Italská filologie (specializace programu Románská filologie) (přijímací řízení 2021/2022)

 

Italská filologie (specializace programu Románská filologie)


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Uchazeč musí mít ukončené bakalářské studium na vysokých školách v České republice nebo případně na srovnatelných vysokých školách zahraničních v programu Italský jazyk, Italský jazyk a literatura nebo Italský jazyk a kultura (resp. jiný příbuzný program).

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Italská filologie (specializace programu Románská filologie) spočívá v ústním pohovoru, během něhož uchazeč/ka prokáže praktické znalosti italského jazyka, orientaci v italské jazykovědě a orientaci v italské literatuře a kultuře.

Přijímací pohovor se koná před přijímací komisí.

Výsledek ústního pohovoru bude hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.

Hodnocení:

 • praktická znalost italského jazyka = max. 40 bodů
 • orientace v italské jazykovědě = max. 30 bodů
 • orientace v italské literatuře a kultuře = max. 30 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Praktickou znalost italského jazyka na úrovni C1+.

 • Ucelené jazykovědné a literárněvědné znalosti oboru italská filologie, dobrou orientaci v moderních italských kulturních dějinách.

 • Základní překladatelské dovednosti.

 • Základní didaktickou průpravu pro výuku italštiny v kurzech pro dospělé.

 • Pokročilou schopnost teoreticky uvažovat o jazyce a literatuře a orientaci v relevantních lingvistických teoriích 20. a 21. století.

 • Teoretické i praktické seznámení s moderními metodami korpusové lingvistiky a jejich využitím pro jazykovědnou teorii i pro překladatelskou praxi.

 • V rámci programu „double degree“ možnost získání magisterského diplomu z Università Cattolica del Sacro Cuore, Miláno (Itálie). → bližší informace ZDE.


 S čím lze tento program kombinovat?


Program je možno studovat samostatně nebo v rámci sdruženého studia kombinovat s ostatními programy FF JU, např., Anglický jazyk a literatura, Bohemistika, Historie, Dějiny umění, Kulturní studia aj.


 Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE