Konzultační hodiny

 

ve zkouškovém období (leden - únor 2020)   

                                          

                                                                                 

 

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

  

13. 1. 2020

17. 1. 2020

20. 1. 2020   

 

 

8.30 - 9.30 hodin

8.30 - 9.30 hodin

8.30 - 9.30 hodin

a podle dohody


Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.


pondělí

 

10.00 - 11.30 hodin a podle dohody

 

Doc. PhDr. et Dr. phil. Ivo Cerman, Ph.D.

 

 

14. 1. 2020

27. 1. 2020

10. 2. 2020

 

12.30 - 14.00 hodin

12.30 - 14.00 hodin

12.30 - 14.00 hodin


PhDr. Stanislav Doležal, Ph.D.     


čtvrtek


8.30 - 10.00 hodin

Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

 

15. 1. 2020

27. 1. 2020

31. 1. 2020

  5. 2. 2020

11. 2. 2020
 

12.00 - 13.30 hodin

12.00 - 13.30 hodin

12.00 - 13.30 hodin

12.00 - 13.30 hodin

12.00 - 13.30 hodin

Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.  

 

14. 1. 2020

21. 1. 2020

27. 1. 2020

28. 1. 2020

  4. 2. 2020

 

   9.00 - 10.00 hodin

   9.00 - 10.00 hodin

   9.00 - 9.30 hodin

   9.00 - 10.00 hodin

   9.00 - 10.00 hodin

   a podle dohody

Mgr. Jaroslav Král

 

čtvrtek


10.00 – 11.30 hodin

PhDr. Pavel Král, Ph.D.       

 

21. 1. 2020

28. 1. 2020

 4. 2. 2020

 

11.00 - 12.00 hodin

11.00 - 12.00 hodin

11.00 - 12.00 hodin

Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.


20. 1. 2020

27. 1. 2020

  7. 2. 2020


10.00 - 11.00 hodin

10.00 - 11.00 hodin

10.00 - 11.00 hodin

PhDr. Jitka Máchalová, Ph.D.

středa


13.00 - 14.30 hodin

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

13. 1. 2020

27. 1. 2020

  3. 2. 2020


15.00 - 16.00 hodin

  9.00 - 11.00 hodin

  9.00 - 11.00 hodin

 a podle dohody

PhDr. Rostislav Smíšek, Ph.D.

 

pondělí

11.00 – 12.30 hodin

a podle dohody

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

 

13. 1. 2020

23. 1. 2020

27. 1. 2020

  3. 2. 2020

12. 2. 2020


10.30 – 12.00 hodin

12.00 – 13.00 hodin

10.30 – 12.00 hodin

10.30 – 12.00 hodin

10.30 – 12.00 hodin