Česko-německá areálová studia (přijímací řízení 2021/2022)


Česko-německá areálová studia


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90 a průměrná známka z předmětu německý jazyk nejvýše 1,50.

(Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:

 • schopnost komunikovat německy minimálně na úrovni A2 SERR
 • motivační pohovor vycházející ze středoškolských znalostí reálií České republiky a německy mluvících zemí

 

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • znalost německého jazyka = max. 30 bodů
 • motivační pohovor = max. 30 bodů
 • za mezinárodně uznávané jazykové zkoušky nebo za jazykové certifikáty (rakouské, německé) = max. 40 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Znalosti obecně kulturních souvislostí ve středoevropském areálu, zejména v oblasti ČR a německy mluvících zemí
 • Znalosti synchronních aspektů obecné a odborné němčiny, konverzace v němčině, překladatelství
 • Znalost německé literární historie, teorie a metodologie
 • Základní obecnělingvistické a bohemistické, konkrétně jazykovědné poznatky
 • Znalost české literární historie, teorie a metodologie
 • Znalost politických a veřejnoprávních aspektů v ČR a v německy mluvících zemích
   


 Garantující pracoviště


Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE