Dějiny umění


Název programu


Dějiny umění


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu

Bakalářský


Doba studia

3 roky


Forma studia

Prezenční


Titul

Bc.


Charakteristika oboru


Bakalářský studijní program Dějiny umění je orientován na studium výtvarného umění a architektury. Studium je koncipováno jako tříleté a probíhá výhradně prezenční formou. Student vedle společného základu projde kurzy, které mu poskytnou hlubší vhled do pozadí vzniku, obsahu, formy a funkce uměleckých děl a architektury od starověku až do konce 20. století a dále se seznámí s historiografií oboru dějin umění i se současnými metodologickými přístupy při analýze a interpretaci uměleckého díla. Student si osvojí zacházení se základními nástroji dějin umění, umožňujícími hlubší pochopení uměleckého díla a projde kurzy, které ho připraví pro praxi historika umění v nejrůznějších kulturních institucích.


Profil absolventa


Absolvent studijního programu Dějiny umění bude schopen prakticky uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v kulturních institucích jako jsou muzea, galerie, památková péče, nakladatelství, kulturní agentury atp., ve sdělovacích prostředcích či médiích, popř. ve státní správě a samosprávě i v uměleckém obchodě. Absolvent je také připraven ke studiu dalších historických či jazykových programů.


Garantující pracoviště


Ústav věd o umění a kultuře FF JU


Studijní plán


ZDE