Vnitřní předpisy


VNITŘNÍ PŘEDPISY
 


Statut FF JU


ze dne 3. 7. 2017


Studijní a zkušební řád


ze dne 22. 5. 2017


Organizační řád FF JU

 


Jednací řád Vědecké rady FF JU


ze dne 3. 7. 2017


Volební řád AS FF JU


ze dne 3. 7. 2017


Jednací řád AS FF JU


ze dne 3. 7. 2017


Řád doktorského studia


ze dne 2. 7. 2019

(od AR 2019/2020)


Řád doktorského studia


ze dne 2. 5. 2018


Řád rigorózního řízení


ze dne 12. 12. 2018


Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem


ze dne 9. 11. 2017


Stipendijní řád


ze dne 16. 5. 2017


Disciplinární řád

ze dne 31. 10. 2006