Mgr. David Bohdálek


Pracovna
 


02 004 


387 774 832


E-mail
 


bohdalekd@tiscali.cz

 

V letech 2010-2015 absolvoval bakalářské a následně navazující studium oboru historie na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od akademického roku  2015-2016 je interním doktorandem na Historickém ústavu v oboru České dějiny. V rámci svého výzkumu se soustřeďuje na problematiku dějin podniků a podnikání (business history) na příkladu tužkárenského průmyslového odvětví ve 20. století. Zde zaměřuje hlavní pozornost na proměny organizační struktury, manažerských a reklamních strategií a roli ochranných známek v podnikání a s tím spojenou problematikou známkoprávních sporů.

 

◽ Publikační činnost

Granty