Historický proseminář II

Akademický rok 2018/2019 – letní semestr   

Bakalářské studium

Historie, Archivnictví

 

Vedoucí semináře: PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Místo konání semináře: S8

Čas konání semináře: Pondělí, 14,05-15,35

Konzultační hodiny: Pondělí, 15,30-16,30 a dle dohody

 

Okruhy pro práci v seminářích:

- Úvodní seminář
- Pramenověda a klasifikace historických pramenů
- Kritika a interpretace pramenů, edice a ediční technika
→ Institucionální prameny

- sdělovací prameny
- pamětní prameny
- pojišťovací prameny
- evidenční prameny
- normativní prameny
- vnitroinstitucionální prameny

→ Písemnosti osobní povahy

- písemné a literární pozůstalosti
- osobní korespondence
- deníky
- ego-prameny a Selbstzeugnisse

→ Literární prameny

- legendy, anály, kroniky
- publicistika

→ Hmotné a ikonografické prameny

 

Podmínky udělení zápočtu:

- aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v seminářích
- schopnost klasifikovat, číst a interpretovat historické prameny
- zpracování cvičné edice
- zápočtový test

 

Seznam základní literatury:

  • Bernheim, A., Úvod do studia dějepisu, Praha 1931.
  • Bůžek, V. a kol., Úvod do studia historie, České Budějovice 1994.
  • Havránek, J. – Myška, M. – Paclík, J., Úvod do studia dějepisu, Praha 1967.
  • Hroch, M. a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha 1985.
  • Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech, Praha 1983.