Konzultační hodiny prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc., v červenci, srpnu a září 2020

pondělí 13. 7. 2020               11.00 - 12.00 hodin

pondělí 27. 7. 2020               11.00 - 12.00 hodin

pondělí 31. 8. 2020               11.00 - 12.00 hodin - vzhledem ke služební cestě se konzultační hodiny nekonají

pondělí 7. 9. 2020                 10.30 - 11.30 hodin