• Úvod
 • Uchazeči
 • Podpora studia pro zájemce z Ukrajiny

Podpora studia pro zájemce z Ukrajiny

S žádostí o informace se obracejte na tento kontakt:

 • Mgr. Barbora Poslušná

 • +420 387 774 801

 • +420 735 700 558 (WhatsApp; Viber)

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

STUDIJNÍ STÁŽE

KRÁTKODOBÉ STUDIUM (DO KONCE AKADEMICKÉHO ROKU 2021/2022)

Nabídka je určena studentům bakalářských a navazujících magisterských filologických programů se zaměřením na anglický jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk nebo španělský jazyk. Studenti budou přijímání průběžně a budou integrování do již probíhající výuky v letním semestru akademického roku 2021/2022. V dalším akademickém roce 2022/2023 budou absolventi těchto stáží moci pokračovat v řádném studiu v daných studijních programech.

 • Podmínkou je doložení statusu studenta na některé z ukrajinských vysokých škol v příbuzném oboru.
 • Přihlašování je možné od 7. 3. 2022 průběžně, studijní aktivity probíhají do 1. 7. 2022
 • Možný termín zahájení studia: ihned
 • Kapacita: 20 studentů
 • Výuka probíhá v příslušném jazyce, znalost češtiny není nutná.
 • Školné není požadováno

Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

KRÁTKODOBÝ INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA

KRÁTKODOBÉ STUDIUM (DO KONCE AKADEMICKÉHO ROKU 2021/2022)

Kapacita kurzu je naplněna.

Krátkodobý intenzivní kurz českého jazyka je určen především vysokoškolským a středoškolským studentům ve věku od 16 let, příp. i dalším zájemcům, kterým byl přiznán status uprchlíka v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, a to bez nutnosti doložit předchozí vzdělání. Kurz má umožnit základní jazykovou orientaci a bude probíhat i v letních měsících.

 • Přihlašování je možné od 7. 3. 2022 do 28. 3. 2022.
 • Kurz bude probíhat od 4. 4. 2022 do 16. 9. 2022
 • Kapacita: 25 studentů
 • Hodinová dotace: 12 hodin týdně pro studenty / 4 hodiny týdně pro nestudenty
 • Školné není požadováno

V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku, která je ke stažení → ZDE (v anglickém jazyce)

Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

DLOUHODOBÝ INTENZIVNÍ KURZ ČESKÉHO JAZYKA

DLOUHODOBÉ STUDIUM (OD AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023)

Dlouhodobý dvousemestrální intenzivní kurz českého jazyka si klade za cíl jazykově připravit ukrajinské uchazeče o studium v řádném studijním programu na JU. Úspěšní absolventi kurzu získají osvědčení o složené zkoušce z českého jazyka. Kurz je určen zájemcům, kterým byl přiznán status uprchlíka v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

 • Přihlašování bude možné od 7. 3. 2022 do 16. 9. 2022
 • Kurz bude probíhat od 29. 9. 2022 do 1. 7. 2023
 • Kapacita: minimální – 10; maximální – 25 studentů
 • Školné: 2 000 Kč měsíčně

V případě zájmu je nutné vyplnit přihlášku, která je ke stažení ZDE (v anglickém jazyce)

Zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

ŘÁDNÉ STUDIUM

DLOUHODOBÉ STUDIUM (OD AKADEMICKÉHO ROKU 2022/2023)

FF JU umožní ukrajinským uchazečům, kteří doloží příslušné předchozí vzdělání, zapsat se k řádnému studiu v bakalářských studijních programech cizojazyčných filologií a v navazujících magisterských programech cizojazyčných filologií se zaměřením na anglický jazyk, francouzský jazyk, italský jazyk, německý jazyk nebo španělský jazyk.

Uchazeči budou přijímáni bez přijímací zkoušky.

První rok studia bude probíhat v příslušném cizím jazyce, povinnost skládat zkoušky v češtině nastane až ve druhém roce studia.

Studium je určeno zájemcům, kterým byl přiznán status uprchlíka v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.

Doklad o předchozím vzdělání:

 • Pro studium v bakalářském stupni je nutno doložit maturitní vysvědčení, resp. ročníkové vysvědčení z posledního ročníku studia na střední škole, případně též certifikát o jazykové znalosti.
 • Pro studium v navazujícím magisterském stupni je nutno doložit diplom o absolvování bakalářského studia v příbuzném studijním oboru.

Motivační dopis:

 • psaný v příslušném cizím jazyce dle vybraného studijního programu (rozsah 1 normostrana pro bakalářské studium, 2 normostrany pro navazující magisterské studium) 

Výuka v řádných studijních programech probíhá u vybraných disciplín v českém jazyce a u vybraných disciplín v příslušném cizím jazyce (AJ, FJ, IJ, NJ, ŠJ). K úspěšnému zakončení studia musejí ukrajinští studenti úspěšně absolvovat i disciplíny vyučované v českém jazyce. S ohledem na omezenou počáteční znalost češtiny však bude těmto studentům umožněn roční odklad plnění disciplín vyučovaných v českém jazyce, aby měli tito studenti dostatek času si český jazyk osvojit.

Přihlašování bude možné do 31. 7. 2022.

Výuka bude probíhat dle harmonogramu akademického roku 2022/2023, a to od 29. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

Kapacita:

 • pro bakalářský stupeň: 20 studentů
 • pro navazující magisterský stupeň: 20 studentů.

Školné není požadováno.

Přihlášení bude možné na základě rozhodnutí děkana o podmínkách přijímacího řízení.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1