Dějiny středověku II - seminář

Letní semestr 2018/2019

Konzultační hodiny: úterý 9:30-11:00 a dle dohody

Prameny k jednotlivým tematickým okruhům stejně jako další materiály budou zpřístupněny na: http://k.prazakova1.sweb.cz/

 

Tematické okruhy:

1. Poslední křížové výpravy do Svaté země a osudy rytířských řádů

2. Svatá říše římská ve 12. a první polovině 13. století

3. Svatá říše římská ve 13. a na počátku 14. století

4. Anglie a Francie ve stoleté válce

5. Svatá říše římská od poloviny 14. do konce 15. století

6. Katolická církev ve středověku (papežství, heretická hnutí, inkvizice, nové řády)

7. Gotický sloh

8. Židé ve středověku

9. Formování Polsko-litevského státu a Řád německých rytířů

10. Mongolská říše

11. Osmanská říše a Evropa ve 14. a 15. století

12. Ruská kultura a náboženství v době středověku

13. Pyrenejský poloostrov v době reconquisty

 

Podmínky udělení zápočtu:

1. pravidelná účast v seminářích

2. přinášení kopií pramenů k danému tématu, aktivní diskuse

3. úspěšné napsání dvou zápočtových testů