Bylo spuštěno přijímací řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2020/2021