Novinky Historického ústavu

Závěrečná prezentace projektu Historie jako prostor k setkávání a publikace Historie jako prostor k setkávání v česko-bavorském příhraničí
Prezentace byla spojena s působivou přednáškou dr. Libora Svobody.
Vyšlo nové číslo Opera historica. Časopis pro dějiny raného novověku
Opera historica 20, č. 1
Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., převzal medaili Za zásluhy o české archivnictví
Diplom za zásluhy o české archivnictví
Medaile za zásluhy o české archivnictví
Cena - foto 1
Cena - foto 2
Návštěva University of Alberta v kanadském Edmontonu
Ve dnech 23. až 27. září 2019 navštívili prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., a PhDr. Pavel Král, Ph.D., University of Alberta v kanadském Edmontonu
Obr. 1
Obr. 2a
Obr. 3a
Obr. 4a
Obr. 5
Obr. 6a
Obr. 7a
Vzdělávací cyklus Vatikán ve světových válkách a ideologiích 20. století
pro rádio Proglas doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Mezinárodní vědecké sympozium České stavovské povstání 1618-1620. Aktéři, spojenci a odpůrci
se bude konat 22. až 24. září 2020 ve Studijním centru Státního hradu a zámku v Českém Krumlově
Das internationale wissenschaftliche Symposium Der böhmische Ständeaufstand 1618-1620. Akteure, Verbündete und Widersacher
veranstaltet am 22.-24. September 2020 im Studienzentrum der Staatlichen Burg und Schloss Český Krumlov
Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro posluchače Pedagogické fakulty JU v zimním termínu AR 2019/2020
UPOZORNĚNÍ
Povinně volitelné a výběrové předměty UHE/VPŘ%, UHE/VP%, UHE/HDVT1 budou v LS 2019/2020 otevírány jen tehdy, pokud na ně bude přihlášeno alespoň 5 posluchačů.
Foto prof. Schindling
Prof. Dr. Anton Schindling zemřel
Parte prof. Schindling