• Home
 • FF - Filozofická fakulta JU

10 let spolupráce s Argentinou

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/1-20220604_110521.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/2-20220604_141324.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/3-img_20220609_142843.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/4-20220610_101348.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/5-img-20220613-wa0005.jpg,

Ve dnech 3.–13. června 2022 hostila Filozofická fakulta JU argentinské kolegy z Universidad Nacional de San Martín a Universidad de Morón, Buenos Aires.

Bohatý program návštěvy zahájili Dr. Gabriela Leighton a Dip. Rodrigo Jimeno přednáškou na téma Využití konceptuální mapy jako strategie pro porozumění textu u příležitosti setkání Asociace učitelů španělštiny na FF JU. Se svým příspěvkem o česko-argentinských zahraničních vztazích zde vystoupil i kulturní atašé Velvyslanectví Argentiny v Praze, Facundo Herrera, či vyučující a studenti Ústavu romanistiky.

Odborné semináře doplnila formální jednání o dalším rozvoji spolupráce s děkanem, proděkany a španělskou sekcí romanistiky FF JU. Jednalo se o posílení spolupráce v oblasti studentských mobilit, zapojení argentinských univerzit do projektu LegTerm a společném programu Erasmus Mundus.

Pro žáky středních škol, kteří se účastnili oslav 30letého výročí Ústavu romanistiky, argentinští kolegové připravili řadu tematických aktivit: ukázku přípravy mate, argentinské stolní hry (např. truco), či zábavný kvíz na argentinské reálie.

Pracovní program završila on-line konference II Congreso y VI Jornadas Internacionales de Didáctica de la Fonética y la Fonología de Lenguas Extranjeras s účastí členek Ústavu romanistiky a oficiální přijetí Dr. Leighton a Dip. Jimena na argentinském velvyslanectví v Praze. Věříme, že i dalších 10 let vzájemné spolupráce přinese studentům a pracovníkům FF JU mnoho atraktivních příležitostí.

2. ročník intenzivního studijního programu TEFE uspořádala Univerzita v Pasově

Projekt Erasmus+ Teachers of English for Future Europe (TEFE), jehož cílem je internacionalizace učitelů angličtiny v Evropě, spojil pět klíčových institucí z celé EU spolu s partnerem ze Spojeného království. Ústředním aspektem tohoto tříletého projektu je možnost zúčastněných studentů a jejich učitelů navštívit partnerské instituce v rámci intenzivních studijních programů (ISP), a seznámit se s různými přístupy ke vzdělávání učitelů angličtiny v jiných zemích. První ročník TEFE ISP zorganizovala Filozofická fakulta v září 2021. Letošní druhý ročník TEFE ISP pořádá Univerzita v Pasově.


První část TEFE ISP proběhla vzhledem k probíhající pandemii v online podobě prostřednictvím ZOOM na konci března 2022. V průběhu čtyř dnů od 28. března do 1. dubna 2022 hostila Univerzita v Pasově více než 40 účastníků z řad studentů - budoucích učitelů angličtiny, aby se zabývali tématy interkulturních kompetencí, procesu uznávání učitelství v EU a internacionalizace, což je oblast, na kterou se univerzita specializuje. Přestože březnová vzdělávací akce ISP TEFE mohla proběhnout pouze online, jednalo se pro všechny zúčastněné o obohacující zkušenost. Nabyté znalosti a dovednosti pak budou TEFE účastníci mít možnost dále rozvíjet během navazující druhé části ISP. Ta bude pětidenní, již se připravuje a proběhne na konci září na Univerzitě v Pasově. Kompletní tiskovou zprávu s popisem celého březnového programu ISP Passau online najdete na anglické mutaci webu FF JU – ZDE.

A Thank You from the Rector

Dear employees, students and friends of the University of South Bohemia, in connection with the end of the state of emergency in the Czech Republic, please allow me to thank you on behalf of myself and also the whole management of the USB.

I would like to thank you for the way that we have all managed the often unclear situation and I think that we are doing very well in comparison with other universities. We were able to ensure the continuance of instruction, develop distance and online forms of instruction incredibly quickly to an extent that no one would have expected just a few weeks ago. Much of it was certainly provisional, but even that significantly increased our IT competencies that are going to be useful to all of us in the upcoming years. We will not be afraid of systems like Moodle or MS Teams and their use is going to be an easier choice for many of us in the future, even only as a support of standard “frontal” forms of instruction. The IT competencies of students and educators, one is linked to the other, were undoubtedly improved by it and at times it was the students who taught their educators something new when it came to new technologies. Even that is a part of universities as a whole and the collegial spirit between students and teachers that the word universitas, as a community of teachers and students, contains.

Thank you for the effort to manage the crisis at faculties and all constituent parts and for the effort of all academic and non-academic employees, from departments of international relations and employees ensuring the functioning of the IT to the library or the dormitories and refectories, and students to work on issues honestly, but also with grace. Of course, the main mission of a university is science and instruction and their interconnection. I, therefore, believe, that even in these times we have been able to do research, write projects and even think about new topics for research with regard to the turbulent modern world. Educators learn to use new technologies and they deserve our gratitude for it, but students also deserve it for their lenience when something does not go exactly as planned technically or otherwise.

Many of you are taking part in voluntary activities and I thank you for it, after all, we have publicised many of these activities on the website of the USB and in the media. The USB has proved that we can stick together in tough times. That is the positive thing about these days. 

As the state of emergency is ending, we are gradually returning to normal life, however still limited, in the private and work life. In terms of instruction, exams and the functioning of institutions, including the USB, we are gradually returning to the “normal” enriched by new experiences, like working from home for example. Some may have gained the experience that much can be arranged from home easily and others gained the feeling that they would rather not work from home ever again, because everything seemed more complicated to them than it was during personal meetings with co-workers. Even that will be a part of the experience of these days that will be, hopefully, slowly ending together with the state of emergency as well.

I wish you all that the upcoming days and weeks are joyful in the expectation of holidays and the upcoming summer with which - let’s hope – there will also come relief from all limitations set by the epidemiological situation of this year’s spring.

Yours truly,

Bohumil Jiroušek

Academic Bicycle Challenge – Let yourselves go cycling! (Again!)

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/ii.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/iii.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/iv.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/v.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/vi.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/vii.jpg,

České Budějovice is an active cycling city that cares about nature. Cycling has a long historical tradition in the south of Bohemia, as evidenced by the existence of various cycling associations, which in today's hectic times tries to point out how it was possible to enjoy the ride during the time of our grandfathers. We support it and we are ready to continue this beautiful tradition.

The University of South Bohemia has decided to participate in the Academic Bicycle Challenge again this year to raise the University’s profile abroad, help promote a healthy lifestyle, and to offer you a way of relieving all the winter stress.

The ABC Challenge is an international cycling competition for universities around the world and we will be participating during the whole month of June 2022. Just like last year, we urgently need you to participate to promote the University and plain good health. Whether you cycle for fun, to work or to stay fit, all trips count, and all collected kilometres will boost the overall result of the University. It is time to show our partner universities and other institutions worldwide that USB is still a premium institution!

This year, USB will support not only activities related to environmental protection but also a good cause! 1 CZK will be donated to charity for each kilometre travelled. The "travelled" amount will be donated to the Autis Centre in České Budějovice which helps people with autism and their families. The more kilometres, the more joy for everyone!


Participation rules

 • You can participate every day from 1 June to 30 June 2022
 • Your average speed should be under 35 km/h and you should not go faster than 50 km/h (electric bicycles count but watch your speed!)
 • No single trip should not be longer than 100 km (take breaks and don’t injure yourselves trying to win!)
 • All kinds of bicycles are allowed
 • You can cycle anywhere you want, there is no restriction on location

I don’t have a bike, what should I do?

We understand that you may not have bicycles with you but have no fear. You can use the popular rental bikes that are often available around the USB campus & the city. Go to the Rekola website to find out more Rekola - Discover city with Rekola Bikesharing

Joining the challenge

 • Please follow instructions at Naviki Contests | Tutorial
 • The contest you are joining is called ‘ABC 2022’ and the institution you should select is the University of South Bohemia.
 • Beware, there is a validation question that you need to answer! (But it’s easy)

Competition alert!

We take the challenge very seriously and we want the world to see that USB is a well-oiled team, but there is more. We will crown the Grand Champion in the female and male category right after the contest ends. To become the Grand Champion, you need to cycle the most kilometres of all participants from USB. Don’t forget to send a screenshot with the total number of kilometres in the first week of July. The Grand Champion will be rewarded with great prizes and will bask in the glow of eternal fame as the cycling Grand Champion of USB.

We understand that becoming a Grand Champion is very difficult and the competition is fierce, but don’t despair just yet. You can also participate with colleagues and friends in teams and win the Best Team prize!

Newly, we’ll also be awarding the Faculty Cup that will be awarded to the faculty whose students and staff cycle the most in total. We hope in many kilometres cycled in upcoming years and that’s why there will only be one Faculty Cup that will remain in the possession of the most successful faculty until the next challenge!


Many thanks to Mr. Vlastimil Šram from KV Roudenská Riding for renting us his beautiful historic bicycles, some of them can be seen until the beginning of next week on the ground floor of the Rectorate building. Thanks to him and his original collection of bicycles, we could create photographs to support USB involvement in the ABC Challenge 2022. 

Many thanks to Mr. Jiří Šindelář, the chairman of the board and a chronicler of the Czech Cycling Club Podšumavan, z.s. , who also came to USB on his historical bike and in the uniform of the České Budějovice security guard from 1898. Meeting with both gentlemen was a great honor for us.

Academic Bicycle Challenge 2022 – JU opět jede!

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/ii.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/iii.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/iv.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/v.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/vi.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/vii.jpg,

České Budějovice jsou aktivní cyklistické město, kterému příroda není jedno. Cyklistika má na jihu Čech historickou tradici, což dokazuje i existence historických cyklistických spolků, které se snaží v dnešní uspěchané době poukázat na to, jak si dříve lidé jízdu na kole užívali. A tomu my fandíme a jsme připraveni v této krásné tradici pokračovat.

Jihočeská univerzita se tento rok rozhodla znovu účastnit Academic Bicycle Challenge. Nejenže účast v této výzvě zvyšuje prestiž JU v zahraničí, ale zároveň propaguje zdravý životní styl a nabízí způsob, jak se zbavit zimního stresu.

ABC je mezinárodní cyklistickou soutěží pro univerzity z celého světa a Jihočeská univerzita se bude účastnit v průběhu června 2022. Stejně jako minulý rok je jisté, že nezbytně potřebujeme i Vaši účast k propagaci JU a dobrého zdraví. Všechny najeté kilometry se počítají a podpoří celkový výsledek univerzity, ať už budete na kole jezdit jen pro zábavu nebo pro udržování se ve formě.

Novinkou pro tento ročník je, že JU svou účastí podpoří nejen aktivity spojené s ochranou životního prostředí, ale také dobrou věc! Za každý ujetý kilometr bude věnována 1 CZK na dobročinné účely. „Vyježděná“ částka bude věnována Autis Centru České Budějovice, které pomáhá lidem s autismem a jejich rodinám. Čím více kilometrů, tím více radosti pro všechny!   


Pravidla pro účast

 • Účast se počítá od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022
 • Vaše průměrná rychlost by měla být pod 35 km/h a momentální rychlost by neměla přesahovat 50 km/h (elektrická kola se počítají, ale musíte si hlídat rychlost!)
 • Žádný jednotlivý výlet by neměl být delší než 100 km (takže si nezapomeňte dávat pauzy, protože vítězství nestojí za zranění!)
 • Kola všech typů jsou povolena
 • Můžete jezdit kdekoliv chcete. Není nutné jezdit jen v Českých Budějovicích, protože všechna místa jsou povolena

Jak se zapojit?

Proces zapojení do výzvy je velmi snadný. Je třeba mít chytrý telefon a kolo jakéhokoliv typu.

 • Stáhněte zdarma aplikaci Naviki z Google Play či App Store
 • Na hlavní stránce stiskněte „More“ a poté „Log in“
 • Vytvořte si účet, pokud ho ještě nemáte, dále pod „More“ klikněte na „Contests“
 • Vyberte „ABC 2022“ a aktivujte možnost „I’m participating“
 • Poté budete moci vybrat University of South Bohemia jako instituci, za kterou budete jezdit a odpovědět na jednoduchou kontrolní otázku
 • Je také nutné vybrat univerzitní oddělení či akademickou oblast, pod kterou patříte, kvůli různorodosti statistik a žebříčků, které nás budou výzvou provázet

Jak zaznamenat výlet?

 • Zaznamenávání výletů nevyžaduje připojení k internetu. Je třeba se připojit pouze k nahrání zaznamenaného výletu na celkovou platformu (a do součtu kilometrů za JU). Tento proces proběhne automaticky při prvním připojení
 • Pokud automaticky nepovolujete, aby Váš chytrý telefon zaznamenával polohu, tak to aplikaci Naviki nezapomeňte povolit během Vašeho výletu

Pozor soutěž!

ABC výzvu bereme vážně a chceme ukázat světu, že JU je dobře fungující tým. Jde ale o víc. Po skončení výzvy bude také korunován Grand Champion v mužské a ženské kategorii soutěže na základě nejvíce ujetých kilometrů.

Vítězové získají hezké ceny a lesk nesmrtelné slávy jako historicky druhý cyklistický Grand Champion za Jihočeskou univerzitu.

Chápeme, že stát se šampionem je velmi obtížné a konkurence je tvrdá, ale ještě nezoufejte. Můžete se také zúčastnit s kolegy a přáteli v týmech a vyhrát cenu pro nejlepší tým!  

Nově budeme také udělovat fakultní pohár, který získá fakulta, jejíž studenti a zaměstnanci absolvují celkem nejvíce kilometrů. Doufáme v mnoho najetých kilometrů i v dalších ročnících, a proto bude fakultní pohár pouze jeden a bude držen nejúspěšnější fakultou až do další výzvy.


Veliké poděkování patří panu Vlastimilovi Šramovi z KV Roudenské jízdní za zapůjčení nádherných historických kol, některá z nich si až do začátku příštího týdne můžete prohlédnout v přízemí budovy rektorátu. Díky němu a jeho originální sbírce kol mohly vzniknout fotografie na podporu zapojení se do ABC Challenge 2022. 

Velice děkuje panu Jiřímu Šindelářovi, který je předsedou rady a kronikářem Českého klubu velocipedistů Podšumavan, z.s. , a který k nám na JU také dorazil na svém historickém kole a v uniformě českobudějovické bezpečností stráže z roku 1898.  Setkání s oběma pány pro nás byla velká čest.  

Aktivity projektu Teachers of English for Future Europe (TEFE) úspěšně probíhají již 2 roky

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-9_2022-1_-foto.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-9_2022-2_-foto.png,

Projekt Erasmus+ Teachers of English for Future Europe (TEFE), který spojil pět klíčových institucí z celé EU spolu s partnerem ze Spojeného království, pokračuje ve svých aktivitách s cílem internacionalizace učitelů angličtiny v Evropě. Projekt je zaměřený na internacionalizaci pedagogické praxe a jeho cílem je vytvoření rámce a nástrojů zvyšujících zaměstnatelnost a mobilitu nově kvalifikovaných učitelů anglického jazyka. Zúčastnění studenti a studentky a jejich vyučující navštěvují partnerské instituce v rámci intenzivních studijních programů (ISP), a seznamují se s různými přístupy ke vzdělávání učitelů angličtiny v jiných zemích. První ročník TEFE ISP zorganizovala FF JU v září 2021, druhý ročník TEFE ISP organizuje Univerzita v Pasově. První část druhého ročníku proběhla v online podobě již v březnu 2022, druhá část se uskuteční v září 2022. Třetí a poslední ročník TEFE ISP je naplánovaný na březen 2023 v Krakowě.


Vyučující, studenti a studentky Filozofické fakulty JU jsou již dva roky součástí úspěšného projektu TEFE. Jenom letos po březnovém online ISP v Pasově proběhlo od 4. do 7. 5. 2022 v Pamploně na University of Navarra druhé ze tří školení a workshopů pro zástupce partnerských institucí (IST), o kterém informuje aktuální Newsletter publikovaný na TEFE COIL (Collaborative Online International Learning) platformě.

Na tuto akci ve dnech od 18. 9. do 24. 9. 2022 naváže intenzivní studijní program opět pod taktovkou Univerzity v Pasově, během kterého TEFE účastníci budou dále rozvíjet své nabyté znalosti a dovednosti.

Za FF JU se dalšího TEFE ISP zúčastní Mgr. Alena Prošková, Ph.D. a Mgr. Helena Lohrová, Ph.D. z Ústavu anglistiky FF JU a 7 studentek učitelství Aj pro SŠ (Karolína Dvořáková, Anna Chourová, Vendula Klapová, Dominika Kocmichová, Klára Nikitínská, Soňa Urbánková a Karolína Volfová).

Součástí projektu TEFE je tedy celkem 6 aktivit (3 ISP a 3 IST), na které naváže diseminační konference, kterou – stejně jako třetí ISP - zaštítí Jagiellonian University in Krakow.

Aktuality - věda a výzkum

Aktuality

 • POZVÁNKA - Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

  Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

  Konfliktní obrazy Šumavy (od roku 1945 do současnosti): Kulturní reprezentace ve vztahu k ideologii

  pana Mgr. Františka Kölbla   

  se konají dne 13. září 2022 od 11:00 hod. v zasedací místnosti Z1,

  Filozofická fakulta JU, 2. patro, Branišovská 31a, České Budějovice.


  Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce

  Metafory a nové slovníky současné české poezie

  pana Mgr. et Mgr. Libora Staňka   

  se konají dne 13. září 2022 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Z1,

  Filozofická fakulta JU, 2. patro, Branišovská 31a, České Budějovice.

  V souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) je disertační práce zpřístupněna k nahlížení veřejnosti na Oddělení pro vědu a výzkum FF JU, číslo dveří 02041, denně až do 13. září t. r.
 • AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ VÝZVY

  Fulbrightovy stipendijní programy

  Přihlášky na výzkumné pobyty v USA pro 2023/2024 jsou otevřeny. Více informací ZDE

  Vzdělávací nadace Jana Husa

  Vyhlášeny nové soutěže pro rok 2022: 

  Stipendium Husovy nadacestipendium ve výši 60.000,- Kč pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech, umožňující start jejich pedagogické a vědecké činnosti. 

  Grant Husovy nadace- grant ve výši 100.000,- Kč pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku působící v humanitních a společenskovědních oborech na vypracování odborné eseje na jedno ze zadaných témat.

  Uzávěrka žádostí: 2. září 2022.  

  GA JU 2023 - vyhlášení nového kola grantové soutěže 

  Opatření rektora č. R 505 k zahájení řízení pro udělení grantových projektů

  Opatření rektora č. R 506 stanovující Zásady Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro projekty s počátkem řešení v roce 2023

  Přihláška a vstup do webové aplikace ZDE

 • KONFERENCE, SEMINÁŘE, WORKSHOPY

  Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci AKTION ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO 

  14. září 2022 od 15:00 do 16:00 hod. 

  Více informací a registrační formulář ZDE

  Slavnostní zahájení Programu INTERREG Bavorsko - Česko 2021-2027

  22. září 2022 od 10:30 hod. 

  Furth im Wald, Německo

  Více informací o akci ZDE

  Mezinárodní doktorandská konference IMAGINACE - INSPIRACE - INTERPRETACE 

  9. listopadu 2022

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 

  Veškeré informace a přihlášku je možno nalézt na následujícím odkazu: https://www.ktf.cuni.cz/KTF-2668.html

  Seminář: Dotace EU a projektové řízení 2022 - České Budějovice 

  28. listopadu 2022, 9:00 - 16:00 

  Krajský úřad Jihočeského kraje, Oválný sál, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

  Pozvánka, program a informace k registraci ZDE

  Seminář: Dotace EU a finanční řízení 2022 - České Budějovice 

  29. listopadu 2022, 9:00 - 16:00 

  Krajský úřad Jihočeského kraje, Oválný sál, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice

  Pozvánka, program a informace k registraci ZDE

  Všechny zajímavé akce z oblasti vědy a výzkumu naleztete dále na stránkách Vědavýzkum.cz

 • Implementace METODIKY 2017+

  Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala ve spolupráci s Masarykovou univerzitou další konferenční setkání k Implementaci METODIKY 2017+. 

  Na konferenci byly představeny novinky v hodnocení výzkumu a vývoje v České republice a výhled do budoucna pro další rozvoj hodnocení podle Metodiky 2017+. Zároveň byly shrnuty výstupy čtvrtého roku hodnocení podle Metodiky 2017+. 

  Záznam konference je možné sledovat na youtube kanálu Masarykovy univerzity: https://youtu.be/PcH1Ow0s-JU

  Prezentace ke konferenci lze stáhnout zde

Aktuální informace ke stážím Erasmus +

Aktuální informace ke stážím ve Velké Británii

Milé studentky, milí studentky,


pokud máte zájem se na příští rok přihlásit na nějakou pracovní/studijní Erasmus+ stáž, je zapotřebí podat si přihlášku do fakultního výběrového řízení! Uzávěrka je 14. května 2021. Informace k výběrovému řízení jsou dostupné na stránkách ZV Výběrová řízení — Filozofická fakulta.

Aktuální pracovní stáže zajišťované UAN jsou k dospozici na:

Consulate General in Manchester, UK
Czech Tourism in London, UK
Czech School Without Borders in London, UK

Nástup na stáž dle domluvy. Kontaktujte přímo This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Více informací na stránkách Study Abroad / Work Placement Abroad Study Abroad / Work Placement Abroad a v prezentaci zde.

Aktuální informace pro obhajoby kvalifikačních prací

letní a podzimní termín 2021

DůLEŽITÉ - aktuální informace!!!

Na základě nově vydaného opatření děkana http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty/opatreni-dekana/platna-opatreni-1/platna-opatreni-uprava-1/platna-opatreni-2021/03_21%20kvalifikacni%20prace%20elektronicky není nutné odezdat kvalifikační práci pro letní a podzimní termín obhajob 2021 v tištěné podobě. Stačí elektronická verze pdf vložená do STAGu. Dále je nutno o vložení práce informovat sekretářku ústavu e-mailem.

Ostatní pokyny k odevzdávání prací zůstávají platné v původním znění (viz http://www.ff.jcu.cz/ustavy/uag/pro-studenty/bakalarske-a-diplomove-prace)

Asociace děkanů filozofických fakult podporuje úsilí o skutečnou reformu vzdělávání budoucích učitelů

Asociace děkanů filozofických fakult podporuje úsilí o skutečnou reformu vzdělávání budoucích učitelů

Asociace děkanů filozofických fakult vítá pozornost a podporu, kterou MŠMT věnuje problematice vzdělávání budoucích učitelů a nedostatečného finančního ohodnocení vysokoškolských pedagogů vzdělávajících budoucí učitele.

Asociace děkanů filozofických fakult vítá pozornost a podporu, kterou MŠMT věnuje problematice vzdělávání budoucích učitelů a nedostatečného finančního ohodnocení vysokoškolských pedagogů vzdělávajících budoucí učitele.

Asociace děkanů filozofických fakult také podporuje plán MŠMT na zrušení tzv. Fondu F, jehož finanční prostředky budou převedeny do Ukazatele P.

Na vzdělávání budoucích učitelů se v rámci ČR historicky podílí celá řada fakult veřejných vysokých škol, z nepedagogických fakult jsou to zejména fakulty filozofické a přírodovědné. Tento fakt je třeba adekvátně reflektovat také v rámci diskuse nad nastavováním klíčových parametrů učitelského vzdělávání.

Na základě jednání a debaty Asociace děkanů filozofických fakult ČR vyzýváme MŠMT k následujícím krokům:
 

1) Zahrnout Asociaci děkanů filozofických fakult ČR mezi neopominutelné účastníky procesu a diskuse reformy vzdělávání budoucích učitelů.
 

2) Rozdělit prostředky převedené do Ukazatele P dle racionálně nastaveného a výkonnostního klíče.
 

3) Odmítnout marginalizaci oborových složek vzdělávání budoucích učitelů ve prospěch tzv. společného základu.
 

4) Reflektovat složitost nastavení učitelského vzdělávání s ohledem na nový systém sdružených programů, přičemž upozorňujeme především na problematiku volby maioru na samotném prahu volby vysokoškolského studia.
 

5) Podporovat přípravné vzdělávání středoškolských učitelů výhradně na odborně zaměřených fakultách (zejména filozofických a přírodovědných).
 

6) U připravovaného Operačního programu Jan Amos Komenský nastavit standardní podmínky pro všechny fakulty vzdělávající učitele a neredukovat tuto podporu výhradně na fakulty pedagogické.


Asociace děkanů filozofických fakult deklaruje svoji připravenost podílet se na všech krocích vedoucích ke zkvalitňování přípravného vzdělávání učitelů ve spolupráci se zástupci přírodovědných a pedagogických fakult.

V Hradci Králové, dne 25. listopadu 2019.


za Asociaci děkanů filozofických fakult

 • Mgr. Jan Prouza, Ph.D.  

 • děkan Filozofické fakulty UHK

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

 • děkan Filozofické fakulty UK

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Položka

Zpět na: Úřední deska

Byla podepsána Institucionální dohoda mezi Jihočeskou univerzitou a Univerzitou v Trujillu v Peru

Slavnostního aktu, který se s ohledem na současnou epidemickou situaci konal ve virtuálním prostředí, se zúčastnilo celkem 18 zástupců obou univerzit a diplomatických institucí.

V pátek 23.4.2021 byla podepsána Institucionální dohoda mezi Jihočeskou univerzitou a Univerzitou v Trujillu v Peru

Za JU dohodu podepsala prorektorka pro zahraniční vztahy, doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. Za FF JU se účastnili děkan Filozofické fakulty JU, doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj, PhDr. Pavel Král, Ph.D., a zástupci Ústavu romanistiky FF JU, kteří tuto spolupráci iniciovali. Za Univerzitu v Trujillu dohodu podepsal Dr. Carlos Alberto Vásquez Boyer, rektor Univerzity v Trujillu. Přítomni byli dále akademický prorektor univerzity Dr. Juan Amaro Villacorta Vásquez, děkan Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Dr. Everando Guevara Guevara, a další zástupci humanitních a filologických oborů univerzity v Trujillu. Dohoda byla podepsána za účasti Velvyslanectví Peruánské republiky v Praze, Ministra Eduarda Rivoldiho, a zástupců Ministerstva zahraničních věcí v Trujillu.

Předmětem podepsané dohody je realizace výměnných pobytů dvou peruánských akademiků a tří studentů na Filozofické fakultě JU a výukové pobyty dvou akademických pracovníků z FF JU na Univerzitě v Trujillu v Peru. Tyto mobility budou uskutečňovány v nadcházejích třech letech. Jak uvedl ve svém projevu děkan FF JU, doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., „Filozofická fakulta JU usiluje o rozvoj oboustranných mobilit a vzájemných vztahů se zeměmi v Latinské Americe. FF JU a její tým poskytne veškerou součinnost při rozvíjení těchto vztahů, jež začínají na úrovni výměnných pobytů a mají potenciál i v rozvoji společných vědecko-výzkumných projektů v oblasti filologie, historie, archeologie či dějin umění“.

            

Časopis Opera historica přijat do databáze Scopus

Opera historica. Časopis pro dějiny raného novověku byl 26. 12. 2020 přijat odbornou mezinárodní komisí Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB) do prestižní databáze Scopus.

Toto rozhodnutí bylo 16. 2. 2021 naplněno podpisem dohody s nakladatelstvím Elsevier, která databázi provozuje. Začlenění do Scopusu má i praktický význam, jelikož studie v Opera historica budou nyní v Informačním systému výsledků výzkumu zařazeny v kategorii Jsc, kterou se může pyšnit jen málo českých historických časopisů. Hodnotitelé vyslovili chválu tvůrcům časopisu, na jejichž přístupu ocenili snahu diskutovat o aktuálních vědeckých tématech. Časopis je přístupný na webu opera-historica.com.

Cenu Josefa Jungmanna získal za rok 2018 Vladimír Medek

Na udělování prestižních překladatelských cen byla zastoupena i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

V úterý 8. října byla tradičně udělena cena Josefa Jungmanna. Za rok 2018 ji získal překladatel Vladimír Medek, jenž byl oceněn za převod románu Antonia Muňoze Moliny Polský jezdec. V minulosti se Medek proslavil jako překladatel Garcii Marqueze, Lawrence Durrella nebo ságy o Harry Potterovi, na jejímž překladu pracoval se svým bratrem.

Na udělování prestižních překladatelských cen byla zastoupena i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ředitel Ústavu anglistiky FF JU Ladislav Nagy zasedl v letošní porotě, Kateřina Hilská, jež na stejném ústavu řadu let vedla překladatelské kurzy, byla oceněna tvůrčí prémií za převod díla Jane Austenové Rozum a cit. 

Cenu Magnesia Litera 2020 za překladovou knihu získal Ladislav Nagy

Cenu Magnesia Litera 2020 za překladovou knihu získal Ladislav Nagy

Gratulujeme!

Slavnostní vyhlášení literárních cen Magnesia Litera 2020 se konalo netradičně 31. srpna 2020. Překladovou knihou roku 2020 se stal román Patrick Melrose I britského spisovatele Edwarda St Aubyna v překladu Ladislava Nagye.

"Překlad Ladislava Nagye věrně zachycuje všechny nuance St Aubynova románu. Dokáže najít ta správná slova pro různé projevy podivné lásky i zoufalé nenávisti, dokonale zachovává nadhled i suchou ironii vyprávění: text je v jeho podání přesně tak podivně nesnesitelný jako příběh sám."

Zdroj: https://www.magnesia-litera.cz/#nominace, profil knihy

Více o knize Patrick Melrose I se dočtete zde.

Položka

Zpět na: Úřední deska

Další prohloubení spolupráce mezi Filozofickou fakultou JU a Universidad Nacional de Trujillo v Peru

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/1.jpg, Udělení čestných insignií delegaci FF JU
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/2.jpg, Uvítací akt a udělení čestných insignií delegaci FF JU za rozvoj mezinárodní spolupráce
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/3.jpg, Setkání se studenty a vyučujícími Facultad de Eduación y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/4.jpg, Setkání se studenty a vyučujícími Facultad de Eduación y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/5.jpg, Návštěva archeologicky významné lokality Huaca del Sol a Huaca de la Luna.
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/6.jpg, Představení aktivit Archeologického ústavu FF JU na Facultad de Ciencias de Comunicación Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/7.jpg, Návštěva Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/8ii.jpg, Podpis Declaration of Intent pro spolupráci mezi FF JU a UNT v oboru Historie a archeologie za účasti rektora Universidad Nacional de Trujillo, Dr. Carlose Alberta Vásqueze Boyera, a proděkana pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU, PhDr. Pavla Krále, Ph.D.
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/9.jpg, Zástupci obou univerzit při podpisu Declaration of Intent pro spolupráci mezi FF JU a UNT v oborech historie a archeologie
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/10.jpg, Delegace FF JU a Juan Polo Huacacolqui, ředitel odboru mezinárodních vztahů Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/11.jpg, Hlavní náměstí (Plaza de Armas) ve městě Trujillo

Zástupci FF JU navštívili ve dnech 20. 7. – 1. 8. 2022 partnerskou univerzitu Universidad Nacional de Trujillo v Peru. Prvním cílem cesty bylo prohloubení stávající spolupráce mezi Ústavem romanistiky FF JU a Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. Dalším cílem cesty bylo rozšíření stávající spolupráce na oblast archeologie


Návštěvy se zúčastnili PhDr. Pavel Král, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU, vyučující Ústavu romanistiky FF JU – PhDr. Jana Pešková, Ph.D., a Mgr. Markéta Šmídová, Ph.D., a vyučující Archeologického ústavu FF JU – doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., a PhDr. Jan John, Ph.D.  

Prvním cílem cesty bylo prohloubení stávající spolupráce mezi Ústavem romanistiky FF JU a Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación realizované v rámci projektu Mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ (2020–2023) a Dohody o studentských mobilitách. Na úvodním slavnostním aktu peruánská strana ocenila dosavadní spolupráci mezi oběma institucemi udělením čestných insignií Universidad Nacional de Trujillo členům delegace FF JU. Delegaci FF JU dále přijala děkanka Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Dra. Aurea Elizabeth Rafael Sánchez. Během několika jednání se zástupci shodli na oboustranném zájmu pokračovat v navázané spolupráci. Cílem obou institucí je kontinuální podpora zahraničních mobilit, včetně mobilit virtuálních, a posílení spolupráce prostřednictvím společných vědecko-výzkumných projektů v oblasti španělské filologie. Vyučující Ústavu romanistiky FF JU spolu s proděkanem Pavlem Králem se také setkali s peruánskými studenty španělské filologie, prezentovali možnosti studia na FF JU a dílčí výsledky výzkumu realizovaného v oblasti textových struktur a diskurzních vztahů v kontrastivní perspektivě. Dále se studenty diskutovali o výhodách studia v rámci erasmového pobytu na Jihočeské univerzitě. Na zimní semestr 2022/2023 jsou plánovány dvě incomingové mobility peruánských studentek na FF JU podpořené projektem Erasmus+, a jedna mobilita studentky FF JU na UNT podpořená projektem Freemover.  

Dalším cílem cesty bylo rozšíření stávající spolupráce na oblast archeologie. Peruánská strana projevila zájem o využití moderních technologií pro výzkum archeologicky významných lokalit z dob předinckých kultur. Konkrétní možnosti využití těchto technologií, včetně společných doktorských projektů, byly intenzivně diskutovány během návštěv těchto lokalit a následných jednání mezi zástupci Archeologického ústavu FF JU a Facultad de Ciencias Sociales (Dr. Luis Coronado Tello). Výsledkem těchto aktivit bylo podepsání Declaration of Intent pro spolupráci mezi FF JU a UNT v oborech historie a archeologie za účasti rektora Universidad Nacional de Trujillo, Dr. Carlose Alberta Vásqueze Boyera, a prorektorů pro studijní záležitosti a rozvoj. Jeho prostřednictvím obě strany formalizovaly zájem na dalším posílení navázaných kontaktů.    

Spolupráce Filozofické fakulty FF JU s Universidad Nacional de Trujillo byla navázána v roce 2018 a je intenzivně podporována i ze strany Velvyslanectví Peruánské republiky v Praze.

Děkan FF JU byl jmenován profesorem pro obor Románské jazyky

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/1z6_6249_sal.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/1z6_7292_pesek.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/1z6_7293_pesek.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/1z6_7301_pesek.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/ruzne/jmenovani_profesorem/img-20220617-wa0001-5988468a.jpeg,

Dne17. 6. 2022 byly v Karolinu předány jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol je jmenoval v úterý dne 7. června 2022 prezident republiky Miloš Zeman.

Děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., byl jmenován na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy, a to pro obor Románské jazyky.


Prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., patří mezi přední odborníky v oborech románské jazyky, francouzská a obecná lingvistika. Odborná pedagogická a výzkumná činnost profesora Peška započala již roku 1999 na pozici odborného asistenta Katedry romanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, od roku 2008 působí na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, kde nyní již čtvrtým rokem zastává funkci děkana. Předtím zde vykonával činnost proděkana pro studium (od r. 2013) a ředitele Ústavu romanistiky (od r. 2010). Za svého pedagogického působení vede bakalářské a diplomové práce, z nichž několik desítek bylo úspěšně obhájeno. Působí rovněž jako školitel studentů doktorského studia Románských jazyků, jehož je i garantem, stejně jako garantuje např. studium navazujícího magisterského studijního programu Románská filologie. V roce 2012 úspěšně završil habilitační řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl jmenován docentem pro obor Románské jazyky. Bohatá je jeho badatelská činnost vyznačující se velkým množstvím publikací, účastí v grantových projektech nebo členstvím v několika vědeckých radách či redakčních komisích. V roce 2014 obdržel významné francouzské vyznamenání Řád akademických palem, který se uděluje za zásluhy ve vzdělávání, vědě a kultuře. 

Děkanské volno

Shromáždění akademické obce FF JU.

 

Děkan

Filozofické fakulty

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 

vyhlašuje
 

na středu 12. května 2021

od 12.00 hod.

 

D Ě K A N S K É  V O L N O

 

pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia
 

z důvodu shromáždění akademické obce FF JU.

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r.

děkan FF JU


Formát pdf ke stažení → ZDE

Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi

Kniha připomíná hlavní témata celoživotního odborného zájmu předního českého historika. Jednotlivé kapitoly napsali akademičtí pracovníci Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vydal kolektivní publikaci Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi.

Profesor Josef Petráň (1930–2017) patřil k nejvýznamnějším českým historikům s rozsáhlým a metodologicky pozoruhodným rejstříkem badatelských témat. Jeho celoživotní akademická dráha byla spjata s Univerzitou Karlovou. Jako výraz ocenění jeho vědeckých a pedagogických zásluh mu udělila roku 2005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích vědeckou hodnost doctor honoris causa. Ve volbě námětů vědeckých děl Josefa Petráně se odrážel jeho vztah k rodné obci Ouběnice, podblanické krajině, českému venkovu, hmotné kultuře předků, Univerzitě Karlově a dramatickým zlomům v českých dějinách.

Kniha Dílo Josefa Petráně a současná historická věda připomíná hlavní témata celoživotního odborného zájmu předního českého historika. Jednotlivé kapitoly napsali akademičtí pracovníci Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, především z řad mladší a střední badatelské generace. Autorky a autoři mají k tématům Petráňova mnohovrstevného díla odborně blízko, ve své badatelské činnosti na něj navazují a kriticky se s ním vyrovnávají. V předkládané publikaci se pokouší o vystihnutí jeho osobního přínosu k metodologickému pojetí zkoumaných témat a o jejich interpretaci v současné historické vědě optikou nových generačních a vědeckých zkušeností.

Kniha je rozdělena do dvou tematických celků. První z nich, pojmenovaný Pilíře vědeckého díla, se zabývá Petráňovým pohledem na aktéry českého stavovského povstání, migrace venkovských poddaných, proměny symbolické řeči hmotné kultury, dějiny Univerzity Karlovy a roli pražské filozofické fakulty v sametové revoluci, krajinu i lidi Podblanicka a na syntézu dějin rodných Ouběnic. Druhý tematický celek, Průhledy do dějin společnosti, se snaží postihnout Petráňovo pojetí témat z hospodářských, sociálních a kulturních dějin jednotlivých společenských vrstev. Knihu doplňují výsledky ankety, v níž žáci a nejbližší spolupracovníci Josefa Petráně odpovídají na otázku, které z jeho děl považují za vědecky nejcennější.

Václav Bůžek (ed.)

Stay in touch
social media

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1