Návštěva rady Velvyslanectví Republiky Peru na FF JU

Ve čtvrtek 17.9.2020 navštívil Jihočeskou univerzitu rada Velvyslanectví Peruánské republiky, pan Eduardo Rivoldi.

Pan Rivoldi Jihočeskou univerzitu navštívil poprvé, v České republice působí zatím necelý rok. Navázal tak na Oscara Paredese Lozu, který FF JU zprostředkoval kontakt na Univerzitu v Trujillu, díky jemuž obě univerzity před dvěma lety navázaly spolupráci v oblasti vědy a výzkumu a v oblasti studentských mobilit a mobilit akademických pracovníků podepsáním Memoranda o porozumění o vědecké a vzdělávací spolupráci a Dohody o studentských mobilitách. Dalším krokem v navázané spolupráci bylo získání tříletého grantu Mezinárodní kreditové mobility v letošní projektové výzvě. Díky němu bude moci Filozofická fakulta JU v nadcházejících třech letech financovat výukové pobyty dvou peruánských akademiků a tří studentů na FF JU a výukové pobyty dvou akademických pracovníků z FF JU na Univerzitě v Trujillu v Peru. Pan Rivoldi byl přijat prorektorkou pro zahraniční vztahy, doc. PaedDr. Radkou Závodskou, Ph.D., děkanem Filozofické fakulty JU, doc. PhDr. Ondřejem Peškem, Ph.D., proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj, PhDr. Pavlem Králem, Ph.D., a proděkanem pro akreditace a řízení kvality a ředitelem Ústavu romanistiky FF JU, doc. PhDr. Janem Radimským, Ph.D., kteří mu podali základní informace o Jihočeské univerzitě a seznámili jej s hlavními vědecko-výzkumnými oblastmi JU.

Během následného jednání s doc. Mgr. Miroslavou Aurovou, Ph.D., a PhDr. Janou Peškovou, Ph.D., které úspěšnou projektovou žádost Mezinárodní kreditové mobility za FF JU připravily, a s dalšími členy španělské sekce Ústavu romanistiky FF JU, byly diskutovány otázky týkající se přípravné fáze projektu, jež bude i s ohledem na současnou pandemickou situaci v Peru probíhat v součinnosti s Velvyslanectvím Peruánské republiky v ČR. Během ní budou vybráni studenti z univerzity v Trujillu, kteří v nadcházejícím akademickém roce budou po dobu jednoho semestru studovat vybrané předměty ze španělské filologie a obecné jazykovědy na Filozofické fakultě JU. Tento typ studentských výměn, které budou probíhat paralelně s příjezdovými a výjezdovými mobilitami akademických pracovníků obou univerzit, bude přínosný pro obě strany. Přispěje k prohloubení internacionalizace obou institucí, studenti FF JU budou mít možnost seznámit se s další jazykovou varietou mimoevropské španělštiny a studenti univerzity v Trujillu budou mít příležitost konfrontovat studium jazyka na své univerzitě s jazykovědnými přístupy evropské univerzity.