• Úvod
 • UUK - Filozofická fakulta JU

Cena děkana za diplomovou práci

Denisa Michalinová obdržela za svou diplomovou práci Světlo jako médium. Umělé světlo v českém výtvarném umění od 90. let po současnost Cenu děkana za letošní rok. V konkurenci všech nominovaných prací z FF JU obsadila 1. místo. Blahopřejeme Mgr. Denise Michalinové i PhDr. Evě Bendové, Ph.D., která její diplomovou práci v programu Dějiny umění a vizuální studia vedla.

 

Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/1_-dm-i.jpg, Mgr. Denisa Michalinová
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/2_-dm-ii.jpg, Mgr. Denisa Michalinová
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/3_-jk-i.jpg, Mgr. Jakub Kalivoda
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/4_-jk-ii.jpg, Mgr. Jakub Kalivoda
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/5_-nj-i.jpg, Bc. Natálie Jaszová
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/6_-nj-ii.jpg, Bc. Natálie Jaszová
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/7_-fs-i.jpg, Mgr. František Schwarz
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/8_-fs-ii.jpg, Mgr. František Schwarz

Komise Grantové agentury FF JU, jmenovaná děkanem rovněž pro posouzení návrhů na udělení Ceny děkana Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doporučila k ocenění čtyři nominované práce. Komise Grantové agentury FF JU shledala všechny předložené práce jako práce mimořádně kvalitní.

Cenu děkana za vynikající diplomovou práci získali:


Oceněným gratulujeme!

Exkurze studentů dějin umění do historického Tyrolska

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uuk/exkurze-tyrolsko/01_innsbruck_hofburg.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uuk/exkurze-tyrolsko/02_innsbruck_hofkirche.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uuk/exkurze-tyrolsko/03_ambras.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uuk/exkurze-tyrolsko/04_bozen.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uuk/exkurze-tyrolsko/05_franzensfeste.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uuk/exkurze-tyrolsko/06_neustift.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uuk/exkurze-tyrolsko/07_brixen.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uuk/exkurze-tyrolsko/08_trient.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uuk/exkurze-tyrolsko/09_schwaz.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uuk/exkurze-tyrolsko/10_gruppe_bozen.jpg,

V letním semestru proběhla společná exkurze studentů dějin umění z FF JU a Univerzität Salzburg podpořená programem Aktion ČR-Rakousko.


Sněžení a chladno, ale i kvetoucí šeříky a letní teploty v jediném týdnu. S takovými extrémy se na své šestidenní exkurzi do historického Tyrolska setkali studenti dějin umění z FF JU a salcburské univerzity, která proběhla ve dnech 16.–21. dubna a byla velkoryse finančně podpořena programem Aktion ČR-Rakousko.

Program odborného mezinárodního projektu byl rovnoměrně rozdělen mezi dnešní rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko a italskou část nazývanou jako jižní Tyrolsko (Alto Adige a Trentino). Obě dnes moderní hranicí rozdělené oblasti spojuje nejen společná historie více než pěti set let pod nadvládou Habsburků, ale do velké míry rovněž používání němčiny.

Během třech dnů v rakouské a třech dnů v italské části historického Tyrolska přednesli studenti ve vybraných památkách své referáty v angličtině a rovněž si vyslechli odborný výklad místních odborníků.

Během návštěvy Innsbrucku se účastníci seznámili zejména se zdobnou architekturou tzv. Zlaté stříšky, unikátním vybavením dvorského kostela či zámkem Ambras, které názorně dokumentují reprezentační strategie Habsburků v rezidenčním městě. V Bolzanu skupinu během letního počasí celé odpoledne provázela Dr. Waltraud Kofler Engl čtvrtěmi, které byly postaveny v době fašistické vlády v Itálii, a pomocí promyšleného urbanismu a výzdoby staveb tak v převážně německém městě prezentovaly novou převahu italského živlu. Před návštěvou Brixenu s jeho dómem a navazující křížovou chodbou s freskami vytvořenými pod vlivem českého krásného slohu provedl účastníky během dopoledne kurátor muzea v Neustiftu Dr. Hanns-Paul Ties tamním klášterem, přičemž se studentům nabídlo několik možností, jak si v terénu ověřit a prohloubit praktické schopnosti v oblasti datování a slohového zařazení památek. K vrcholům celého projektu jistě patřila návštěva hradu Buonconsiglio v Tridentu. Především fresková výzdoba Orlí věže s cyklem měsíců účastníkům názorně ukázala, jak silný vliv mělo malířství krásného slohu na velkou část střední Evropy kolem a po roce 1400. Dvě krátké zastávky na zpáteční cestě v poslední den projektu představily účastníkům historická města Hall i.T. a Schwaz především v souvislostech památkové péče.

Přiložené fotografie dokumentují jednotlivé zastávky a aktivity, shrnutí všech referátů jsou obsažena v brožuře, která k projektu vznikla.

Nová kniha pracovníků Ústavu věd o umění a kultuře

Galerie:
 • images/FF/fakulta/ustavy/umeni/aktuality/a2b19ede-9bba-43c8-a165-9be8097b368c.jpeg, Josef Široký, Johann Ferdinand Rapotz, Aprobovaný návrh hlavního oltáře kostela Všech svatých v Kamenném újezdě, 1728

Podrobnosti o nové knize.

Nová kniha pracovníků Ústavu věd o umění a kultuře je na světě. Zbožnost, účelnost a reprezentace. Zařizování kostelů na schwarzenberských panstvích v 17. a 18. století z pera Michala Šroňka, Kateřiny Horníčkové a Jana Ivanegy je výsledkem projektu financovaného Grantovou agenturou České republiky v letech 2016‒2018, řešeného na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. Jeho základem byla důkladná heuristická práce ve schwarzenberských archivních fondech, která vynesla na světlo unikátní kolekci návrhů barokního vybavení kostelů a dalších pramenů k mecenátu tohoto významného šlechtického rodu především v jižních Čechách. Studie a katalog zpracovávající více než devadesát položek odhalují různé úrovně objednavatelských vazeb a mechanismy patronátní komunikace, které dokládají postupy a způsoby rozhodování při realizaci jednotlivých zakázek. Ty směřovaly do venkovského nebo maloměstského prostředí, a také do kaplí vrchnostenských rezidencí. Knihu o rozsahu 229 stran vybavenou bohatým obrazovým doprovodem a německým resumé vydala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích v nakladatelství Episteme. Publikaci je možné zakoupit prostřednictvím internetového knihkupectví Kosmas nebo v prodejně skript v Akademické knihovně za 300 Kč.

Nové studijní plány

Uchazeči o studium bakalářských či navazujících magisterských studijních programů si na stránce pro uchazeče mohou prohlédnout nové studijní plány.

Nové studijní plány - viz odkaz. (Týkají se pouze studentů, kteří zahájí své studium v příštím akademickém roce; současní studenti dostudují podle svého stávajícího studijního plánu.)

K informacím o nových možnostech studia, resp. kombinacích studijních programů - viz odkaz (k této věci bude rovněž začátkem letního semestru svoláno shromáždění akademické obce).

Panny a labutě - publikace studentek Oddělení dějin umění

Galerie:
 • images/FF/fakulta/ustavy/umeni/aktuality/panny-a-labute-publikace-studentek-oddeleni-dejin-umeni.jpeg,

Text knihy o um. dílech z let 1948-89 vychází z jejich bakalářských prací a je doplněn dalším výzkumem.

Kniha Panny a labutě. Umění ve veřejném prostoru a v architektuře Českých Budějovic z let 1948—1989 autorek Anny Novotné a Anny Ženíškové představuje výběr uměleckých děl umístěných ve významných architektonických dílech, v interiéru i v exteriéru, a na náměstích, ve veřejných parcích a prostranstvích. Jejich autory a autorkami byli významní tvůrci, jako Břetislav Benda, Karel Dvořák, Stanislav Zadražil, František Mrázek, Karel Hyliš, Jarmila Malátová, Ota Matoušek či Jan Halla. Jde o velmi rozmanitý soubor od soch představujících labutě, ptáky, alegorie žen a mateřství, milenecké párů, vyobrazení památek města, kraje, lidových tradic až po pomníky politických představitelů, Klementa Gottwalda a V. I. Lenina, které byly krátce po roce 1989 odstraněny.

Kniha obsauje dvacet tři hesel jednotlivých děl a je rozdělena do pěti kapitol s předmluvou historika umění Hynka Látala. Součástí knihy je mapa se 43 realizacemi, anglické resumé, životpisné medailony tvůrců a tvůrkyň a historické snímky.

Video ze slavnostního křtu s dalšími informacemi o knize můžete sledovat zde.

Knihu si můžete předobjednat zde.

Kromě facebookových stránek Panny a labutě obě studentky doplňují fotografiemi dalších realizací rovněž stejnojmenný instagramový účet.

Příběhy a dějiny před našima očima. Odborná exkurze českých a rakouských historiků umění

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/action-2021/01.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/action-2021/02.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/action-2021/03.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/action-2021/04.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/action-2021/05.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/action-2021/06.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/action-2021/07.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/action-2021/08.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/action-2021/09.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/action-2021/10.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/action-2021/00.jpg,

O tom, že v jižních a jihozápadních Čechách je možné vidět historické souvislosti a změny takříkajíc na každém kroku, se mohli přesvědčit studenti z českobudějovické a salcburské univerzity na šestidenní odborné exkurzi, která se po několika odkladech z důvodu protiepidemických opatření nakonec konala až letos ve dnech 20. až 26. září.

 V rámci projektu s názvem „Přes hranice: česko-německo-židovská kulturní krajina", realizovaným díky podpoře z prostředků programu AKTION Česká republika – Rakousko, navštívili salcburští studenti a studentky dějin umění a bohemistiky významná místa, která jim přiblížila úzké vazby mezi oběma sousedními zeměmi.

Někteří z rakouských účastníků exkurze nikdy předtím v České republice nebyli, a proto byli překvapeni, jak jim mnohé věci navzdory jazykové bariéře připadaly povědomé: od typů staveb, které jsou si podobné ve všech regionech habsburské monarchie, až po každodenní kulturu, která se navzdory zdánlivě cizím názvům pokrmů příliš neliší od tradiční kuchyně v dnešním Rakousku. „Byla jsem sice dvakrát v Praze, ale když jsem dnes viděla tu klidnou pošumavskou krajinu, uvědomila jsem si, že by se tady asi odpočívalo mnohem lépe, než ve slavných přeplněných turistických destinacích, jako je například Mallorca. Jenže o kráse a přednostech této krajiny ví v dnešním Rakousku bohužel jen málokdo“,  vzpomíná na cestu autobusem mezi Vimperkem a Klatovy studentka Karin Buchauerová ze Salcburku.

Úzké vazby mezi sousedními regiony se sice již od středověku projevují v hmotné kultuře, ale péče o ně vyžaduje neustálou komunikaci a osobní poznávání. Za příklady z minulosti může sloužit čilý ruch na středověké obchodní stezce, nazývané Zlatá či přátelské a rodinné vazby podnikatelů a umělců novějších epoch. Z hlediska památkové péče jsou pak obzvláště působivé vrstvy maleb v bývalém dominikánském kostele v Českých Budějovicích nebo v Dolním zámku ve Vimperku. „V jižních a jihozápadních Čechách by ale bylo možné uskutečnit exkurzi vždy jen po stopách gotiky, renesance či baroka, neboť z každé této epochy je zde mnoho významných uměleckých děl a staveb,“ říká vedoucí smíšené skupiny Hynek Látal z Ústavu věd o umění a kultuře Filozofické fakulty JU. Odborné komentáře k navštíveným památkám zazněly nejen z úst studentů a studentek, ale také obou salcburských profesorů, historičky umění Sigrid Brandt a slavisty Petera Deutschmanna.

Publikační činnost

Na této stránce informujeme o knižních monografiích, na kterých se podíleli členové Ústavu věd o umění a kultuře. Kompletní publikační činnost jednotlivých členů ústavu najdete na jejich osobních stránkách v sekci Lidé a kontakty.

 • Pohyb řeči a místa nespojitosti: Postanalytické a neopragmatické iniciace v literární vědě

  Vladimír Papoušek, David Skalický, Martin Kaplický, Petr A. Bílek

  (Praha, Akropolis 2021)

  Monografie se obrací k postanalytické a neopragmatické filosofii. Ty patří ke klíčovým proudům filosofického uvažování 20. století a jejich zaměření na otázky jazyka je úzce sbližuje s teorií literatury. Jednotlivé kapitoly ohledávají teorii řečových aktů (J. R. Searle, M. L. Prattová, J. H. Miller), termíny jako radikální překlad (W. V. O. Quine), radikální interpretace (D. Davidson), zdrojová metafora (S. C. Pepper), koncový slovník či normální a abnormální diskurz (R. Rorty), pojetí významu u R. Ingardena a J. Mukařovského nebo reflexi Derridovy dekonstrukce z pozic postanalytických a neopragmatických. Cílem publikace je prozkoumat možnosti, které tyto teorie, koncepty a pojmy otevírají myšlení o literatuře, a také ověřit potenciál jejich využití při analýze literárněvědného diskurzu. Jednotlivé kapitoly se z této perspektivy zaměřují na spory F. X. Šaldy a K. Čapka, poválečné studie J. Mukařovského, proměny slovníku S. K. Neumanna, K. Teigeho a V. Černého či na eseje a překlady románů M. Kundery.

 • Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře

  Petr A. Bílek, Martin Kaplický, Vladimír Papoušek, David Skalický

  (Praha, Akropolis 2018)

  Americký pragmatismus, spojený se jmény W. Jamese, Ch. S. Peirce a J. Deweyho, částečně ovlivnil českou filozofii a estetiku prvních desetiletí 20. století, literární vědy se však příliš nedotkl. Jeho renesance pod nálepkou neopragmatismu, o níž se od 70. let zasloužili Richard Rorty, Hilary Putnam či Richard Shusterman, nabízí literární vědě, estetice či kulturálním studiím ještě mnohem zřetelnější podněty; ani ty ale zatím v českém prostředí příliš nerezonovaly. Kniha Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře je pokusem podněty neopragmatismu nejen zmapovat a zprostředkovat, ale také domyslet a provázat na místní tradici, k níž mají někdy až překvapivě blízko. Tak jako se už na konci 70. let pragmatické myšlení potkalo – navenek okázalou srážkou – s recepční estetikou Wolfganga Isera, nabízí se položit si otázku, nakolik se pragmatický zřetel k funkčnosti kryje s pojetím funkce, jež stojí na piedestalu pražského strukturalismu. Kniha se snaží ukázat, že neopragmatické myšlení je schopno oživit a zproduktivnit naše debaty o interpretaci nebo o způsobech psaní literárních dějin, ale dokáže také nabídnout nové pohledy na pociťovanou krizi literární teorie, ale i na otázku, kam patří populární kultura.

 • Literary Universe in Three Parts: Language - Fiction - Experience

  Petr A. Bílek, Vladimír Papoušek, David Skalický

  (Brighton, Sussex Accademic Press 2018)

  For decades, the Prague School Structuralism assumption of textual autonomy dominated the explorations of Czech literature as well as the context of Czech literary theory. The three authors of this book combined their efforts to move beyond and offer a new conceptual frame. Sharing the structuralist proposition of texts made from words, they focus on the metamorphoses of the modes of representations through the 20th century fiction and its critical reflections. Switching between theoretical considerations and case study interpretations, their essays challenge the notion of autonomous fictional worlds and involve the pragmatic categories of the constructed image of a writer and the aesthetic experience of a reader. The focus on representational status of literary texts combines here with another conceptual frame – the performative aspect. The literary texts do not function as mere documents that preserve the traces of existing reality but as objects that construct what their readers conceive as parts of existing reality. Instead of a a depository of meanings, literature is thus perceived as a permanent process of negotiations that uses the institutional power of canonisation, ritualisation or tabooisation. Drawing on contemporary international theory of literature and aesthetics (Searle, Rorty, Davidson, Iser, Greenblatt, White), the authors try to conflate semiotic analyses of textual meanings with the pragmatic notions of historical and readership contexts. The book chooses the productive texts of Czech literature, occasionally combined with other items of Czech culture (arts, films, TV production) and brings them into comparison with the international context. Such an approach puts aside the traditional assumption of a national context as a major defining criterion, which allows the authors to articulate more generalized abstractions.

 • Laboratoře inovací: Centra a osobnosti klenebního umění střední Evropy konce 15. století

  Hynek Látal

  (České Budějovice, Jihočeská univerzita 2017)

  Středoevropské stavitelství závěru 15. století dospělo k tvorbě složitě utvářených kroužených kleneb. Jednou z pomyslných „laboratoří“, v nichž inovátorské stavitelské osobnosti rozvíjením dědictví svých předchůdců a školitelů s těmito útvary experimentovali, bylo i bývalé rožmberské panství v jižních Čechách. Přehledně členěný výklad o klíčových stavitelských centrech a regionech střední Evropy se pokouší nalézt odpovědi na otázky po původu výjimečných klenebních forem i školení jejich tvůrců. Text přitom vychází nejen z poznání samotných památek, ale také ze studia středověkých kresebných návrhů kleneb a je doplněn bohatým obrazovým doprovodem

 • Ozvláštnění – fikce – estetická zkušenost

  David Skalický

  (České Budějovice, Halama 2017)

  K čemu je umění? Má pro společnost a lidský život nějakou specifickou, jinými způsoby nenahraditelnou hodnotu? Není jen zábavou, libůstkou, odpočinkem od reálného světa či únikem od něj? V hledání odpovědi na tyto otázky se autor obrací nejprve ke Šklovského pojetí umění jako nástroje aktualizace našeho vnímání a porozumění světu, rozpracované v české strukturální estetice. Soustředí se na Mukařovského úvahy o jedinečné funkci umění, na koncept estetického postoje či formalistické úvahy o ozvláštnění. V druhé části knihy pak reflektuje význam termínu fikčnost, konfrontuje ontologicky heterogenní pojetí referentu fikčního znaku, rozvrhované Johnem Searlem, s pojetím ontologicky homogenním, rozpracovaným Lubomírem Doleželem. Na materiálu, který nám dává k dispozici publikace prezentující ohlasy na Český snář Ludvíka Vaculíka, obhajuje pragmatické pojetí fikčnosti chápané jako specifický modus čtení. Výchozí otázka jej nakonec přivádí ke konceptu estetické zkušenosti, kterým se zabývá třetí část monografie. Autor v ní vychází především z pragmatické filosofie a estetiky Johna Deweyho a jeho pokračovatelů (Beardsley, Shusterman), obrací se však také k estetickým úvahám Gadamerovým, k de Manově polemice s novokritickým konceptem díla jako organické jednoty či k Mukařovského pojmu sémantické gesto.

 • Česká populární kultura: Transfery, transponování a další tranzitní procesy

  Petr A. Bílek, Josef Šebek (ed.)

  (Praha, Filozofická fakulta UK 2017)

  Tak jako profesionální sport rozšiřuje v posledních desetiletích sféru fanouškovské recepce mimo samotná utkání a svoji atraktivitu posiluje i propracovaným systémem přestupů a přesunů, v nichž aktéři pod drobnohledem mediální pozornosti aktivně mění dres, ale také jsou „odkládáni“ na transferovou listinu, vytvořila i moderní populární kultura celou řadu přestupových a přesunových mechanismů, jimiž samotná díla oživuje, nově rámuje, adaptuje a v důsledku pak oživuje dění na celém dobovém popkulturním poli. Tato monografie zkoumá formou případových studií jednotlivé mechanismy, s jejichž pomocí k těmto transferům či transponováním dochází. Nesnaží se postulovat univerzální vzorce, jež by tyto mechanismy vyjádřily v co nejobecnější podobě, protože takto se pohyby na poli populární kultury zjevně neodehrávají. Jde o mechanismy dílčí, projevující se na mikroúrovni jednotlivých žánrů, období či konkrétního média. Kniha tudíž neobjevuje jakési globálně kulturní strategie, ale spíše zkoumá repertoár taktických manévrů, jež vykazuje vzorek děl a jevů, lokalizovaných více či méně markantně v českém kulturním kontextu. Čtenáři tak kniha umožňuje nejen tradiční lineární čtení, ale i čtení výběrové. Stejně tak ponechává na čtenáři, zda ji bude číst spíše kvůli konkrétnímu materiálu, který jednotlivé studie analyzují, anebo kvůli obecnějším otázkám, jež tyto případové studie implikují či explicitně kladou.

 • Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem

  Petr A. Bílek, Ondřej Dadejík, Martin Kaplický, Vladimír Papoušek, David Skalický, Jan Staněk

  (České Budějovice, Jihočeská univerzita 2016)

  Publikace stopuje rezonanci pragmatismu v české meziválečné literatuře a estetice; nejprve se zaměřuje na autory tzv. „pragmatické generace“, především na Karla a Josefa Čapkovi a Miroslava Rutteho. Z perspektivy pragmatické koncepce umění života věnuje pozornost také Ladislavu Klímovi a jeho pojetí filozofické praxe. Druhá část publikace se zaměřuje na českou strukturální estetiku a literární vědu: na možné paralely, podobnosti i odlišnosti mezi Deweyho pragmatickou teorií umění a Mukařovského estetikou, ale také na nakročení Miroslava Červenky k pragmatickému vidění literatury, které lze vystopovat v pozdní fázi jeho profesní kariéry.

 • Meziprůzkumy - sbírka AJG 1300 - 2016

  Hynek Látal, Martin Vaněk (autoři expozice)

  (Hluboká nad Vltavou: Alšova jihočeská galerie 2016)

  Průvodce stálou expozicí Alšovy jihočeské galerie, která byla otevřena 16. dubna 2016 u příležitosti výročí 60 let zpřístupnění objektu Zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou. Autoři expozice jsou Hynek Látal a Martin Vaněk.

 • Fenomén Zappa

  Vladimír Papoušek, David Skalický (eds.)

  (Praha, Akropolis 2016)

  Kniha Fenomén Zappa si klade za cíl prozkoumat a z různých perspektiv analyzovat specifický kulturní fenomén, který vznikl v Československu kolem osobnosti a tvorby amerického hudebníka Franka Zappy. Snaží se zachytit vznik tohoto fenoménu a mechanismy jeho fungování ve specifickém společensko-politickém kontextu socialistického Československa, ale také přinést nové informace o rezonanci Zappovy hudby v Čechách, o vzniku a působení českého fanklubu Franka Zappy či o Zappově návštěvách v Praze, a nabídnout tak nové pohledy na Zappovu tvorbu a její ohlasy. Kniha se člení na dvě části: První část nabízí akademické (analytické) studie, které se věnují problematice fenoménu Zappa z různých hledisek: z hlediska transformace jazyka kulturního fenoménu a jeho překladu, sémiotiky popkultury nebo z perspektivy estetické. Vedle těchto analýz stojí studie pokoušející se uchopit poetiku Franka Zappy po stránce muzikologické a včleňují autorovu tvorbu do dobových hudebních kontextů. Druhá část knihy využívá postupů orální historie a konstruuje Zappův obraz ve vzpomínkách jeho českých fanoušků a recipientů. Knihu doprovází bohatý obrazový materiál: dobové fotografie, dokumenty i kresby. Všechny tři složky – analytické studie, výstupy orální historie i vizuální doprovod – jsou sjednoceny faktorem přisvojování. Sledují jednak možnosti provazování hudby či poetiky Franka Zappy na jiné výrazné koncepty, ať už z oblasti dějin vážné i populární hudby, filozofie umění, či literární teorie, jednak provazování výrazně amerického zappovského mýtu s českým prostředím, které si jej přisvojovalo a modifikovalo v rámci kulturního transferu, a vytvořilo tak specifické zappovské rozumění.

 • From Hus to Luther; Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380–1620)

  Kateřina Horníčková, Michal Šroněk (eds.)

  (Turnhout, Brepols 2016)

  The first study representing a little-known phenomenon in Bohemian cultural and political history – the visual culture that grew up in the environment of the Reformation churches in Bohemia from the Hussites until the defeat of the Estates by the Habsburgs at White Mountain in 1620. This book portrays a little-known phenomenon in Bohemian cultural and political history – the visual culture that grew up in the environment of Reformation churches in Bohemia from the time of the Hussites until the defeat of the Estates by the Habsburg coalition at White Mountain in 1620. It provides the first comprehensive overview of a forgotten era of artistic production over a period of approximately two hundred years, when most of the population of Bohemia professed non-Catholic faiths. During the fifteenth and sixteenth centuries a unique situation arose in Bohemia, with five main Christian denominations (Utraquists, Lutherans, the Unity of Brethren, Calvinists, and Catholics) gradually coming to function alongside each other, with a number of other religious groups also active. The main churches, which had a fundamental influence on political stability in the state, were the majority Utraquists and the minority Catholics. Yet the essays of this book establish that despite the particularities of the Bohemian situation, the religious trends of Bohemia were an integral part of the process of Reformation across Europe. Featuring over fifty illustrations including manuscript illumination, panel painting, and architecture, the book also presents the surviving cultural products of the four non-Catholic Christian denominations, ranging from the more moderate to radical Reformation cultures. The book also analyses the attitudes of these denominations to religious representations, and illuminates their uses of visual media in religious and confessional communication. The book thus opens up both the Reformation culture of Bohemia and its artistic heritage to an international audience.

 • Diletantismus a umění života: Od Montaigne k Bourgetovi

  Jan Staněk

  (Brno, Host 2013)

  Kniha na pomezí literární historie, dějin filosofie a estetiky je pohledem na vývoj ideálů kultivace člověka od renesance po konec devatenáctého století — věnuje se hlavně jejich promýšlení ve Francii, s odbočkami k britským autorům.
  Především ve francouzské literatuře devatenáctého století se setkáváme se specifickým pojetím diletantismu: „Diletant“ se tu stává člověkem vyznačujícím se mimo jiné intelektuální všestranností, kosmopolitním založením a mondénními způsoby. Jedním z hlavních cílů knihy je ukázat, že diletanta tohoto typu je třeba chápat jako součást posloupnosti zmíněných ideálů kultivace, totiž jako pokračování linie, již tvoří především typ dokonalého dvořana, potom takzvaný honnete homme, jeho obdoba známá jako gentleman a dále postava nazývaná v osmnáctém století polite philosopher, francouzskými autory pak — opět se zvláštními konotacemi — philosophe.

 • In Puncto Religionis

  Kateřina Horníčková, Michal Šroněk (eds.)

  (Praha, Artefactum 2013)

  Sborník studií o předreformační a reformační kultuře Čech a Moravy se zabývá problémem konfesní kultury pozdně středověkých a raně novověkých Čech a Moravy. Představuje problém konfesní tvorby na jednotlivých hloubkových analytických studiích jednotlivých děl či jejich skupin. Značná část prací se věnuje výtvarným dílům, ale kniha obsahuje též přesah do liturgické hudby i architektury. Pozitivním přínosem je, že sborník se věnuje produkci různých konfesních směrů, které staví vedle sebe a usnadňuje tak čtenářovi komparační pohled na zkoumané téma. Sborník je členěn do tří tematických sekcí, zabývajícími se (1) obecnými aspekty studia reformační kultury v českých zemích, (2) analýzami jednotlivých fenoménů či oblastí reformační tvorby a (3) problémem tolerance a intolerance, tak jak se promítají do konkrétních uměleckých děl.

 • De sacris imaginibus: Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy

  Michal Šroněk

  (Praha, Ústav dějin umění Akademie věd 2013)

  Sborník studií o předreformační a reformační kultuře Čech a Moravy se zabývá problémem konfesní kultury pozdně středověkých a raně novověkých Čech a Moravy. Představuje problém konfesní tvorby na jednotlivých hloubkových analytických studiích jednotlivých děl či jejich skupin. Značná část prací se věnuje výtvarným dílům, ale kniha obsahuje též přesah do liturgické hudby i architektury. Pozitivním přínosem je, že sborník se věnuje produkci různých konfesních směrů, které staví vedle sebe a usnadňuje tak čtenářovi komparační pohled na zkoumané téma. Sborník je členěn do tří tematických sekcí, zabývajícími se (1) obecnými aspekty studia reformační kultury v českých zemích, (2) analýzami jednotlivých fenoménů či oblastí reformační tvorby a (3) problémem tolerance a intolerance, tak jak se promítají do konkrétních uměleckých děl.

 • Cosmogonia: Alegorické reprezentace „všeho“

  Petr A. Bílek, Vladimír Papoušek

  (Praha, Akropolis 2012)

  Kniha nabízí sérii esejisticky psaných studií, jejichž tématem jsou různorodé projevy reprezentací v moderní literatuře a kultuře. Zatímco v původním kontextu anglo-amerického nového historismu byly reprezentace zkoumány především z hlediska jejich fungování v jednotlivých literárních dílech, zde se od konkrétních děl směřuje k širším teoretickým problémům, které jsou zase zpětně osvětlovány a domýšleny na ilustrativních konkrétních textech. Autoři reflektují soudobý stav uvažování o literatuře, v němž se vytratila víra ve sjednocující systémy a hodnotové hierarchie. Hlásí se k inspiraci pragmatickým uvažováním, jež je vlastní hlavnímu proudu uvažování o literatuře v anglofonních oblastech, stejně jako k potřebě spojit akademické uvažování s pedagogickým zřetelem, tedy s otázkou použitelnosti jednotlivých konceptů a termínů, které soudobá literární a kulturní teorie nabízí. Byť je jádrem jejich uvažování materiál literární, položené otázky i navrhované odpovědi zohledňují i způsoby našeho myšlení a mluvení i o výtvarném umění, popkultuře či masových médiích. Kniha nemá nabízet nové ucelené pojmové systémy, jež by měly nahradit systémy dosavadní; jejím cílem je spíše problematizovat setrvačně přejímané přístupy a vytvářet si řeč o literatuře, která poskytne prostor pro tázání spíše než pro systematizaci správných a exaktních odpovědí

 • Umění české reformace: (1380–1620)

  Kateřina Horníčková, Michal Šroněk (eds.)

  (Praha, Academia 2011)

  Monografie, která vznikla při přípravě stejnojmenné výstavy v Císařské konírně na Pražském hradě 2009/2010, je věnována tématu, které české dějiny umění dosud poněkud přehlížely. Soubor studií několika historiků umění a historiků se podrobně zabývá uměleckou tvorbou spjatou s protestantským vyznáním od počátků reformního hnutí v záběru 14. století do porážky českých stavů na Bílé hoře. Cenným přínosem publikace je revize všeobecně rozšířeného názoru o negativním vztahu protestantů k výtvarnému umění. Autoři sledují, jak umění plnilo funkci konfesijní sebeidentifikace. Publikace se zabývá všemi oblastmi umění – architekturou, malířstvím, sochařstvím, uměleckými řemesly.

Studovali u nás

Peter Demeter

Absolvoval Estetiku a Literárně-historická studia na FF JU. Zde také v roce 2018 úspěšně prošel rigorózním řízením v oboru Kulturálních studií a o dva roky později obhájil v oboru Novější české literatury disertační práci věnující se fenoménu camp. Od roku 2016 působí v Národním památkovém ústavu, od roku 2021 též v Nakladatelství JU a externě na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU. Vydal knihy Šlechtické neřesti. Káva a čokoláda na šlechtických sídlech Čech a Moravy (2017, spolu s Danou Marešovou), Život a dílo Terezie Dalbergové. Urozená básnířka z dačického zámku (2017, spolu s Danou Marešovou) nebo Ušlechtilá posedlost. Dalbergové a jejich vědecké zájmy (2019). Je autorem několika odborných studií a kapitol v kolektivních monografiích, například "Akvabely, vousaté ženy a jiné campy stylizace v dramatické tvorbě Davida Drábka" publikované v knize Česká populární kultura. Transfery, transponování a další tranzitní procesy (2017) Petra A. Bílka a Josefa Šebka. V roce 2021 mu vyšla také samostatná monografie Láska k přehnanému. Fenomén camp v českém kulturně-historickém kontextu.

Barbora Koritenská (roz. Staňková) 

Vystudovala bakalářský obor Dějiny umění na FF JU v roce 2014, magisterský titul z oboru Literárně-historická studia získala tamtéž v roce 2016. V následujícím roce navíc absolvovala na FF JU nově vzniklý magisterský obor Dějiny a filozofie umění. Během studia stála u založení spolku Živá vila, jež si klade za cíl záchranu cenné architektonické památky, funkcionalistické Kralovy vily v Prachaticích. Pořádáním kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve svém rodném městě tak přispívá k rozvoji občanské a komunitní společnosti. Tyto aktivity se odrazily během komunálních voleb v roce 2018 v jejím zvolení do městského zastupitelstva za hnutí nezávislých kandidátů Živé Prachatice. Nyní pracuje v oddělení evidence movitých památek Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Barbora Kocandová

Absolvovala bakalářský obor Estetika na FF JU v roce 2017. Již během studia byla jedním ze zakládajících členů prvního re-use centra a neziskové organizace Z pokoje do pokoje, která se věnuje provozu sdílené dílny, pořádání kurzů na téma renovace nábytku, organizování workshopů a jiných akcí, rozšiřující povědomí o recyklaci, upcyklaci a udržitelném způsobu života. V současné době se stále aktivně věnuje a rozvíjí projekt Z pokoje do pokoje a zároveň studuje magisterský obor Sociální a kulturní ekologie na FHS UK v Praze.

Martina Vašáková

Bakalářské studium Estetiky na FF JU dokončila v roce 2014 a magisterský titul z estetiky získala na FF UK v Praze v roce 2017. Během studia si přivydělávala jako redaktorka internetových magazínů a autorka článků v regionálních novinách. Po absolvování praxe v Jihočeském divadle v ČB se rozhodla divadlu věnovat intenzivněji. V Benešově založila Divadelní spolek deFormace, který se zabývá autorskou tvorbou, píše tu texty a amatérsky režíruje.  Od roku 2015 sbírala pracovní zkušenosti z různých pražských divadelních scén, pracovala jako asistent produkce v Divadle v Dlouhé, Vila Štvanice nebo Divadle X10. Jako dobrovolník mezinárodního workcampu se podílela na natáčení dokumentu, který tematizoval násilí na galicijských ženách a genderovou nerovnost (projekt Xunta Galicie, Un rural de cine). V současnosti je zaměstnaná stále v Divadle v Dlouhé, nyní jako inspicientka. 

Lenka Piper (roz. Bardová)

Vystudovala bakalářský obor Estetika na FF JU (2012), kde následně pokračovala v magisterském studiu Literárně-historická studia (2014). Během studia spolupracovala s Galerií současného umění a architektury (Dům umění) v Českých Budějovicích jako asistentka lektorky vzdělávacích pořadů. Podílela se na projektu Národního památkového ústavu Zlatokorunský Orbis Pictus, který byl oceněný cenou Evropské Unie Europa Nostra. Dále pracovala v Alšově jihočeské galerii jako lektorka vzdělávacích pořadů pro studenty středních škol a gymnázií. Při studiu rovněž přispívala do časopisů a internetových platforem o umění a kultuře, např. Ateliér, Artalk, FleshArt. Po absolvování magisterského studia žila a pracovala šest let ve Spojených arabských emirátech. V současné době studuje doktorský program Mediální a kulturální studia na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své disertační práci se zabývá problematikou definice pojmu umění v souvislosti s australským aboriginským uměním.

Matěj Vodička

Dějiny umění na FF JU absolvoval v roce 2014, poté studoval magisterský program na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze. V roce 2016 se podílel na textové a doprovodné části výstavy Vnímání architekta Jana Šépky v budějovické Galerii současného umění a architektury. Od roku 2017 působí jako redaktor Českého rozhlasu České Budějovice. Zpočátku pracoval jako kulturní redaktor a připravoval kulturní magazín Kavárna, v současnosti je redaktorem Centra zpravodajství. Věnuje se i komentování přenosů z hokejových zápasů. Jako aktivní hudebník a zakládající člen indie–rockové kapely VEES, která získala několik ocenění, vystupoval na předních tuzemských festivalech.

Ivo Janoušek

Bakalářský obor Dějiny umění na FF JU dokončil v roce 2013 a poté studoval na Semináři dějin umění FF MU v Brně. Během studií se jako kurátor podílel na jedné z částí Zemské výstavy Jižní Čechy – Horní Rakousko (2013) nebo na výstavním a publikačním projektu k výročí 200 let pašijových her v Hořicích na Šumavě (2016). V roce 2015 vyhrál výběrové řízení na pozici vedoucího programu Klášterů Český Krumlov a podílel se na tvorbě tamních stálých expozic. Dlouhodobě se podílí na produkci kulturních akcí města Český Krumlov, jako jsou např. Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Kouzelný Krumlov, Advent a další. Necelých 10 let je rovněž aktivním hudebníkem v uskupeních Piano Duo a Chlapi v sobě. Po komunálních volbách v roce 2018 se stal neuvolněným místostarostou Českého Krumlova pro oblast kultury, managementu historického dědictví a UNESCO.

Petr Adámek

Absolvoval obor Dějiny umění na FF JU v roce 2013. Magisterský titul poté získal na Semináři dějin umění FF MU v Brně za práci pojednávající o experimentálním výzkumu umělecké intence. Již během svého studia v Českých Budějovicích aktivně spolupracoval na uměleckohistorických grantových projektech a věnoval se publikační činnosti. Při studiu v Brně se však začal zajímat o současný neurovědní výzkum a zaměřil se na oblast lidské percepce uměleckých děl. V současné době je studentem doktorského studia oboru Neurovědy na 3. lékařské fakultě UK. Pod vedením doc. Ladislava Kesnera pracuje ve výzkumném týmu Obraz, mysl, mozek v laboratořích Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech a zároveň dohlíží na chod kognitivní laboratoře Univerzity Palackého v Olomouci.

Eva Slunečková

Absolvovala obor Dějiny umění na FF JU v roce 2012 a v magisterském studiu pokračovala na UMPRUM v oboru Dějin a teorie moderního a současného umění. Při studiu vykonala stáž v londýnské galerii Sprueth Magers (http://spruethmagers.com), pracovala v českobudějovické Galerii současného umění a architektury, v Galerii MeetFactory či Museu Kampa v Praze. Během studia dále přispívala do časopisu Art+Antiques, Hospodářských novin, na Artlist.cz či Artalk.cz. Podílela se na vedení Galerie KIV v Praze (2014-16) a na UMPRUM spolupořádala sérii přednášek o vztahu ekologie a designu Time for design. Vedla rovněž blog o interiérovém designu na platformě Insidecor.cz (2014-16). Po studiu spolupracovala na rebrandingu sklářské značky Rückl (2016-17), editovala publikace Co to je, Design a výzkum (Czechdesign, 2016) nebo výstavní publikaci Pocta Suknu: Textil v kontextu umění (Galerie 8smička, 2017-18). Dnes pracuje jako editorka a redaktorka v časopisech o interiérovém designu ELLE Decoration a Marianne Bydlení, věnuje se především produktovému a interiérovému designu, architektuře a současnému umění.

Petra Lexová

Obor Dějiny umění na FF JU absolvovala v roce 2011, magisterský titul poté získala v souběžně studovaném oboru na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (2013). Od roku 2015 působila jako kurátorka sbírky moderního a současného umění AJG, se kterou později spolupracovala externě. Současně produkčně a kurátorsky vedla Galerii D9 v Českých Budějovicích a podílela se na projektu Artlist v rámci Centra pro současné umění Praha. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění FF MU v Brně, kde je řešitelkou interních grantů Masarykovy univerzity. Souběžně působí jako odborná asistentka na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích. Svými výtvarnými kritikami přispívá do architektonického časopisu ERA21 a Artalk.cz. a podílí se na vzniku brněnské databáze umělců Open Studios. Ve své práci se věnuje výzkumu středoevropské pozdní moderny, moderního a současného sochařství, architektury a veřejného prostoru. V roce 2021 získala prestižní Stipendium dr. Alfereda Badera.

Lenka Vrlíková

Absolvovala obor Dějiny umění na FF JU v roce 2011, poté studovala magisterský program na Semináři dějin umění FF MU v Brně. Již během studií pracovala jako stážistka například v brněnské Moravské galerii či v pražském Náprstkově muzeu afrických, asijských a amerických kultur. Od roku 2014 provádí terénní výzkumy v Etiopii zaměřené na středověké nástěnné malířství v regionech Tigray a Amhara. Působila také jako výzkumný pracovník na Institutu etiopských studií v Addis Abebě a vykonala studijní pobyt v římském Pontifical Oriental Institute. V rámci svého doktorského studia na SDU FF MU se zaměřuje na dějiny etiopského malířství 13.–15. století, k tématu přednášela na domácích i zahraničních konferencích a v roce 2018 získala Stipendium Dr. Alfreda Badera.

Zuzana Prokopová

Absolvovala obor Dějiny umění na FF JU v roce 2011 a poté pokračovala magisterským oborem Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (abs. 2014). Během studia na FF JU začala v rámci povinné odborné praxe pracovat v pražské Galerii Jaroslava Fragnera. Podílela se na produkci výstav a psaní odborných textů do katalogů výstav o současné české i světové architektuře. V letech 2014 – 2017 působila na pozici koncepční specialistky v oblasti kultury a umění na Odboru kultury Magistrátu hl. m. Prahy, takže její hlavní pracovní náplní byla všestranná administrace grantových žádostí v oblasti kultury, ale podílela se také na vzniku některých koncepčních materiálů týkajících se kultury v české metropoli. V současné době pracuje v neziskovém sektoru.  

Miloslava Jelonková

Obor Estetika na FF JU absolvovala v roce 2010, poté studovala na FF MU v Brně obory Učitelství estetické výchovy pro SŠ a Management v kultuře. Magisterské studium zakončila diplomovou prací s názvem „Strategický plán rozvoje kultury v obci Tučapy u Soběslavě“, kterou chtěla přispět k navýšení společensko – kulturního potenciálu obce, z níž pochází. Otázkám, jaký význam má kultura pro občany a jaké jsou možnosti jejího rozvoje, se ráda věnuje ve svém osobním i profesním životě. V roce 2013 začala pracovat jako referentka na odboru kultury a cestovního ruchu města Třeboně, kde zajišťuje produkci a propagaci kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Organizuje jihočeskou přehlídku uměleckého přednesu a divadla poezie Třeboň poetickou, festival Pohádková Třeboň, festival pouličních umělců Kačka v hučce, slavnosti Jarní Třeboň a vánoční Třeboň plnou andělů, cyklistické a turistické akce Třeboňská šlapka a Kolem Světa za Hanzelkou, výstavy, literární a výtvarné soutěže, městské trhy aj. Vedle profesního zaměření se zapojuje do komunitního života města a je spoluorganizátorkou sousedských slavností Zažít Třeboň jinak. Mezi její záliby patří vedle kultury a umění také toulky nejen jihočeskou krajinou, sport, jóga a četba inspirativní literatury.

Vědecké projekty

Vědecké projekty

 • Barokní výbava schwarzenberských patronátních kostelů v Čechách: oltáře a kazatelny 1660-1789 (GAČR)

  (GA16-22333S)

  doba řešení: 2016-2018

  řešitel: doc. PhDr. Michal Šroněk, CSc.

  spolupracovník: PhDr. Bc. Jan Ivanega, Ph.D.

  Projekt Barokní výbava schwarzenberských patronátních kostelů v Čechách: oltáře a kazatelny 1660–1789 je zaměřen na vyhodnocení bohatého souboru dokumentace vnitřního vybavení kostelů pod schwarzenberským patronátem v Čechách v 17. a 18. století. V mimořádné ucelenosti obsahují dochované prameny schwarzenberské provenience i soubor dobové dokumentace vzniku výbavy schwarzenberských patronátních kostelů. Desítky plánů oltářů a dvacet návrhů kazatelen jsou zpravidla doplněny o příslušnou korespondenci s prováděcími řemeslníky (truhláři, řezbáři/sochaři a štafíři/malíři) včetně patřičných smluv a rozpočtů. Cílem projektu je odborné vyhodnocení pramenného souboru, v dosavadní literatuře prakticky neznámého. V uměleckohistorické rovině se projekt primárně věnuje výzkumu autorských osobností, druhá, tradiční linie bádání, je zacílena na studium jednotlivých památek a třetí se zabývá zejména sochařskou produkcí sledovaného teritoria. Vedle vyhodnocení autorství a analýzy prací jednotlivých truhlářů, řezbářů a štafířů bude pozornost věnována vrchnostenským strategiím vybavování patronátních objektů, motivacím obměny kostelního mobiliáře, argumentačním strategiím provádějících řemeslníků, jejich dílenské praxi a vypořádávání se s konkurencí při získávání zakázek i vzájemné spolupráci.

 • Proces a estetika: Explicitní a implikovaná estetika v procesuální filozofii Alfreda North Whiteheada (GA ČR 16-13208S)

  řešitel: Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. (FF UK), spoluřešitel: Mgr. Martin Kaplický Ph.D. (FF JU), členové týmu: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D. (FF JU); PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (FF UK)
  doba řešení: 2016-2018

 • Hrabě János Esterházy: Politická biografie vůdčího představitele prvorepublikové maďarské menšiny (vědecký projekt podporovaný GA FF JU)

  řešitel: Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
  doba řešení: 2016-2017

 • Neopragmatické myšlení a literární věda (GA ČR 15-22141S)

  řešitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.; členové řešitelského týmu: prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc; Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.; Mgr. David Skalický, Ph.D.
  doba řešení: 2015-2017

 • Historiografie ve službách politiky: historik Josef Kalousek a česká společnost 2. poloviny 19. století (GA ČR 15-03346S)

  řešitel: prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.; spoluřešitelské pracoviště Masarykův ústav a Archiv AV ČR)
  doba řešení: 2015-2017

 • Obrazy, symboly a performance pozdně středověkého a raně novověkého města (1400-1700) (GA ČR č. 14-25417S)

  řešitelka: PhDr. Kateřina Horníčková, Ph.D.; spolupracovníci projektu: Doc. Dr. Michal Šroněk, CSc., PhDr. Bc. Jan Ivanega, Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D., Bc. Ivo Janoušek, Bc. Petr Adámek, Jana Doktorová
  doba řešení: 2014-2016
  web.stránky projektu: http://faces-of-community.prf.jcu.cz/ 

  Sedmičlenný mezioborový tým (dějiny umění, historie, z toho tři studenti dějin umění) filozofické fakulty Jihočeské univerzity zkoumá urbánní vizuální komunikaci na příkladech vybraných měst v širším okruhu jihočeského regionu (České Budějovice, Tábor, Písek, Soběslav, Jindřichův Hradec, Slavonice, Dačice, Freistadt a Weitra) a Prahy v období 1420 až 1729. Zaměřuje se na vizuální projevy (obrazy, symboly, festivity) a fundace různých subjektů v rámci městského prostoru, mezi nimi zejména obrazovou reprezentaci městských elit, konfesních komunit, řádů, vrchnosti i jednotlivců. Sleduje, jak obrazy, symboly a ceremonie pomáhaly definovat společenské vztahy a uchovávat (určitou) paměť města.

  Projekt vychází z myšlenky, že různí aktéři aktivně vstupují do městského prostoru a mění jej pomocí symbolické komunikace ve smyslu vyjádření společenkých vztahů a komunitních identit. Individuální, rodinný a komunitní patronát městských staveb, kostelních interiérů, památníků, obrazů a symbolů na fasádách a městských festivit je jednou z viditelných forem intervence v organismu města, která představuje jednak obraz komunity v její ideální podobě a jednak její vztah k vrchnosti. V rámci projektu nás zajímá, jak jedinci i komunity (městské elity, měšťanské i šlechtické rodiny, farnosti, korporace, cechy, náboženské skupiny) utvářejí městský prostor, jaké prostředky k tomu využívají a z jakých motivací vycházejí. Klíčovým se v tomto smyslu jeví zlomová období vývoje měst, ať už vycházející z vnitřních či vnějších podmínek, kdy se mění ideová náplň soudržnosti městských komunit (konflikty, konfesionalizace, protireformace).

  Projekt uplatňuje nové podněty z oblasti sociologie, kulturní antropologie a vizuální kultury, nahlíží vizuální zkušenost jako důležitou součást pozdně středověké a raně novověké komunikace v městském prostoru a překračuje oborové limity rovnocenným zkoumáním jak obrazových, tak písemných pramenů.

  Projekt má mezinárodní přesah, spolupracuje s námi např. Dr. Elisabeth Gruber z Univerzity v Salzburku. Pro studenty je projekt významnou možností se přímo podílet na výzkumu v oblasti humanitních věd.

  V roce 2015 se v rámci projektu uskutečnila mezinárodní konference Faces of Community: Agency and Meaning in Urban Visual Communication, Central Europe 1400-1700. Zúčastnily se jí téměř dvě desítky odborníků na městskou kulturu 15. až 18. století ze střední Evropy. V současnosti se ve spolupráci s americkým nakladatelstvím Lexington Books připravuje monografie na téma středoevropské městské symbolické komunikace v urbánním prostoru. V rámci projektu již vyšlo několik dílčích studií a další jsou připraveny do tisku.
  Řešitelka tříletého projektu GAČR č. 14-25417S : PhDr. Kateřina Horníčková, PhD.

  Spolupracovníci projektu: Doc. Dr. Michal Šroněk, CSc., PhDr. Bc. Jan Ivanega, Mgr. Kateřina Pražáková, PhD., Mgr. Petr Adámek, Bc. Jana Doktorová, Bc. Veronika Polnická

  Kontakt: Dr. Kateřina Horníčková
  Faces of Community Project
  Institute of Aesthetics and Art History
  Faculty of Arts
  University of South Bohemia in České Budějovice
  Branišovská 1160/31
  370 05 České Budějovice
  Czech Republic
  Phone: +420 389034878, +420 734335967

Vyšla publikace absolventky Jany Doktorové

Galerie:
 • images/FF/fakulta/ustavy/umeni/aktuality/vysla-publikace-absolventky-jany-doktorove.jpeg,

Její vítěznou dipolomovou práci vydalo nakladatelství Academia.

Gratulujeme naší absolventce Janě Doktorové, která v souvislosti s vítězstvím v soutěži o nejlepší studentský text dostala možnost vydat svoji diplomovou práci v nakladatelství Academia!


Tématem její studie je Malostranský graduál, významný renesanční iluminovaný rukopis z druhé poloviny 16. století, zhotovený pro literátské bratrstvo při kostelu sv. Mikuláše v Menším Městě pražském. Na základě písemných pramenů autorka odhaluje identitu těchto osobností, zejm. jejich profesi, rodinné a přátelské vazby, ekonomickou prosperitu a společenské postavení v rámci městské komunity.


Více k publikaci zde.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1