Bylo vydáno Opatření děkana Č. 05/2019

k zásadám vedení evidence studijních výsledků studentů FF JU

Bylo vydáno Opatření děkana č. 05/2019  k zásadám vedení evidence studijních výsledků studentů FF JU V ČB.