Studijní plány jednotlivých programů (nástup ke studium v roce 2020 a později)

Navazující magisterské studium


UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY – nMgr.
 
 
Učitelství pro střední školy se specializací anglický jazyk a literatura studijní plán
 
Učitelství pro střední školy se specializací český jazyk a literatura studijní plán
 
Učitelství pro střední školy se specializací dějepis
studijní plán
 
Učitelství pro střední školy se specializací francouzský jazyk a literatura studijní plán
 
Učitelství pro střední školy se specializací německý jazyk a literatura studijní plán
 
Učitelství pro střední školy se specializací španělský jazyk a literatura studijní plán
 

 


NEUČITELSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY – nMgr.
 
 
Anglická a americká literatura maximus; maior; minor
 
Archeologie maximus; maior
 
Archivnictví maximusmaior; minor
 
Bohemistika maximusmaior; minor
 
Česko‑německá areálová studia maximusmaior; minor
 
Dějiny umění a vizuální studia maximusmaior; minor
 
Historie maximusmaior; minor
 
Kulturální studia maximusmaior; minor
 
Francouzská filologie (specializace programu Románská filologie)  maximusmaior; minor
 
Italská filologie (specializace programu Románská filologie) maximus; maior, minor
 
Španělská filologie (specializace programu Románská filologie)  maximusmaior; minor
 
Překladatelství anglického jazykaPřekladatelství francouzského jazyka maximus
 
Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství italského jazyka maximus
 
Překladatelství anglického jazyka + Překladatelství španělského jazyka maximus
 
Italský jazyk studijní plán