Doručování písemností

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na Oddělení CŽV a správy IS/STAG Filozofické fakulty, Branišovská 1645/31a, 370 05  České Budějovice, č. místnosti FF 00 042, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě referentky uvedené níže.

Tato písemnost se prokazatelně nepodařila doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.


KAHLEOVÁ Malvína, A17019, si může převzít rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, PID S134047, č. j.: S/FFI/19/00001147 ze dne 18.11.2019.

Vyvěšeno dne: 09.12.2019

Odpovědná osoba: Monika Hosnedlová, tel.: 38 903 4803


VÁCHOVÁ GabrielaA19060, si může převzít rozhodnutí o vyměření poplatku za studium, PID S134050, č. j.: S/FFI/19/00001150 ze dne 18.11.2019.

Vyvěšeno dne: 09.12.2019

Odpovědná osoba: Monika Hosnedlová, tel.: 38 903 4803


                


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na Studijním oddělení Filozofické fakulty, Branišovská 31a, České Budějovice, č. místnosti 00 040, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin Studijního oddělení u níže uvedené studijní referentky.

Níže uvedenou písemnost se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.


Kahleová Malvína, os. č. A17019, si může převzít rozhodnutí o ukončení studia, č. j. JU/11/01322/19, ze dne 04.11.2019.

Vyvěšeno dne: 20.11.2019

Studijní referentka: Pavla Lencová


Neubauer Ondřej, os. č. A16123, si může převzít rozhodnutí o ukončení studia, č. j. JU/11/01024/19, ze dne 16.10.2019.

Vyvěšeno dne: 20.11.2019

Studijní referentka: Klára Kolgjeraj