Studijní oddělení

 

 

ÚŘEDNÍ HODINY PLATNÉ V OBDOBÍ OD
30. 9. 2020

 
 Pondělí 8.00-11.00 a 12.30-15.00  
 
 Úterý není úřední den
 
 Středa 8.00-11.00 a 12.30-15.00  
 
 Čtvrtek není úřední den
 
 Pátek 8.00-9.00  
 

Úřední hodiny studijního oddělení jsou upraveny Opatřením proděkana č. 1/2012.

 


PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ

 
 Studijní oddělení řídí proděkan pro studium: Mgr. David Skalický, Ph.D.
 
     Místnost      00 041
     ☎      +420 387 774 853
     E-mail      dskalicky@ff.jcu.cz
    
 Referentky studijního oddělení
 
Ing. Klára Kolgjeraj
 
     Místnost


00 040

     ☎


+420 389 034 811

     E-mail

     
kkolgjeraj@ff.jcu.cz

studijni@ff.jcu.cz 

 
Mgr. Pavla Lencová, Ph.D.
 
     Místnost


00 040

     ☎


+420 389 034 804

     E-mail


plencova@ff.jcu.cz

studijni@ff.jcu.cz 

  
Všechny dotazy zaslané formou e-mailu referentkám jsou vyřizovány v 15denní lhůtě po doručení dotazu. 
 

 

Přidělení studijních referentek pro jednotlivé studijní obory/programy
 
Mgr. Pavla Lencová, Ph.D. 

 bakalářské obory/programy

Anglický jazyk a literatura

Archivnictví (ARC;)

Bohemistika (BOH)

Dějiny umění (DU)

Francouzský jazyk a literatura (FJL; 2. - 3. ročník, čekatelé)

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO; 2. - 3. ročník, čekatelé)

 bakalářské dvouobory 

AJL-EST, AJL-FJL, AJL-NJL, AJL-SJL

BOH-AJL (čekatelé - 4. rok studia)

BOH-NJL, BOH-EST

KUST-BOH, KUST-DU

NJL-IJL

bakalářské studijní programy učitelské

AJL-ČJL/vSŠ; AJL-D/vSŠ; AJL-FJ/vSŠ; AJL-NJ/vSŠ; AJL-ŠJ/vSŠ

mezifakultní studium

AJL-ZSV/vSŠ

 navazující obory/programy

Archivnictví (ARCn)

Bohemistika (BOHn)

Česko-německá areálová studia (CNASn)

Francouzský jazyk (FJn)

Kulturální studia (KLSn)

 
 navazující neučitelské dvouobory


 doktorské studium

 
Ing. Klára Kolgjeraj

 bakalářské obory/programy

Archeologie (ARL)

Česko-německá areálová studia (CNAS)

Estetika (EST)

          Francouzský jazyk pro evropský mezinárodní obchod (FJEMO; nové akreditace)

          Francouzský jazyk a literatura (FJL; nové akreditace)

Historie (HIS)

Italský jazyk (IJ)

Italský jazyk pro evropský mezinárodní obchod (IJEMO)

          Italský jazyk a kultura (IJK)

Kulturní studia (KUST)

          Německý jazyk a literatura (NJL)

Španělský jazyk a literatura (SJL)

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO)

 bakalářské dvouobory

BOH-AJL (2., 3. a 5. rok)

HIS-AJL, HIS-ARC, HIS-ARL, HIS-BOH

HIS-IJL, HIS-SJL

KUST-EST, DU-EST

 bakalářské studijní programy  učitelské

ČJL-AJL, ČJL-D, ČJL-NJ, ČJL-ŠJ, D-AJL, D-ČJL, D-FJ, D-NJ, FJ-AJL, FJ-ČJL, NJ-ČJL, ŠJ-AJL, ŠJ-ČJL

 mezifakultní studium

AJL-M/vSŠ

 navazující obory/programy

Archeologie (ARLn)

Dějiny a filozofie umění (DFUn)

Historie (HISn)

Italský jazyk (IJn)

Španělský jazyk (SJn)

Dějiny umění a vizuální studia (DUVSn)

Románská filologie (RFIn, RFFn, RFSn)


 navazující učitelské studijní programy