Pozvánka na zasedání AS FF JU


 

Členům Akademického senátu

Filozofické fakulty JU

 

České Budějovice dne 15. května 2019

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

svolávám schůzi Akademického senátu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se bude konat ve středu 22. května 2019 od 8.30 hodin v zasedací místnosti Z1 budovy Filozofické fakulty JU, Branišovská 31a.

 

Program jednání:

1) Zahájení
2) Návrh děkana na rozdělení institucionální části prostředků ze státního rozpočtu roku 2019 na jednotlivé součásti FF JU
3) Různé

 

S pozdravem

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., v. r.

předseda AS FF JU