PhDr. Jan Šimánek

 


Pracovna


02 035 


387 774 815


E-mail
 


simanek@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny
 


kdykoliv dle dohody


Učební plány
 
           Dějiny historických věd II

 


Profesní životopis: 

od roku 2012 – administrátor výzkumného centra Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku,  Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2007 – PhDr. v oboru Historie, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2005-2011 – administrátor výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku,  Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2004 – učitel, Základní škola, Dobrá Voda u Českých Budějovic 

1999-2004 – studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – obor český jazyk a literatura – dějepis 

 

Profesní specializace:

administrátor výzkumného centra, redaktor edičních řad Monographia Historica a Prameny k českým dějinám 16. až 18. století, tajemník redakční rady časopisu Opera historica


Publikační činnost