Mgr. Václav Černý

Pracovna


02 004387 774 832


E-mail
 
 

 

Bakalářské a navazující magisterské studium oboru historie absolvoval v letech 2010-2015 na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od akademického roku 2015/2016 je interním doktorandem Historického ústavu v oboru České dějiny. V rámci svého výzkumu propojuje postupy historické demografie s genealogií. Aktuálním tématem jeho výzkumu je problematika uplatnění ostatních sourozenců nového hospodáře, kteří neměli nárok na získání otcovy usedlosti na panství Protivín v letech 1780-1830.

 

◽ Publikační činnost

◽ Granty