Doručování písemností

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na Oddělení CŽV a správy IS/STAG Filozofické fakulty, Branišovská 1645/31a, 370 05  České Budějovice, č. místnosti FF 00 042, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě referentky uvedené níže.

Tato písemnost se prokazatelně nepodařila doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.


 

 


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na Studijním oddělení Filozofické fakulty, Branišovská 31a, České Budějovice, č. místnosti 00 040, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin Studijního oddělení u níže uvedené studijní referentky.

Níže uvedenou písemnost se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.


 

Šulcová Aneta, č. j.: S/FFI/20/00000093, písemnost nebyla převzata, resp. byla vrácena s označením "nevyzvednuto", zásilka byla vrácena dne 27.06.2020. Písemnost lze vyzvednout na Studijním oddělení FF JU, odpovědná osoba: Pavla Lencová.

Marek Michael, č. j.: S/FFI/20/00000082 a S/FFI/20/00000081, písemnosti nebyla převzaty, resp. byly vráceny s označením "nevyzvednuto", zásilky byly vráceny dne 29.06.2020. Písemnost lze vyzvednout na Studijním oddělení FF JU, odpovědná osoba: Pavla Lencová.

Murzagulova Tomiris, č. j.: S/FFI/20/00000084, písemnost nebyla převzata, resp. byla vrácena s označením "nevyzvednuto", zásilka byla vrácena dne 29.06.2020. Písemnost lze vyzvednout na Studijním oddělení FF JU, odpovědná osoba: Pavla Lencová.

Mužáková Eliška, č. j.: S/FFI/20/00000324, písemnost nebyla převzata, resp. byla vrácena s označením "odstěhoval se", zásilka byla vrácena dne 30.06.2020. Písemnost lze vyzvednout na Studijním oddělení FF JU, odpovědná osoba: Pavla Lencová.