Časopis Opera historica přijat do databáze Scopus

Opera historica. Časopis pro dějiny raného novověku byl 26. 12. 2020 přijat odbornou mezinárodní komisí Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB) do prestižní databáze Scopus.

 

Toto rozhodnutí bylo 16. 2. 2021 naplněno podpisem dohody s nakladatelstvím Elsevier, která databázi provozuje. Začlenění do Scopusu má i praktický význam, jelikož studie v Opera historica budou nyní v Informačním systému výsledků výzkumu zařazeny v kategorii Jsc, kterou se může pyšnit jen málo českých historických časopisů. Hodnotitelé vyslovili chválu tvůrcům časopisu, na jejichž přístupu ocenili snahu diskutovat o aktuálních vědeckých tématech. Časopis je přístupný na webu opera-historica.com.