Den otevřených dveří

Video/prezentace jednotlivých ústavů či programů.


Bakalářské studium – učitelství pro SŠ
 
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 


Navazující magisterské studium – učitelství pro SŠ
 
Anglický jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Dějepis
Francouzský jazyk a literatura
Německý jazyk a literatura
Španělský jazyk a literatura


Bakalářské studium – neučitelské studijní programy
 
Anglický jazyk a literatura
Archeologie
Archivnictví
Bohemistika
Česko‑německá areálová studia
Dějiny umění
Estetika
Francouzský jazyk a literatura
Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
Historie
Italský jazyk a kultura
Kulturní studia
Německý jazyk a literatura
Španělský jazyk a literatura
Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

 


Navazující magisterské studium – neučitelské studijní programy
 
Anglická a americká literatura
Archeologie
Archivnictví
Bohemistika
Česko-německá areálová studia
Dějiny umění a vizuální studia
Historie
Kulturální studia
Francouzská filologie
Italská filologie
Španělská filologie
Překladatelství anglického jazyka
Překladatelství francouzského jazyka
Překladatelství španělského jazyka
Překladatelství italského jazyka