Pokyny pro autory / Instructions for Authors

→ Časopis přijímá původní studie v češtině, angličtině či němčině. Neměly by přesáhnout 25 normostran (ca 10 000 slov) a poznámkový aparát se musí řídit citačními pravidly Opera historica.

 

→ Opera historca accepts submissions in Czech, English and German. Articles should not exceed 10 000 words and reviews 450 words. The critical apparatus should follow the Opera Historica house style. 

MENU