• Úvod
 • UAR - Filozofická fakulta JU

ARCHEOLOGICKÉ LÉTO 2023

Již tradičně se Archeologický ústav FF JU zapojil do Archeologického léta, které probíhá pod záštitou Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. a Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. 

V rámci této akce byl připraven program komentovaných prohlídek archeologických lokalit po celé ČR a náš ústav nabízí komentované prohlídky na těchto dvou lokalitách:

 

 

Program všech prohlídek

Další prohloubení spolupráce mezi Filozofickou fakultou JU a Universidad Nacional de Trujillo v Peru

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/1.jpg, Udělení čestných insignií delegaci FF JU
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/2.jpg, Uvítací akt a udělení čestných insignií delegaci FF JU za rozvoj mezinárodní spolupráce
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/3.jpg, Setkání se studenty a vyučujícími Facultad de Eduación y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/4.jpg, Setkání se studenty a vyučujícími Facultad de Eduación y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/5.jpg, Návštěva archeologicky významné lokality Huaca del Sol a Huaca de la Luna.
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/6.jpg, Představení aktivit Archeologického ústavu FF JU na Facultad de Ciencias de Comunicación Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/7.jpg, Návštěva Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/8ii.jpg, Podpis Declaration of Intent pro spolupráci mezi FF JU a UNT v oboru Historie a archeologie za účasti rektora Universidad Nacional de Trujillo, Dr. Carlose Alberta Vásqueze Boyera, a proděkana pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU, PhDr. Pavla Krále, Ph.D.
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/9.jpg, Zástupci obou univerzit při podpisu Declaration of Intent pro spolupráci mezi FF JU a UNT v oborech historie a archeologie
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/10.jpg, Delegace FF JU a Juan Polo Huacacolqui, ředitel odboru mezinárodních vztahů Universidad Nacional de Trujillo
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/peru/11.jpg, Hlavní náměstí (Plaza de Armas) ve městě Trujillo

Zástupci FF JU navštívili ve dnech 20. 7. – 1. 8. 2022 partnerskou univerzitu Universidad Nacional de Trujillo v Peru. Prvním cílem cesty bylo prohloubení stávající spolupráce mezi Ústavem romanistiky FF JU a Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. Dalším cílem cesty bylo rozšíření stávající spolupráce na oblast archeologie


Návštěvy se zúčastnili PhDr. Pavel Král, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj FF JU, vyučující Ústavu romanistiky FF JU – PhDr. Jana Pešková, Ph.D., a Mgr. Markéta Šmídová, Ph.D., a vyučující Archeologického ústavu FF JU – doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., a PhDr. Jan John, Ph.D.  

Prvním cílem cesty bylo prohloubení stávající spolupráce mezi Ústavem romanistiky FF JU a Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación realizované v rámci projektu Mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ (2020–2023) a Dohody o studentských mobilitách. Na úvodním slavnostním aktu peruánská strana ocenila dosavadní spolupráci mezi oběma institucemi udělením čestných insignií Universidad Nacional de Trujillo členům delegace FF JU. Delegaci FF JU dále přijala děkanka Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Dra. Aurea Elizabeth Rafael Sánchez. Během několika jednání se zástupci shodli na oboustranném zájmu pokračovat v navázané spolupráci. Cílem obou institucí je kontinuální podpora zahraničních mobilit, včetně mobilit virtuálních, a posílení spolupráce prostřednictvím společných vědecko-výzkumných projektů v oblasti španělské filologie. Vyučující Ústavu romanistiky FF JU spolu s proděkanem Pavlem Králem se také setkali s peruánskými studenty španělské filologie, prezentovali možnosti studia na FF JU a dílčí výsledky výzkumu realizovaného v oblasti textových struktur a diskurzních vztahů v kontrastivní perspektivě. Dále se studenty diskutovali o výhodách studia v rámci erasmového pobytu na Jihočeské univerzitě. Na zimní semestr 2022/2023 jsou plánovány dvě incomingové mobility peruánských studentek na FF JU podpořené projektem Erasmus+, a jedna mobilita studentky FF JU na UNT podpořená projektem Freemover.  

Dalším cílem cesty bylo rozšíření stávající spolupráce na oblast archeologie. Peruánská strana projevila zájem o využití moderních technologií pro výzkum archeologicky významných lokalit z dob předinckých kultur. Konkrétní možnosti využití těchto technologií, včetně společných doktorských projektů, byly intenzivně diskutovány během návštěv těchto lokalit a následných jednání mezi zástupci Archeologického ústavu FF JU a Facultad de Ciencias Sociales (Dr. Luis Coronado Tello). Výsledkem těchto aktivit bylo podepsání Declaration of Intent pro spolupráci mezi FF JU a UNT v oborech historie a archeologie za účasti rektora Universidad Nacional de Trujillo, Dr. Carlose Alberta Vásqueze Boyera, a prorektorů pro studijní záležitosti a rozvoj. Jeho prostřednictvím obě strany formalizovaly zájem na dalším posílení navázaných kontaktů.    

Spolupráce Filozofické fakulty FF JU s Universidad Nacional de Trujillo byla navázána v roce 2018 a je intenzivně podporována i ze strany Velvyslanectví Peruánské republiky v Praze.

Interdisciplinární seminář Doktorské školy archeologie 26. 1. 2024

Galerie:
 • images/FF/fakulta/ustavy/archeologicky/doktorsky_seminar_2024.jpg, Program

Archeologický ústav FF JU ve spolupráci s Katedrou archeologie FF ZčU v Plzni a Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i.

pořádá dne 26. 1. 2024 od 11.00 hodin  v místnosti Z1 na FF JU

Interdisciplinární seminář Doktorské školy archeologie.

Konzultační hodiny v LS AR 2023/24

doc.Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.   

Úterý                   15.30 - 17.00 hodin

Čtvrtek                14.45 - 15.45 hodin

a dle dohody na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.

Středa                 13.30 - 14.30 hodin           

dle dohody na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


PhDr. Jan John, Ph.D.  

Čtvrtek              15.00 - 16.00 hodin

 a dle dohody na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

po předchozí dohodě na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Mgr. Tereza Šálková, Ph.D

Pondělí              9.30 - 10.30 hodin

a dle dohody na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Mgr. Martin Pták

Středa            12.30 - 13.00 hodin

dle dohody na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D.

dle dohody na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Letní škola archeobotaniky na makedonském Ochridu se podílí na mezinárodním projektu

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/ls-ochrid_2022/20220811_134137.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/ls-ochrid_2022/20220816_111159.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/ls-ochrid_2022/20220816_111233.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/ls-ochrid_2022/20220816_113904.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/ls-ochrid_2022/20220817_141845.jpg,

Stejně jako v loňském roce probíhá i letos v severomakedonském Ochridu u stejnojmenného jezera letní škola archeobotaniky, kterou zde již několik let pořádá Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie a Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studenti Jihočeské univerzity pod patronací Archeologického národního muzea ve Skopje a ve spolupráci s Ústavem pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy v Praze zde pracují na archeologickém výzkumu řady zajímavých lokalit pravěku a antického starověku, kde odebírají vzorky zeminy a materiálů, které proplavují na speciálním zařízení. Studenti pod dohledem specialistů oddělují starý zuhelnatělý materiál od soudobých rostlinných fragmentů a připravují jej na dlouhodobé laboratorní zkoumání a vědecké vyhodnocení.


Studenti obou českých univerzit jsou zde součástí mezinárodního projektu Frontier Studies, který v oblasti Ochridu již několik let zkoumá důsledky „ochridské katastrofy“, silného zemětřesení z konce druhého tisíciletí před naším letopočtem. Katastrofická událost, která byla členy mezinárodního týmu na Ochridu publikována, změnila město na skalním masivu na ostrov, obklopila jej vodami jezera a přebudovala strukturu místního osídlení v širokém zemědělském zázemí. Na tuto sídelní změnu na rozmezí doby bronzové a železné se nyní soustřeďují jak archeologové, tak geologové a paleoekologové, specialisti na historické environmentální změny z České geologické služby a Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity.

Studenti budějovické letní školy a jejich pražští a domácí kolegové pracovali v srpnových dnech v Ochridu na dvou zajímavých archeologických lokalitách. Obě jsou situovány nad úrovní roviny ochridské pláně, jedna z lokalit z doby bronzové až železné je dokonce na vrcholu blízké hory. Jde o hradiště s mohutnou kamennou zdí. Druhá lokalita pochází z doby římské, kdy tvořila součást venkovského zemědělského osídlení. Archeologové mohou na obou lokalitách doložit četné nálezy artefaktů a stavebních konstrukcí, archeobotanici pak získávají vzorky tehdejších užitkových domestikovaných rostlin a zuhelnatělé fragmenty dřev. Archeobotanické nálezy budou sloužit také jako zdroj datování pomocí radiokarbonové analýzy. Laboratorní výzkum botanických nálezů bude pokračovat v budějovické Laboratoři archeobotaniky a paleoekologie do poloviny příštího roku.

 

doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D.

Laboratoř archeobotaniky a paleoekologie, Přírodovědecká fakulta JU a Archeologický ústav, Filozofická fakulta JU

Marek Verčík, Ph.D., Ústav pro klasickou archeologii FF UK v Praze

Letní škola bioarcheologie v Makedonii

Vědci na stopě prehistorické přírodní katastrofě. Mezinárodní tým odkrývá v makedonském Ohridu stopy pravěkých událostí.

V těsné blízkosti jezera Ohrid v Republice Severní Makedonie, které je jedním z nejstarších v Evropě, začal minulý týden další běh terénní školy bioarcheologie, které se účastní studenti navazujícího magisterského a doktorského studia z Archeologického ústavu FF JU. Terénní školu bioarcheologie pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích za spoluúčasti České geologické služby Praha. Škola je spojena od letošního roku s archeologickým výzkumem, který zde provádí Ústav pro klasickou archeologii FF UK Praha, Národní archeologické muzeum ve Skopje a Muzeum Struga. Cílem letošní školy, vedené pracovníky Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie z Přírodovědecké fakulty JU, je naučit magisterské a doktorandské studenty botaniky a archeologie pokročilou metodiku průzkumu jezerních břehů, kde se mohou skrývat pravěká sídliště, pohřbená pod nánosy jezerních sedimentů. Po dobu tří týdnů budou účastníci školy zkoumat severní nížinu u Ohridského jezera za použití radaru, vrtných souprav a geologického sondování a získávat paleoenvironmentálním vzorky spojené s dávným lidským osídlením.

Zdejší dynamicky se vyvíjející pobřežní krajinu mnohokrát v pravěku ovlivnily silné zemětřesné události, zaznamenané například pro 6. století našeho letopočtu. Už první letošní sondáže naznačily, že ke konci doby bronzové podobná událost zničila rozsáhlou část pobřeží, které se propadlo o několik metrů a bylo zaplaveno vodou blízkého jezera. Vysoký sloupec vody způsobil na místě bývalého nákolního sídliště klidnou sedimentaci trvající zřejmě několik tisíc let. Účastníci letní školy odebrali vzorky jezerních sedimentů z několika nadějných míst pro další analytický výzkum, který proběhne v následujícím roce v českých laboratořích.

Na pořadu budou analýzy pylu, rostlinných zbytků, dřev, ale také geologické analýzy, které buď potvrdí, nebo vyvrátí nastolenou hypotézu o pravděpodobné ohridské katastrofě z konce doby bronzové, tedy z období kolem roku 1000 př.n.l. Pro přesné stanovení chronologie událostí a procesů bude použita radiokarbonová analýza, ale i dendrochronologie, kterou zde už delší dobu provádí mezinárodní tým švýcarských, makedonských a britských odborníků. Oblast Ohridského jezera se totiž v posledních letech stává atraktivním cílem environmentálních archeologů a paleoekologů z celé Evropy. Česká výzkumná skupina, tvořená lidmi z Karlovy a Jihočeské univerzity, zde hodlá rozvinout v příštích pěti letech široké spektrum vědeckých aktivit.

 

Jaromír Beneš

LAPE, PřF JU, vedoucí Letní školy bioarcheologie

Nová publikace o výzkumu mohyly v Rovné

V Mohuči právě vyšla monografie o výzkumu halštatské knížecí mohyly nedaleko Rovné u Strakonic, na němž se v letech 2012 a 2013 významně posíleli studenti a pracovníci Archeologického ústavu.

m152_cover

Odborná praxe studentů archeologie

Ve dnech 24. 8. - 4. 9. 2020 se na lokalitě Prácheň - Velké Hydčice uskuteční odborná praxe studentů archeologie Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích.

Opatření ředitele Archeologického ústavu

k podobě disertačních prací, průběhu jejich obhajob a průběhu doktorských státních závěrečných zkoušek

Opatření ředitele Archeologického ústavu FF JU

 

Na základě jednání oborové rady doktorského studijního programu Archeologie ve FF JU ze dne 12. 2. 2021 vydává ředitel Archeologického ústavu FF JU následující opatření, týkající se podoby disertačních prací, průběhu jejich obhajob a průběhu státních závěrečných zkoušek.

 

1) Obecná podoba disertačních prací na FF JU je dána články 8 a 9 Řádu doktorského studia na Filozofické fakultě JU (pro bezkreditní i kreditní formu studia) a způsob jejího zveřejnění zejm. Opatřením rektora (č. R 452 ze 4. 12. 2020) ke zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací. V souladu s odstavcem č. 3 článku 9 Řádu doktorského studia na FF JU vydáváme následující nařízení:

Disertační prací (dále DP) prokazuje student doktorského studijního programu schopnost samostatné vědecké a výzkumné činnosti. DP má dvě možné formy, z nichž jednu si student po konzultaci se svým školitelem zvolí:

a) Forma rukopisu monografie, v níž lze ovšem využít i již uveřejněné nebo k uveřejnění přijaté publikace studenta. V této formě DP může ovšem student citovat vlastní práce nebo převzít jejich části v rozsahu svého spoluautorství. Tento svůj podíl musí kandidát uvést. 

b) Forma článková (v kvalitě IF WoS nebo Scopus). DP se skládá minimálně ze dvou článků, které jsou tematicky klíčové a u nichž musí být kandidát prvoautor, a minimálně ze dvou dalších článků, kde být prvoautorem nemusí. Jeden z článků nemusí být ještě publikován, ale musí již přijat do tisku, ostatní články musí být publikované. Tato forma DP ale musí obsahovat tematický úvod s literárním rozborem problematiky a relevantní závěr, který v podrobných bodech popisuje výsledky DP a zařadí je do patřičných souvislostí.

Každá odevzdaná DP bude posuzována individuálně. Příslušný školitel garantuje potřebnou úroveň dané práce, včetně adekvátního rozsahu. DP monografické formy musí mít minimálně 135 000 znaků (bez příloh a bez seznamu literatury a dalších zdrojů), její rozsah by neměl překročit 800 000 znaků. Rozsah DP formy článkové je dán existencí čtyř nebo více článků; úvod by měl být v rozsahu min. 10 000 znaků, závěr rovněž v rozsahu min. 10 000 znaků. Další formální náležitosti disertačních prací vycházejí z oborových zvyklostí (např. citace dle standardů v Archeologických rozhledech).

V souladu s Řádem doktorského studia (článek 8, odstavec 1) se DP v obou formách (monografické i článkové) odevzdávají ve 4 výtiscích a zároveň na elektronickém nosiči. Protože i článková forma DP obsahuje dosud nezveřejněné textové části, uveřejní se i tato forma DP celá ve STAGu.

 

2) Průběh obhajob disertačních prací na FF JU je dán článkem 8 Řádu doktorského studia na Filozofické fakultě JU.

 

3) Průběh státní doktorské zkoušky na FF JU je dán článkem 7 Řádu doktorského studia na Filozofické fakultě JU. Pro potřeby Archeologického ústavu FF JU vydává ředitel následující specifikaci:

Státní doktorská zkouška bude vycházet z tématu studentovy disertační práce. Student si po dohodě se školitelem připraví seznam 5 témat z oblasti archeologie konkrétního úseku minulosti nebo konkrétního archeologického fenoménu, archeologické teorie či metodologie. V písemné formě bude tento seznam témat v předstihu rozeslán členům komise pro státní doktorskou zkoušku. Při vlastním průběhu státní závěrečné zkoušky vybere komise alespoň dvě z navržených témat, o nichž se následně povede rozprava se studentem. Student přitom bude povinen prokázat výbornou znalost daného tématu v širších evropských souvislostech, a to včetně relevantní literatury.

 

V Českých Budějovicích dne 18. 3. 2021

 

doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., v. r.

ředitel Archeologického ústavu FF JU

Peruánská delegace navštívila Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity

Galerie:
 • images/icagenda/uro/peru/1.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/5.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/9.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/10.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/12.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/14.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/15.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/17.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/18.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/19.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/23.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/1685679655834.jpg,
 • images/icagenda/uro/peru/1685679655864.jpg,

Na přelomu května a června 2023 přivítala Filozofická fakulta Jihočeské univerzity delegaci akademiků z Universidad Nacional de Trujillo v Peru.  Se zástupci partnerské univerzity, se kterou Filozofická fakulta Jihočeské univerzity spolupracuje již od roku 2018, byly vyhodnoceny výsledky projektu MKM Erasmus+ (2020–2023), jenž oběma univerzitám umožnil rozvoj vztahů v oblasti španělské filologie. Probíhala rovněž i strategická jednání o možnostech spolupráce v oblasti archeologie.


Peruánskou Universidad Nacional de Trujillo (UNT) zastupoval jménem rektora UNT Dr. Heber Max Robles Castillo, děkan Facultad de Ciencias Biológicas. Spolu s ním na jih Čech zavítali i Dr. Carlos Francisco Mozo Blas, děkan Facultad de Ciencias Sociales, a Mg. Zorán Herrera Mejía, profesor hispanoamerické literatury na Facultad de Educación y Ciencias de Comunicación, který Jihočeskou univerzitu navštívil již v loňském roce.

Delegace byla oficiálně přijata rektorem Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr., a představiteli Filozofické fakulty, děkanem prof. PhDr. Ondřejem Peškem, Ph.D., proděkanem pro zahraniční vztahy a rozvoj PhDr. Pavlem Králem, Ph.D., a ředitelem Ústavu romanistiky prof. PhDr. Janem Radimským, Ph.D.  Následně se uskutečnily intenzivní schůzky se zástupci Ústavu romanistiky a Ústavu archeologie FF JU, kteří univerzitu v Trujillu navštívili v loňském roce. Tato setkání se v první řadě zaměřila na zhodnocení dosavadní spolupráce v oblasti španělské filologie. Byly konkretizovány další možnosti společných akademických projektů a oboustranných mobilit studentů španělské filologie. Dále byly diskutovány způsoby dalšího prohloubení spolupráce v oblasti archeologie, o něž obě instituce projevily velký zájem.

Delegace byla rovněž přijata Velvyslanectvím Peruánské republiky v Praze.  Setkání symbolizovalo důležitost vztahů mezi oběma zeměmi a potvrdilo přátelské pouto mezi Universidad Nacional de Trujillo a Filozofickou fakultou Jihočeské univerzity.

Jak zástupci FF JU, tak představitelé UNT Peru ocenili možnost vzájemného setkání a posílení akademických vazeb mezi oběma univerzitami. Spolupráce mezi oběma institucemi je velmi významná a přínosná pro obě strany a všichni zúčastnění vyjádřili naději na její pokračování i do budoucna. 

Pouť smíření / Wallfahrt der Versöhnung

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/img_0331.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/img_0335.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/img_0417.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/img_0464.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/img_0528.jpg,

Pouť smíření / Wallfahrt der Versöhnung připomenula, jak velkým darem je mír.


Mgr. Tomáš Pancíř z Archeologického ústavu Filozofické fakulty JU ve spolupráci s městem Nová Bystřice a obcí Reingers uspořádali v sobotu 11. 6. 2022 v obci Klášter u města Nová Bystřice pietní událost Pouť smíření / Wallfahrt der Versöhnung, konanou u příležitosti přepohřbení civilních obětí druhé světové války.

V nedávné době se díky jedné z pamětnických výpovědí místní rodačky podařilo lokalizovat a odkrýt doposud neznámé hroby celkem dvanácti civilistů z období konce druhé světové války. Hroby byly nalezeny na poli u křížku poblíž vesnice Blato archeologem Mgr. Tomášem Pancířem, doktorandem Archeologického ústavu Filozofické fakulty JU, který se zabývá archeologií konfliktu druhé světové války a tehdejšími osudy obyčejných lidí prchajícími před válkou.

„I přes nejasný původ nalezených obětí a národnost by neměli tito lidé být opomíjeni, je nutné si je připomínat jakožto oběti války, které se ani přímo nezúčastnili, přesto na ni doplatili životem,“ vysvětlil Mgr. Tomáš Pancíř. Aby jejich místo spočinutí dále neohrožovala zemědělská technika, ostatky byly přemístěny na hřbitov u kostela Nejsvětější Trojice v Klášteře, kam měla dle záznamů cesta nalezených civilistů před 80 lety původně směřovat. V rámci události tak byla jejich poslední pouť symbolicky dokončena, jedincům dopřán klid a pochování se všemi křesťanskými poctami.

Ve 13:00 proběhl sraz se všemi zájemci v obci Klášter, odkud vedla vzpomínková a symbolická pouť k místu nalezení obětí u křížku poblíž vesnice Blato, při které o objevu Tomáš Pancíř blíže pohovořil. Průvod se následovně vrátil zpět do obce Klášter.

Ve 14:00 proběhla v Kostele Nejsvětější Trojice pod vedením české a rakouské církve křesťanská mše za zemřelé. O hudební doprovod se postaral pěvecký sbor Základní umělecké školy Piaristické náměstí. Po mši došlo k přesunu na hřbitůvek v Klášteře, kde došlo k církevnímu požehnání zesnulým a jejich přepohřbení. Součástí aktu bylo i slavnostní odhalení pamětní desky, položení věnce a proslovy organizátorů akce. Akt byl taktéž doprovázen zpěvy sboru umělecké školy, kterému následovně organizátoři poděkovali a předali ocenění za dobrovolnou participaci na programu.


Autor fotografií: Michal Petřík

Praxe studentů archeologie v roce 2022

Již tradičně se v letních měsících konají dvoutýdenní odborné praxe studentů archeologie na FF JU. V roce 2022 proběhnou na dvou lokalitách:

 • Velký Depot u Týna nad Vltavou(vojenský tábor a dělostřelecké cvičiště z doby Marie Terezie), 1. - 5. srpna 2022(vedoucí praxe prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.)

 

 • Údraž u Písku (raně středověké mohylové pohřebiště), 22. - 26. 8. 2022(vedoucí praxe doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. a PhDr. Jan John, Ph.D.)

Praxe studentů archeologie v roce 2023

Již tradičně se v letních měsících konají dvoutýdenní odborné praxe studentů archeologie na FF JU. V roce 2023 proběhnou na dvou lokalitách:

 

» jižní Plzeňsko, katastr Blovice (zaniklé středověké vesnice), 10. - 14. 7. 2023 (garant praxe doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D., vedoucí výzkumu Mgr. Lukáš Holata, Ph.D.)

 

» Karlův hrádek u Purkarce(zřícenina vrcholně středověkého hradu)  11. - 15. 9. 2023 (vedoucí praxe prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.)

 

 

 

Úspěch doktoranda v soutěži Zlatý mamut

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/zlaty-mamut/img20230515143140.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/zlaty-mamut/img20230515143222.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/zlaty-mamut/img20230515162613.jpg,

V pondělí 15. května 2023 proběhlo v pavilonu Anthropos v Brně slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Zlatý mamut (cena Karla Absolona za popularizaci archeologie). Vítězem studentské kategorie se stal doktorand Archeologického ústavu FF JU Tomáš Pancíř s projektem Novobystřicko ve stínu války.


Cena Zlatý mamut je každoročně udělována za popularizaci archeologie a je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR: Archeologického ústavu AV ČR Brno, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.

Srdečně gratulujeme!

Výuková expedice do Národního parku Niokolo-Koba v Senegalu

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/senegal_2023/img_20230206_172342_983.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/senegal_2023/img_20230206_174656_865.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/senegal_2023/img_20230206_181016_916.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/senegal_2023/img_20230206_193210_793.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/senegal_2023/img_20230206_193244_8.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/senegal_2023/received_916806789500369.jpeg,

Skupina jihočeských vědců a studentů zahájila na začátku tohoto týdne expedici do Dakaru a do Národního parku Niokolo-Koba v Senegalu, který je plošně největší chráněnou rezervací v západní Africe. Navázala na předchozí výzkumné a výukové výjezdy z let 2018 a 2019, které vedly k úzké spolupráci mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou Cheikh Anta Diop v Dakaru, která je největší a nejvýznamnější vysokou školou regionu.

Skupina archeologů, botaniků a geografů se zde školí v rámci programu Erasmus Plus v senegalských metodách etnobotaniky, geografie a historie tradičně žijících vesnických komunit afrického vnitrozemí, které si ještě dodnes uchovávají zvyky a způsob života osvědčený v předchozích staletích a které si zachovaly i některé prvky animistické víry, postupně mizící do nenávratna.

Čeští vědci naopak přinesli africkým kolegům znalosti soudobých špičkových metod, založených na analýzách přírodního prostředí, geochemie a archeobotanického materiálu. Vzájemná výměna poznatků proběhla v pondělí společným seminářem v Dakaru, kde se diskutovaly dosavadní výsledky z předchozích expedic, např. chemické analýzy půdy ze živých i zaniklých vesnic v okolí a uvnitř národního parku Niokolo-Koba, který vznikal v padesátých a šedesátých letech minulého století. V příštích dvou týdnech bude společný česko-senegalský tým kompletovat odběr vzorků půdy ve vesnicích a sledovat distribuci kulturně významných druhů dřevin souvisejících s vnitřním uspořádáním vesnic. Češi se budou školit v etnobotanickém systému od svých senegalských kolegů, na oplátku nabídnou svoje znalosti moderních analytických metod.

 


Členové expedice:

doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. (LAPE PřF JU a Archeologický ústav FF JU)

Mgr. Tereza Majerovičová (LAPE PřF JU a Archeologický ústav FF JU)

Aly Djiba (Ústav romanistiky FF JU)

RNDr. Jan Novák, Ph.D. (Katedra botaniky PřF UK) 

Výukový model "gulagu" ve VR

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/tacr/obrazek1.jpg, Testování vzdělávacího nástroje na ZŠ Nová (České Budějovice) v prosinci 2022 (publikováno se souhlasem žáků, foto: Lukáš Holata)
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/tacr/obrazek2.png, Náhled scény večerního tábora u výdeje jídla (autor: Josef Brošta, Lukáš Holata)
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uar/tacr/vezensky-barak-nahled-1.png, Náhled scény vězeňského baráku (autor: Josef Brošta, Lukáš Holata)

logolink_eta_r

Jihočeská univerzita představuje vzdělávací nástroj ve virtuální realitě umožňující žákům základních a středních škol lépe pochopit fungování totalitních systémů.

Vytvoření modelu "gulagu" ve virtuální a rozšířené realitě jako nástroje pro zvyšování efektivity výuky dějin 20. století (TL03000574, 04/2020 – 03/2023).

Výuka dějin, událostí a fenoménů 20. století je na základních i středních školách dlouhodobě podceňována; charakteristický je nedostatek zajímavých učebních pomůcek pro žáky i kvalitních didaktických materiálů a metodik pro učitele, což se negativně odráží ve znalostech i hodnotových postojích mladé generace. Právě na tuto skutečnost reagoval aplikovaný výzkum realizovaný při Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích ve spolupráci se spolkem Gulag.cz; projekt byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. Jeho ambicí tak bylo zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky. V širším mezioborovém týmu pod vedením dr. Lukáše Holaty vznikl unikátní vzdělávací nástroj ve virtuální realitě (VR) „Vězněm v Gulagu“. Jak název napovídá, umožňuje žákům bezprostřední náhled na represivní aparát stalinského režimu, zároveň však i zprostředkovává obecné fungování totalitních systémů. Na tříletém vývoji nástroje se interně i externě podíleli specialisté z mnoha různých oborů – od archeologie, historie, přes pedagogiku, psychologii či politologii, k IT, počítačové grafice, game a level designu, a dokonce i herectví.


Nástroj využívá principu herní simulace a tzv. pohlcujícího prostředí (skutečný pocit přítomnosti v alternativním, virtuální světě). Brýle pro VR tak každého uživatele „přenesou“ na cca 15 minut do autentického a funkčního tábora Gulagu na Sibiři, který byl vysatvěn na podkladě archeologického a historického výzkumu. Nebude přitom pouhým pozorovatelem; stane se jedním z mnoha bezejmenných vězňů a zažije vybrané situace každodenního života v táboře, čímž získá konkrétní zkušenost a silný prožitek represivní moci. Zakusí pozdní večer ve vězeňském baráku, ranní nástup či práci v tajze – sám přitom bude pracovat, dozorci i spoluvězni na uživatele budou reagovat dle jeho chování a rozhodování.

Jednotlivé scény z tábora Gulagu byly velmi pečlivě vybrány. Jsou zcela věrohodné, vzniklé na podkladě robustní evidence, zároveň nebudou uživatele nijak traumatizovat – k tomu nám velmi pomohlo testování nástroje na partnerských školách. Současně však scény z každodenního života demonstrují konkrétní principy a obecné mechanismy fungování totalitních režimů (např. manipulace a ovládnutí mas, nástroje udržení moci včetně teroru, restrikcí a totální kontroly společnosti, plánované hospodářství, „zacházení s pravdou“ či dopady na společnost atd.).

Aby byla aplikace opravdu dobře srozumitelná pro každého, byl vytvořen průvodce – abstraktní vězeň, jehož hlas uživateli vždy objasní kontext každé prožité situace a zároveň i přiblíží pocity a zkušenosti tehdejších obětí represivního systému.

Inovativnost nástroje spočívá v tom, že využívá výsledků archeologického a historického výzkumu k pedagogickým účelům. Nejenom že žáci poznají realitu pracovně-nápravních táborů, vytvořené situace jim názorně demonstrují velice abstraktní a zároveň složitou problematiku, jako jsou totalitní systémy a jejich fungování. Poznatky humanitního výzkumu jsou pak účinně implementovány s využitím moderních nástrojů a technologií. VR je stále častěji využíváno ve vzdělávání, mimo jiné i jako prostředek „zážitkového učení“, které významně napomáhá s pochopením složitější problematiky.

V celosvětovém měřítku dosud neexistuje obdobná vzdělávací pomůcka, která by takovým způsobem kombinovala věrohodnost získanou výzkumem se silným prožitkem jako prostředkem edukace.


Užití nástroje: Vzhledem k významu tématu a unikátnosti vzdělávacího nástroje je snahou zajistit širokou dostupnost pro učitele a žáky na základních a středních školách. Všechny podklady a doplňující informace budou k dispozici na webových stránkách. K nástroji v tomto roce vznikne kniha, která, mimo jiné, poskytne učitelům i podrobný manuál k tomu, jak nástroj užívat. Od května 2023 bude vzdělávací nástroj prezentován v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

Výukový model bude volně k dispozici školám tak, aby v rámci výuky bylo možné:

1) zvýšit povědomí mladé generace o významu slov „demokracie“, „svoboda“, či „lidská práva“,

2) přispět ke kultivaci kritického myšlení či rozvoji analytických schopností, což považujeme za zásadní zvlášť v současné době masivního šíření dezinformací a zvyšující se podpoře populistických či extremistických stran a hnutí nejen v ČR,

3) zároveň věříme, že tento projekt bude sloužit jako názorná ukázka, jak lze humanitní výzkum a moderní technologie využít k inovaci vzdělávání a zvýšení zájmu studentů o učební materiál.

 • 1
 • 2

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1