Kvalifikační práce

  • Sociálně-hospodářské aspekty života obyvatel tzv. vierkanthofů v průběhu dlouhého 19. století  (vedoucí připravované disertační práce: doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.)
  • „Strana vyloučených“ na Českokrumlovsku a Prachaticku 1970-1980. Diplomová práce, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha 2019 (vedoucí: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.).
  • Alternativní politické myšlení v Československu mezi léty 1969-1977: aktéři, sociální sítě, ideologie. Bakalářská práce, Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha 2014 (vedoucí: doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.).