Němčina pro historiky I

Kód předmětu: UHE/NH1

Zimní semestr 2019/2020

Konzultační hodiny: úterý 9:45 – 11:00 a podle dohody (nejlépe domluvit se dopředu prostřednictvím e-mailu katerina.prazakova@gmail.com)

Aktuální informace k výuce budou vždy vyvěšeny na webových stránkách http://k.prazakova1.sweb.cz/

 

Seminář je určen k prohloubení znalostí německého jazyka natolik, aby bylo v letním semestru možné čtení jednoduchých textů. Vychází se proto z předpokladu, že posluchači znají základní gramatiku němčiny – přítomné časy, číslovky, zájmena, jednoduché věty.

 

Podmínky udělení zápočtu:

Úspěšné napsání zápočtového testu – 70%

Obsah testu: Gramatika a slovní zásoba z lekcí 1-15 učebnice Německy s úsměvem nově

V průběhu semestru se bude psát průběžný bonusový test. Kolegyně a kolegové, kteří ho úspěšně zvládnou, budou v zápočtovém testu potřebovat pouze 60%.

 

Rozvržení seminářů:

1. Vstupní test: Opakování 1. -9. lekce učebnice Německy s úsměvem nově, Praha 2003 (časování nepravidelných sloves, přivlastňovací zájmena, zvratná zájmena, číslovky, préteritum a zvláště vazby sloves z 9. lekce)

2. Opakování tvorby préterita, prohlubování slovní zásoby – téma „Berlín a Říšský sněm“, 10. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

3. Tvorba zpodstatnělých přídavných jmen, slovní zásoba téma „Památky Berlína“

4. Tvorba vztažných vět, prohlubování slovní zásoby - téma "Město"

5. Opakování a prohlubování perfekta - 11. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

6. Téma „Hudba klasická a moderní“, prohlubování perfekta

7. Příčestí minulé, prohlubování slovní zásoby k tématu "Filmová kultura"

8. Perfektum nepravidelných sloves z 12. lekce učebnice Německy s úsměvem nově, téma „Běžný den na univerzitě“

9. Bonusový test, dále prohlubování časových vět a souřadicích spojek

10. Téma "Sport v současnosti i minulosti" - 13. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

11. Téma „Cestování po Německu“ - 14. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

12. Vedlejší věty účelové a předmětné (spojka "dass" vs. "damit"), 15. lekce učebnice Německy s úsměvem nově

13. Souhrnné opakování – zápočtový test

 

Seznam základní literatury:

D. Drmlová – B. Homolková – D. Kettnerová – L. Tesaříková, Německy s úsměvem nově, Plzeň 2003.