Dějiny středověku II - seminář

Člověk a společnost v pramenech středověku

(Seminář k Dějinám středověku II)

Akademický rok 2018/2019 – letní semestr

 

Vedoucí semináře: PhDr. Pavel Král, Ph.D.

Místo konání semináře: S7/S9

Čas konání semináře: Úterý, 11,30-13,00

                                   Úterý 13,15-14,45

                                   

Konzultační hodiny:   Pondělí, 15,30-16,30 a dle dohody

 

Okruhy pro práci v seminářích

 1. Úvodní seminář – literatura,  prameny, periodizace, terminologie
 2. Zpřístupňování pramenů středověku – edice k dějinám českého středověku, jejich obsahový rozbor a interpretační možnosti
 3. Smích a pláč středověku
 4. Válka a mír ve středověku
 5. Král a jeho majestát
 6. Husitství po husitství
 7. Svět gotických katedrál a kostelů
 8. Ženy českého středověku

 

Podmínky udělení zápočtu:

 1. znalost povinné literatury k jednotlivým tématům
 2. aktivní a pravidelná účast při řešení individuálních úkolů v seminářích
 3. včasné odevzdání písemných úkolů
 4. přehled o literatuře a pramenech (na základě předloženého seznamu při závěrečném ústním pohovoru, nejméně 12 titulů)
 5. úspěšné napsání dvou zápočtových testů