Sdělení SO č. 4/2020 (SZZ - podzimní termín)

 

Sdělení studijního oddělení FF JU č. 4/2020

 

Přihlášky k SZZ (podzimní termín)

 

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na webových stránkách fakulty je od 19. 5. 2020 k dispozici formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání přes webové rozhraní).

 

 

Od 19. 5. 2020 je možné přihlášku k SZZ vyzvednout i v otočném stojanu před studijním oddělením FF JU.

 

 

Přihlášku k SZZ je třeba podat nejpozději do 19. 6. 2020.

 

Další důležité termíny:

 

odevzdání BP/DP

nejpozději do 31. 7. 2020

mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek

 

nejpozději do 26. 6. 2020

zveřejnění harmonogramu SZZ

 

nejpozději do 31. 7. 2020

 

termín konání SZZ

31. 8. 2020 - 4. 9. 2020

 

Upozornění na ustanovení čl. 27 SZŘ JU vztahující se na tzv. „čekatele na SZZ“, kteří v AR 2018/2019 splnili všech 180 (bc. studium), resp. 120 (navazující studium) kreditů:

odst. (5): Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce a současně v rámci maximální doby studia stanovené podle čl. 7 odst. 2 SZŘ JU.