Didaktika dějepisu II (seminář pro SŠ)

LS akademického roku 2018/2019, dotace –  2 hodiny týdně

Vedoucí semináře: Mgr. Jaroslav Král

 

Témata seminářů:

 1. Organizační struktura vyučovací hodiny, příprava na vyučovací hodinu dějepisu
 2. Aktivizační výukové metody, samostatná a skupinová práce
 3. Moderní didaktická média v dějepisném vyučování, film v hodinách dějepisu
 4. Fotografie, historická karikatura, plakát a komiks v dějepisném vyučování
 5. Využití beletrie a populárně naučné literatury v hodinách dějepisu
 6. Specifika výuky dějin 20. století
 7. Specifika výuky nejnovějších dějin a využití orální historie ve výuce dějepisu
 8. Metodika projektového vyučování
 9. Specifika výuky na SOŠ
 10. Seminář z dějepisu na SŠ, středoškolská odborná činnost
 11. Maturitní zkouška z dějepisu
 12. Vybrané edukační programy, příhraniční projekty
 13. Metodika hodnocení
 14. Autoevaluační techniky, didaktický výzkum

 

Požadavky ke zkoušce:

 1. Zápočtový test (oborová terminologie a faktografie dějepisu SŠ)
 2. Zpracování a rozbor písemné přípravy na vyučovací hodinu
 3. Zpracování a rozbor didaktického testu
 4. Předložení písemné reflexe průběžné pedagogické praxe (hodnocení a didaktický rozbor vlastních výstupů ve srovnání s uvádějícím vyučujícím a kolegy) v rozsahu min. 3 normostrany

 

Doporučená literatura:

 • Aschenbrenner, M., Beneš, Z., Bocková, A. a kol., Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách, Ústí nad Labem 2006.
 • Beneš, Z., Gracová, B., Průcha, J. a kol., Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu – teorie a multikulturní aspekty edukačního média, Praha 2009.
 • Čapek, V., Gracová,B., Jílek, T., Východská, H., Úvod do studia didaktiky dějepisu, Plzeň 2005.
 • Robert ČAPEK, Moderní didaktika, Praha 2018.
 • Robert ČAPEK, Líný učitel  - Jak učit dobře a efektivně, Praha 2018.
 • Činátl, K., Pinkas, J., Dějiny ve filmu: film ve výuce dějin, Praha 2014.
 • Havlůjová, H., Najbert, J. a kol., Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha 2014.
 • Hudecová, D., Jak modernizovat výuku dějepisu. Výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování, Úvaly 2007.
 • Hudecová, D., Labischová, D., Nebojme se výuky moderních dějin, Praha 2009.
 • Julínek, S., Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004.
 • Julínek, S., Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu, Brno 2006.
 • Kunstová, E. a kol., Metodické inspirace – samostatná práce v dějepise, ASUD 2005.
 • Labischová, D., Gracová, B., Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava 2008.
 • Metodické inspirace – Dějepis po škole, ASUD 1999.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013), Praha 2013.
 • Geoff PETTY, Moderní vyučování, Praha 2013.
 • Růžičková, J., Didaktické inspirace, ASUD 1997.
 • Stradling, R., Multiperspektivita ve vyučování dějepisu:příručka pro učitele, Praha 2004.