Akademický senát (AS FF JU)

 
 


VNITŘNÍ PŘEDPISY

 
 


ZÁPISY ZE ZASEDÁNÍ AS FF JU

 
 


SLOŽENÍ AS FF JU (2018–2020)               

 

Předseda AS FF JU v ČB:

  • doc. PhDr. Ladislav NAGY, Ph.D.

lnagy@ff.jcu.cz

Ústav anglistiky


Místopředsedkyně AS FF JU z řad akademických pracovníků:

  • doc. Mgr. Miroslava AUROVÁ, Ph.D.

aurova@ff.jcu.cz

Ústav romanistiky


Místopředsedkyně AS FF JU z řad studentů:

  • Bc. Dominika JOZOVÁ

jozovd00@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky - Ústav anglistiky


Čenové AS FF JU z řad akademických pracovníků:

  • prof. PaedDr. Michal BAUER, Ph.D.

bauer@ff.jcu.cz

Ústav bohemistiky


  • Mgr. et Mgr. Václav GRUBHOFFER, Ph.D.

vgrubhoffer@ff.jcu.cz

Ústav romanistiky

Členové AS FF JU z řad studentů:

  • Pavla ŠIMEČKOVÁ

simecp02@ff.jcu.cz

Ústav anglistiky - Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky
 


  • Mgr. Bc. Václav VONDROVSKÝ

vondrv00@ff.jcu.cz

Archeologický ústav


VOLBY DO AS FF JU PRO OBDOBÍ 2018–2020