1. cyklus U3V FF JU


1. cyklus U3V FF JU
(LS 2016/2017 - ZS 2019/2020)

 


Označení kurzu


Název kurzu


Odborný garant


Počet hodin

UAR/U3V01


Archeologie jižních Čech
ve středoevropských souvislostech

PROBÍHALO v LS 2016/2017

doc. PhDr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

24 hod/sem

UHE/U3V01


Řeč šlechtických sídel na jihu Čech v 16. až 19. století a jejich stavebníci

PROBÍHALO v LS 2018/2019

doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D.

22 hod/sem

UHE/U3V02


Příběh jižních Čech v kontextu významných dějinných událostí 20. století

PROBÍHALO v LS 2017/2018

doc. PhDr. et PaedDr. Marek Šmíd, Ph.D.

20 hod/sem

UBO/U3V01


České literární nebe,
aneb nově o velkých osobnostech české literatury

PROBÍHALO v ZS 2017/2018

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

24 hod/sem

UAN/U3V01


Evropské literatury od období romantismu

PROBÍHALO v ZS 2018/2019

PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

24 hod/sem

URO/U3V01


Jazyky a jazykověda

PROBÍHALO v ZS 2019/2020

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

20 hod/sem