • J. Bednaříková, Stěhování národů, Praha 2003.
 • J. Bednaříková, Frankové a Evropa, Praha 2009.
 • J. Bednaříková, Attila: Hunové, Řím a Evropa, Praha 2012.
 • J. Bednaříková - A. Homola - Z. Měřínský, Stěhování národů a východ Evropy. Byzanc, Slované a Arabové, Praha 2006.
 • M. T. Boatwright, D. J. Gargola - R. J. A. Talbert, Dějiny římské říše. Od nejranějších časů po Konstantina Velikého, Praha 2012.
 • F. Bourbon – A. Liberati, Starověký Řím, Praha 2006.
 • J. Burian, Římské impérium, Praha 1994.
 • J. Burian, Zánik antiky, Praha 1972.
 • J. Burian, Řím. Světla a stín antického velkoměsta, Praha 1970.
 • J. Burian, Hannibal, Praha 1967.
 • J. Burian, G. J. Caesar, Praha 1963.
 • D. B. Campbell, Řecká a římská obléhací technika 399 př. n. l. – 363 n. l., Praha 2008.
 • R. Caratini, Nero. Básník potřísněný krví, Praha 2004.
 • R. Caratini, Tiberius. Pohnutý život císaře, Praha 2004.
 • M. Clauss, Konstantin Veliký. Římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím, Praha 2005.
 • R. Collins, Evropa raného středověku 300-1000, Praha 2005.
 • T. Cornell - J. Matthews, Svět starého Říma, Praha 1995.
 • R. Cowan, Římská bojová taktika 109 př. n. l. – 313 n. l., Praha 2008.
 • J. Češka, Zánik antického světa, Praha 2000.
 • J. Češka, Poslední století starověku, Brno 1987.
 • J. Češka, Římský dominát, Brno 1976.
 • W. Dahlheim, U kolébky Evropy. Odkaz antického Říma, Praha 2006.
 • W. Eck, Augustus a jeho doba, Praha 2004.
 • R. Étienne, Julius Caesar, Praha 2007.
 • J. Fryš, Život ve stínu Vesuvu, Příbram 2000.
 • E. Gibbon, Úpadek a pád římské říše (výběr), Praha 1983.
 • A. K. Goldsworthy, Ve jménu Říma: muži, kteří vítězili pro římskou říši, Praha 2009.
 • A. K. Goldsworthy, Armáda starého Říma, Praha 2010.
 • A. K. Goldsworthy, Caesar: život giganta, Praha 2010.
 • M. Goodman, Řím a Jeruzalém. Střet starověkých civilizací, Praha 2007.
 • M. Grant, Dějiny antického Říma, Praha 1999.
 • M. Grant, Pád říše římské, Praha 1997.
 • M. Grant, Římští císařové, Praha 2002.
 • M. Grant, Dvanáct cézarů, Praha 1998.
 • M. Grant, Židé v římském světě, Praha 2003.
 • T. Holland, Rubikon: triumf a tragédie římské republiky, Praha 2005.
 • R. Hošek - V. Marek, Řím Marka Aurelia, Praha 1990.
 • J. Kincl – V. Urfus, Římské právo, Praha 1990.
 • F. Knotek, Hannibal, Brno 1996.
 • K. Christ, Krize a zánik římské republiky, Praha 2010.
 • J. Kovařík, Vítězové nad Kartágem, Třebíč 2014.
 • A. Krawczuk, Nero, Praha 1976.
 • A. M. Liberati – F. Bourbon, Starověký Řím, Praha 1998.
 • Ch. Markschies, Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, Praha 2005.
 • P. Matyszak – J. Berryová, Životy Římanů, Praha 2009.
 • S. Nappo, Pompeje. Průvodce starověkým městem, Praha 1999.
 • J. Penrose, Řím a jeho nepřátelé. Říše stvořená a zničená válkou, Praha 2007.
 • S. Pescarino, Řím. Archeologický průvodce po antickém Římě, Praha 2000.
 • J. - N. Robert, Řím, Praha 2001.
 • J. Rüpke, Náboženství Římanů, Praha 2007.
 • P. Schäfer, Dějiny Židů v antice. Od Alexandra Velikého po arabskou nadvládu, Praha 2003.
 • R. Turcan, Mithra a mithraismus, Praha 2004.
 • G. Ürögdi, Tak žil starý Řím, Praha 1968.
 • P. Wilkinson, Pompeje. Poslední den, Praha 2004.
 • R. Wolters, Římané v Germánii, Praha 2002.
 • V. Zamarovský, Dějiny psané Římem, Praha 1995.

 

VI. K dějinám jiných starověkých kultur a civilizací:

 • G. Barker - T. Rasmusen, Etruskové, Praha 2005.
 • J. Bouzek, Thrákové, Praha 1990.
 • J. Burian - B. Mouchová, Záhadní Etruskové, Praha 1966.
 • H. Daicoviciu, Dákové, Praha 1973.
 • E. Droberjar, Věk barbarů, Praha 2005.
 • E. Droberjar, Příběh o Marobudovi a jeho říši, Praha 2000.
 • P. B. Ellis, Keltové. První tisíciletí keltských dějin, Praha 1996.
 • J. Filip, Keltská civilizace a její dědictví, Praha 1963.
 • P. Heather, Gótové, Praha 2002.
 • T. Jones – A. Ereira, Barbaři, Praha 2008.
 • W. Keller, Etruskové, Praha 1974.
 • J. Man, Attila, Praha 2007.
 • J. A. Mauduit, Keltové, Praha 1973.
 • E. Redgateová, Arméni, Praha 2003.
 • S. Richter, Kartágo, Praha 1974.
 • A. P. Smirnov, Skytové, Praha 1980.
 • K. Smoláriková, Antická Libye, Brandýs n/L 2006.
 • E. A. Thompson, Hunové, Praha 1999.
 • M. Todd, Germáni, Praha 1999.

 

→ Ke zpracovávání referátů můžete rovněž využít tyto publikace (nepočítají se do stanovených deseti povinných knih):

 

 • V. Bahník a kol., Slovník antické kultury, Praha 1974.
 • B. Borecký – R. Dostálová (eds.), Slovník řeckých spisovatelů, Praha 2006.
 • L. Canfora, Dějiny řecké literatury, Praha 2001.
 • G. B. Conte, Dějiny římské literatury, Praha 2003.
 • J. Heller, Encyklopedie starověkého Předního východu, Praha 1997.
 • E. Kuťáková – A. Vidmanová (eds.), Slovník latinských spisovatelů, Praha 2004.
 • L. Svoboda a kol., Encyklopedie antiky, Praha 1974.
 • kol. aut., Toulky minulostí světa 1 (Přední východ), Praha 1999.
 • kol. aut., Toulky minulostí světa 2 (Řecko), Praha 2000.
 • kol. aut., Toulky minulostí světa 3 (Řím), Praha 2016.

 

→ Dodatek: antičtí historikové (nepočítají se do stanovených deseti povinných knih)

 

 • Ammianus Marcellinus, Soumrak římské říše, Praha 1975 (nebo: Dějiny římské říše za soumraku antiky, Praha 2002).
 • Appiános, Zrod římského impéria, Praha 1986.
 • Appiános, Krize římské republiky, Praha 1989.
 • Arriános, Tažení Alexandra Velikého, Praha 1972.
 • Aurelius Augustinus, O boží obci, Praha 1950.
 • Aurelius Augustinus, Vyznání, Praha 2006.
 • Julius Caesar, Zápisky o válce galské, Praha 1964 (nebo: Válečné paměti, Praha 1972).
 • Eusebius Pamphili, Církevní dějiny, Praha 1988.
 • Eutropius a Festus, Stručné dějiny Říma, Praha 2008.
 • Héródiános, Řím po Marku Aureliovi, Praha 1975.
 • Hérodotos, Dějiny, Praha 2004.
 • Flavius Josephus, Válka židovská I, II, Praha 1990.
 • Flavius Josephus, O starobylosti Židů / Můj život, Praha 2006.
 • Livius, Dějiny I-VII, Praha 1971-79.
 • Plútarchos, Životopisy slavných Řeků a Římanů I-II, Praha 2007.
 • Polybios, Dějiny I-IV, Praha 2008, 2009, 2011 a 2012.
 • Portréty světovládců I-II, Praha 1982.
 • Sallustius Crispus, Catilinovo spiknutí - Válka s Jugurthou, Praha 1988.
 • Sokrates Scholastikos, Církevní dějiny, Praha 1989 a 1990.
 • Suetonius Tranquillus, Životopisy dvanácti císařů, Praha 1974.
 • Synové slávy - oběti iluzí, Praha 1977.
 • Cornelius Tacitus, Letopisy, Praha 1975.
 • Cornelius Tacitus, Z dějin antického Říma, Praha 1976.
 • Thúkýdidés, Dějiny peloponéské války, Praha 1977.
 • Velleius Paterculus a Florus, Dvojí pohled na římské dějiny, Praha 2013.
 • Xenofón, Řecké dějiny, Praha 1982.
 • Xenofón, Anabaze, Praha 1974.
 • Xenofón, Vzpomínky na Sókrata, Praha 1972.
 • Xenofón, O Kýrově vychování, Praha 1970.
 • Zósimos, Stesky posledního Římana, Praha 1983.
 • Orientační okruhy otázek ke zkoušce:
 • Egypt: Stará a Střední říše (poloha Egypta a zemí sousedících s ním; ekonomika Egypta, centra moci; problém chronologie, řazení dynastií; architektura, výtvarné umění, literatura, náboženství atd.).
 • Egypt: Nová říše a následující období (zahraniční politika, teritoriální expanze; krize centrální moci, konec samostatného Egypta; perská nadvláda; Egypt jako helénistická monarchie a jako provincie římské říše).
 • Mezopotámie: od Sumeru k novoasyrské říši a dál (Sumer, Akkad, Babylónie, Asýrie; etnické skupiny, jejich jazyky a písemné systémy; státní zřízení, kultura, náboženství; sousední státy a říše; mísení etnik a kultur; Mezopotámie jako součást perské a parthské říše; kontakty a konflikty se Západem).
 • Jiné části Blízkého Východu ve starověku: Levanta a Malá Asie. Od začátku až do římské doby: národy a kmeny; města, obchod, kulturní kontakty; invaze mořských národů; začlenění do perské říše a do helénistických říší; provincie římské říše v těchto částech Asie).
 • Dějiny starověkého Íránu: achaimenovská říše / parthská říše / sasánovská říše.
 • Egejská civilizace (Kyklady, Kréta, pevninské Řecko; příchod Řeků do Řecka; lineární písmo A a B; mořské národy a zkáza civilizace; obraz v homérských eposech).
 • Temná staletí a archaická doba v Řecku. Příchod Dórů, etnické přesuny, řecké osídlení Malé Asie, kmeny Řeků a dialekty řečtiny; velká řecká kolonizace, Homér a Hésiodos, keramika, alfabeta, raná řecká lyrika a filosofie.
 • Od vlády aristokracie k rané řecké tyranidě; vývoj v egejské oblasti; Řekové ve Velkém Řecku (jižní Itálie, Sicílie); politické a kulturní důsledky řecké přítomnosti v západním Středomoří. Architektura, výtvarné umění, keramika, ražba mincí atd.
 • Dva typy řecké polis: Sparta a Athény (politické změny; sociální a ekonomické problémy)
 • Athény v 5. století: válka s Persií. Athénská námořní říše a Sparta jako její protiváha. Periklova doba, Athény jako kulturní velmoc (architektura, sochařství, literatura atd.). Předehra k peloponéské válce, poměr k Persii.
 • Peloponéská válka. Okolnosti vzniku, průběh, výsledek. Dopad na řecký svět.
 • Boj o hegemonii v Řecku ve 4. století a podrobení Řecka Makedonií. Sparta, Théby, Athény, tzv. druhý athénský námořní spolek. Politické a sociální změny v řeckém světě.
 • Alexandr Veliký a rozšíření řeckého světa: kolonizace a urbanizace Východu.
 • Helénistická království v Egyptě, na Balkáně, v Malé Asii, v syropalestinské oblasti, v Mezopotámii a ještě dále na Východě.
 • Expanze římské moci do řeckých východních oblastí, konec helénistických států, vzestup Parthie, stabilizace římského limitu na Východě.
 • Počátky Říma: italické kmeny, etruský a řecký vliv v Itálii; Keltové.
 • Řím: ovládnutí Itálie a vnitřní vývoj římského státu ve 4.-3.stol.
 • Punské války. Vznik římského impéria.
 • Sociálně-ekonomické potíže vznikajícího impéria ve 2.-1.stol. Pokusy o agrární reformu. Reforma armády, zahraniční války. Spojenecká válka.
 • Občanské války v Římě v 1.stol. až po smrt Julia Caesara. Rozdělená společnost a potřeba sociálních změn. Připojení Gallie, situace na Východě.
 • Od Caesarova zavraždění až k Augustově principátu: druhý triumvirát, bitva u Actia, počátek císařské doby, nový administrativní systém říše. Anexe Podunají, problémy s Germány, situace na Východě. Nový rozkvět kultury.
 • Dynastie klaudijsko-julská: od Augusta k Neronovi. Vnitřní vývoj, zahraniční politika, kultura římské říše.
 • Flaviovci. Rok tří císařů. Židovská válka, povstání v římské Germánii a další významné události.
 • Dynastie adoptivních císařů; Trajánovy války a Hadrianova diplomacie; Markovy markomanské války.
 • Krize 3. století. Problémy s Germány a Sarmaty na Rýně a Dunaji; války s Parthií a sasánovskou říší. Uzurpace. Separatismus. Krize římské ekonomiky.
 • Diocletianus, Constantinus a jejich reformy. Hluboké změny ve společnosti. Zahraniční politika. Constantinova dynastie.
 • Říše ve 4.-5. století: Valentinianova dynastie a Theodosiova dynastie. Úpadek císařské moci na Západě, obnovená rovnováha na Východě.
 • Zánik západní říše. Vytvoření Odoakerovy říše, vznik království Franků, Gótů, Burgundů a dalších národů.