• Úvod
 • UAN - Filozofická fakulta JU

Mariana Machová s kolegy představí knihu Things in Poems

Mariana Machová představí s kolegy knihu Things in Poems (Karolinum, 2022), kterou spolueditovala. Událost, kterou pořádá Univerzita v Trevíru se uskuteční online dne 7. prosince 2022 v 18:00. Na akci je nutné se předem registrovat přes e-mail. Více informací o události naleznete zde. Více informací o publikaci Things in Poems naleznete zde.

2. ročník intenzivního studijního programu TEFE uspořádala Univerzita v Pasově

Projekt Erasmus+ Teachers of English for Future Europe (TEFE), jehož cílem je internacionalizace učitelů angličtiny v Evropě, spojil pět klíčových institucí z celé EU spolu s partnerem ze Spojeného království. Ústředním aspektem tohoto tříletého projektu je možnost zúčastněných studentů a jejich učitelů navštívit partnerské instituce v rámci intenzivních studijních programů (ISP), a seznámit se s různými přístupy ke vzdělávání učitelů angličtiny v jiných zemích. První ročník TEFE ISP zorganizovala Filozofická fakulta v září 2021. Letošní druhý ročník TEFE ISP pořádá Univerzita v Pasově.


První část TEFE ISP proběhla vzhledem k probíhající pandemii v online podobě prostřednictvím ZOOM na konci března 2022. V průběhu čtyř dnů od 28. března do 1. dubna 2022 hostila Univerzita v Pasově více než 40 účastníků z řad studentů - budoucích učitelů angličtiny, aby se zabývali tématy interkulturních kompetencí, procesu uznávání učitelství v EU a internacionalizace, což je oblast, na kterou se univerzita specializuje. Přestože březnová vzdělávací akce ISP TEFE mohla proběhnout pouze online, jednalo se pro všechny zúčastněné o obohacující zkušenost. Nabyté znalosti a dovednosti pak budou TEFE účastníci mít možnost dále rozvíjet během navazující druhé části ISP. Ta bude pětidenní, již se připravuje a proběhne na konci září na Univerzitě v Pasově. Kompletní tiskovou zprávu s popisem celého březnového programu ISP Passau online najdete na anglické mutaci webu FF JU – ZDE.

Aktivity projektu Teachers of English for Future Europe (TEFE) úspěšně probíhají již 2 roky

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-9_2022-1_-foto.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-9_2022-2_-foto.png,

Projekt Erasmus+ Teachers of English for Future Europe (TEFE), který spojil pět klíčových institucí z celé EU spolu s partnerem ze Spojeného království, pokračuje ve svých aktivitách s cílem internacionalizace učitelů angličtiny v Evropě. Projekt je zaměřený na internacionalizaci pedagogické praxe a jeho cílem je vytvoření rámce a nástrojů zvyšujících zaměstnatelnost a mobilitu nově kvalifikovaných učitelů anglického jazyka. Zúčastnění studenti a studentky a jejich vyučující navštěvují partnerské instituce v rámci intenzivních studijních programů (ISP), a seznamují se s různými přístupy ke vzdělávání učitelů angličtiny v jiných zemích. První ročník TEFE ISP zorganizovala FF JU v září 2021, druhý ročník TEFE ISP organizuje Univerzita v Pasově. První část druhého ročníku proběhla v online podobě již v březnu 2022, druhá část se uskuteční v září 2022. Třetí a poslední ročník TEFE ISP je naplánovaný na březen 2023 v Krakowě.


Vyučující, studenti a studentky Filozofické fakulty JU jsou již dva roky součástí úspěšného projektu TEFE. Jenom letos po březnovém online ISP v Pasově proběhlo od 4. do 7. 5. 2022 v Pamploně na University of Navarra druhé ze tří školení a workshopů pro zástupce partnerských institucí (IST), o kterém informuje aktuální Newsletter publikovaný na TEFE COIL (Collaborative Online International Learning) platformě.

Na tuto akci ve dnech od 18. 9. do 24. 9. 2022 naváže intenzivní studijní program opět pod taktovkou Univerzity v Pasově, během kterého TEFE účastníci budou dále rozvíjet své nabyté znalosti a dovednosti.

Za FF JU se dalšího TEFE ISP zúčastní Mgr. Alena Prošková, Ph.D. a Mgr. Helena Lohrová, Ph.D. z Ústavu anglistiky FF JU a 7 studentek učitelství Aj pro SŠ (Karolína Dvořáková, Anna Chourová, Vendula Klapová, Dominika Kocmichová, Klára Nikitínská, Soňa Urbánková a Karolína Volfová).

Součástí projektu TEFE je tedy celkem 6 aktivit (3 ISP a 3 IST), na které naváže diseminační konference, kterou – stejně jako třetí ISP - zaštítí Jagiellonian University in Krakow.

Filozofická fakulta JU uspořádala první TEFE A+ Blended Intensive Programme

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-bip/dsc_0597.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-bip/dsc_0637.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-bip/dsc_0638.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-bip/dsc_0651.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-bip/dsc_0657.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-bip/dsc_6150.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-bip/ff-ju_group01.jfif,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-bip/ff-ju_karsten-matthias-helena01.jfif,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-bip/tefe-group01.jpg,

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uspořádala v týdnu od 26. února do 1. března 2024 historicky první TEFE A+ Blended Intensive Programme. TEFE A+ BIP program, koncipovaný jako přípravný kurz pro mezinárodní učitelské praxe budoucích učitelů anglického jazyka, proběhl dle metodiky TEFE konsorcia – TEFE Framework for the Internationalisation of Teaching Practice and Employability.Jako publikaci ji v loňském roce vydala Comenius University Bratislava a dostupná je na https://tefe.online a také v online katalogu Slovenské národní knihovny TEFE Framework for the Internationalisation of Teaching Practice and Employability 2020-2023 (uniba.sk). Odbornou přípravu účastníků TEFE A+ BIP vedli pedagogové z 6 partnerských univerzit konsorcia TEFE. Za FF JU organizaci výukového programu zajistil Ústav anglistiky.


Intenzivní studijní programy BIP (Blended Intensive Programme) jsou novinkou programu Erasmus+. Jedná se o mezinárodní krátkodobé intenzivní kurzy s inovativními prvky výuky, které kombinují fyzickou a virtuální výuku. Jednou z podmínek BIP programů je spojení minimálně 3 vysokoškolských institucí ze 3 různých Erasmus+ programových zemí. TEFE A+ BIP České Budějovice realizovaný v rámci projektu Jihočeské univerzity 2023-1-CZ01-KA131-HED-000124019 propojuje kromě JČU 5 dalších TEFE A+ univerzit: britskou Aston University, Comenius University v Bratislavě, maďarskou Eötvös Loránd University (ELTE), španělskou Public University of Navarra (UPNA) a německou University of Passau. Zahájen byl virtuálně 15. února 2024, kdy byla účastníkům představena metodika TEFE, cíle a program TEFE A+ BIP, seznámili se se školiteli a začali pracovat v mezinárodních týmech.

Mezi základní cíle BIPu patří:

 • Posílení mezi-institucionální spolupráce na centrální i fakultní úrovni.
 • Podpora mezinárodních multidisciplinárních a mezioborových programů.
 • Vývoj nových kurzů ve formě kombinovaných mobilit.
 • Zavedení inovativních způsobů výuky, školení a studia.
 • Možnost vypracovat a nabídnout moduly nebo programy v angličtině a vytvořit nadstavbu stávajících studijních programů.

Program TEFE A+ BIP probíhá jako součást tříletého projektu TEFE A+. Projekt TEFE A+ je zaměřen na inovace a internacionalizace studijních programů učitelství anglického jazyka. Projekt TEFE A+ je prakticky orientovaný a usiluje o zvyšování praxe budoucích učitelů Aj. Jedná se o projekt mezinárodní. Veškerá školení i spolupráce probíhají v Aj s cílem nastavit mezinárodní učitelské praxe jakožto běžnou komponentu studijních programů učitelství. První přípravný TEFE A+ BIP proběhl pod záštitou Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, druhý bude v následujícím roce pořádat University of Passau (Německo) a třetí proběhne ve Španělsku pod vedením Public University of Navarra.

Program TEFE A+ BIP České Budějovice měl celkem 30 účastníků. Slavnostního zahájení se ujal proděkan pro zahraničí PhDr. Pavel Král, Ph.D., který představil Filozofickou fakultu a současné směry zahraniční spolupráce. Následovalo podrobné představení programu BIP a zahájení pracovních aktivit v mezinárodních pracovních skupinách. Zahajovací den slavnostně uzavřelo TEFE A+ hudební trio ve složení Alena Prošková – housle, Matthias Fuchs – hoboj, Tomáš Jajtner – kompozice a klavír.

Celý BIP výukový program probíhal na FF JU hybridně. Do výuky se připojili i studenti TESOL studijního programu z Aston University a další kolegové z partnerských TEFE univerzit. Účastníci programu se zabývali klíčovými profesními kompetencemi, možnostmi jejich rozvoje i sebehodnocení; jmenovitě interkulturní komunikační kompetencí, globální občanskou kompetencí a profesní učitelskou kompetencí pro internacionalizaci.

Ve středu odpoledne se uskutečnila exkurze do Třeboně, kde se účastníci dozvěděli více o historii a kultuře jižních Čech. Ve čtvrtek následovaly náslechy ve výuce anglického jazyka na vybraných školách v Českých Budějovicích. Celkem účastníci BIP shlédli 15 výukových hodin na šesti různých školách, na které navázala podrobná skupinová reflexe vedená kolegy z Aston University.

Speciální poděkování patří školám i provázejícím učitelům, kteří nám náslechy ve výuce umožnili, podporují myšlenku TEFE a pomáhají FF JU mezinárodní učitelské praxe rozvíjet. Konkrétně se jedná o:

 • Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, Jirsíkova 5/ 420, České Budějovice – Mgr. Marko Jandrić
 • Gymnázium Česká, Česká 142/64 – Mgr. Žaneta Jirsová
 • Obchodní akademie České Budějovice, Husova tř. 1849/1 – Mgr. Pavla Figurová a Mgr. Daniela Pokorná
 • Střední škola obchodní, Husova tř. 1846/9  – Mgr. Žaneta Jirsová
 • VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice, Skuherského 1274, Mgr. Tereza Melhubová
 • Základní škola a mateřská škola Kubatova,Kubatova 2202/1 – Mgr. Barbora Novotná, Mgr. Hana Davidová, Mgr. Lukáš Pojsl

Závěrečný den programu proběhne virtuálně s plánovaným datem 22. března 2024. V rámci tohoto dne máme možnost se těšit na skupinové prezentace zpracované v rámci aktivity “TEFE A+ Ambassadors Poster“ a závěrečné hodnocení, které povede Aston University, UK.

Informace k formě a obsahu přijímací zkoušky pro bakalářské programy Anglický jazyk a literatura a Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Informace k formě a obsahu přijímací zkoušky pro bakalářské programy Anglický jazyk a literatura a Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

 

Požadované znalosti konkrétně:

Přijímací zkouška má formu písemného testu (kombinace otevřených otázek a výběru z nabídky odpovědí) ověřujícího uchazečovy studijní předpoklady a zájem o obor. Zkouška se se skládá ze čtyř částí:

 1. Jazyk: jazykový test na úrovni B2 (20 bodů).
 2. Základní orientace v kultuře a dějinách anglicky mluvících: základní přehled o klíčových událostech, osobnostech a obdobích anglických a amerických dějin, orientace v anglofonní kultuře, a to jak kanonické, tak populární, základní povědomí o chronologii vývoje (25 bodů).
 3. Základní orientace v anglické a americké literatuře:základní povědomí o hlavních obdobích vývoje anglicky psaných literatur, hlavních žánrech, klíčových představitelích a dílech (viz seznam doporučené četby). (25 bodů).
 4. Esej:uchazeč napíše souvislý text v angličtině v rozsahu 250–300 slov na zadané téma; volí si jedno ze dvou nabízených témat – vždy jde o krátký úryvek literárního textu a k němu vztažené téma; hodnotí se jazyková a stylistická úroveň, schopnost logické stavby textu, přesvědčivost argumentace, myšlenková kultivovanost.

Zkouška trvá 90 minut

 

Doporučená četba:

Anglická literatura

William Shakespeare: Hamlet (Hamlet), Rome a Julie (Romeo and Juliet), Sonety (Sonnets)

Mary Shelley: Frankenstein (Frankenstein)

Jane Austen: Pýcha a předsudek (Pride and Prejudice)

Charles Dickens: Nadějné vyhlídky (Great Expectations)

Thomas Hardy: Tess z d’Urbervillů (Tess of the D’Urbervilles)

Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye (Picture of Dorian Gray)

Virginia Woolf: Paní Dallowayová (Mrs. Dalloway)

TS. Eliot: Pustá země (The Waste Land)

Kingsley Amis: Šťastný Jim (Lucky Jim)

J. R. R. Tolkien: Hobit (The Hobbit)

Agatha Christie: Vražda v Orient Expresu (Murder in Orient-Express)

Julian Barnes: Flaubertův papoušek (Flaubert’s Parrot)

 

Americká literatura

Nathaniel Hawthorne: Šarlatové písmeno (The Scarlet Letter)

Herman Melville: Písař Bartleby (Bartleby, the Scrivener)

Edgar Allan Poe: Zánik domu Usherů (The Fall of the House of Usher), Havran (The Raven)

Walt Whitman: Zpěv o mně (Song of Myself)

Mark Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna (The Adventures of Huckleberry Finn)

Ernest Hemingway: Fiesta (The Sun Also Rises)

Tennessee Williams: Tramvaj do stanice Touha (A Streetcar Named Desire)

John Steinbeck: Hrozny hněvu (The Grapes of Wrath)

Jack Kerouac: Na cestě (On the Road)

Flannery O’Connor: Dobrého člověka těžko najdeš (A Good Man Is Hard to Find)

Toni Morrison: Milovaná (Beloved)

 

Intenzivním studijním programem v Českých Budějovicích projekt TEFE nekončí

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dsc_0598.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dsc_0669.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dsc_0673.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf3205.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf3618.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf3687.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf4114.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/tefe/dscf3126.jpg,

28. září 2021 na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích skončil devítidenní intenzivní studijní program Teachers of English for Future Europe (TEFE), kterého se zúčastnilo 47 pedagogů, učitelů a studentů učitelství z šesti evropských univerzit. Program je součástí tříletého evropského projektu Erasmus+ Strategická partnerství, jehož úspěšnou projektovou žádost vedli pracovníci Ústavu anglistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. V roce 2020 byl projekt TEFE podpořen částkou 285 199 EUR.

 

→ Reportáž Jihočeské televize do pořadu Život na vysoké škole ze dne 18. 10. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=IxJCpSzkKHA&t=11s


Intenzivní studijní program TEFE ISP01 měl tři cíle:

 • Navázat dlouhodobé vztahy mezi partnerskými univerzitami, které pomohou vytvořit vysoce kvalitní stáže pro učitele anglického jazyka.
 • Umožnit studentům učitelství anglického jazyka zažít internacionalizaci v její nejintenzivnější podobě a pedagogům vypracovat plán, jak internacionalizaci učitelských praxí nastavit na partnerských evropských univerzitách.
 • Pokračovat ve vybavování studentů dovednostmi (kompetencemi), postoji a hodnotami potřebnými k tomu, aby si mohli vytvořit profesní identitu učitele a schopnost pracovat kdekoli v EU.

Práce posledních devíti dnů položila základy pro vytvoření metodiky internacionalizace učitelských praxí a zaměstnatelnosti, kterou partneři programu TEFE společně vyvíjejí a která bude jedním z klíčových přínosů programu.

Na projektu společně s JU pracuje pět dalších evropských univerzit: Comenius University in Bratislava (Slovensko), Jagiellonian University in Krakow (Polsko), Passau University (Německo), Public University of Navarra (Španělsko) a Aston University (Velká Británie).

Projekt tohoto rozsahu a složitosti by nebylo možné uskutečnit bez podpory a zapojení řady místních gymnázií a vyšších odborných škol, které účastníkům TEFE poskytly přístup do škol, setkání s učiteli a příležitost náslechů ve výuce. Poděkování patří všem následujícím:

 

Gymnázium Česká:

Mgr. Věra Regulová

Mgr. Pavla Figurová

Mgr. Žaneta Jirsová

Simona Koubová (Student Teacher)

 

Biskupské gymnázium J. N Neumanna:

Mgr. Markéta Djoa Musková

Mgr. Marko Jandrić

Mgr. Magdalena Vlčková

Monika Pieglová (Student Teacher)

Aneta Šmídová (Student Teacher)

 

Konzervatoř České Budějovice:

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.

Monika Benáková (Student Teacher)

 

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice:

Mgr. Michaela Brtnová

Mgr. Petra Bydžovská

Mgr. Gabriela Marková

Mgr. Dita Westra Dr.

 

Helena Lohrová, projektová koordinátorka na JU, poznamenala: „ISP01 byl prvním ze tří plánovaných intenzivních studijních programů. Naučili jsme se mnoho nového a toto první studijní setkání „naživo“ bude vzorem a zdrojem zkušeností pro budoucí studijní programy v rámci TEFE. Zpětná vazba se ukázala jako neocenitelná pro všechny členy týmu TEFE a posílila naši původní vizi učitelů angličtiny pro budoucí Evropu".

Dr. Alena Prošková, jedna z vedoucích projektu TEFE na Jihočeské univerzitě, dodala: „Bylo inspirativní sledovat proměnu projektu od počáteční myšlenky na papíře až po živou realitu ve třídě. Studenti byli úžasní a způsob, jakým vstřebávali poznatky ze svých zkušeností, byl obdivuhodný".

Vyjádření několika studentů ke zkušenostem s TEFE zde v Českých Budějovicích:

„Účast v projektu TEFE byla obohacující zkušeností pro mou budoucí kariéru učitele angličtiny, protože mi ukázala důležitost internacionalizace v kontextu mé budoucí učitelské profese. Navíc bylo úžasné setkat se s velkou skupinou budoucích učitelů angličtiny z různých zemí EU a sdílet společně zkušenosti a myšlenky o vzdělávání a naší budoucí práci. Pro studenta učitelství je projekt TEFE skvělou příležitostí v rámci EU a jsem šťastná, že jsem se této akce mohla zúčastnit."

Uxue Muro Public University of Navarre, Španělsko.

„Jsme silní, jen když jsme jednotní. Myšlenkou TEFE je spojit nás všechny a otevřít diskusi o budoucí Evropě. Učitelé formují mysl budoucích generací a zejména učitelé angličtiny by měli podporovat internacionalizaci jako hlavní faktor úspěchu na osobní i globální úrovni."

Kacper Palkowski Jagiellonian University, Kraków, Polsko

"Věřím, že jako budoucí učitelé měníme naši společnost k lepšímu. V tomto ohledu nám projekt TEFE umožňuje poznat rozmanitost Evropy a obohacuje náš pohled na rozmanitost výuky angličtiny napříč kontinentem. Získali jsme novou perspektivu na naše vlastní výukové metody i názory. Kromě toho jsme se také podělili o jedinečné aspekty našich vzdělávacích systémů, potřeb a úskalí výuky angličtiny. TEFE nám umožnilo poznat evropského ducha. Všichni si část TEFE přineseme zpět na své univerzity a do svých tříd."

Margareta Caroline Wagener, University of Passau, Německo

 

Závěrem je třeba říci, že intenzivním studijním programem v Českých Budějovicích projekt TEFE nekončí, ale teprve jím startuje rok dva ze svého tříletého projektového období. Studenti z TEFE partnerských institucí – budoucí učitelé anglického jazyka, kteří se do projektu zapojili, si ve svých nadnárodních skupinách naplánovali krátký projekt učitelské spolupráce: TEFE Ambassadors. Projekt ambasadorů myšlenky TEFE budou realizovat během následujících 3 měsíců a pro publikování výstupů své práce budou využívat COIL platformu, která je přístupná přes webové stránky projektu www.tefe.online . COIL – Collaborative Online International Learning – je platforma rozvíjená v rámci projektu TEFE a má za cíl usnadnit komunikaci a průběžnou spolupráci budoucích učitelů angličtiny napříč Evropou. Těšíme se na to, co naši průkopníci TEFE vytvoří. 

Kapitola Mariany Machové získala vynikající hodnocení

Kapitola doc. Mariany Machové „Translation“ v knize Elizabeth Bishop in Context,vydané nakladatelstvím Cambridge University Press, získala v hodnocení vědy „vynikající hodnocení na mezinárodní úrovni“ jako cenný příspěvek z hlediska „originality, významu a obtížnosti“. 

Odkaz na knihu zde.

Kateřina Kovářová publikuje kapitolu v zahraniční monografii

Kateřina Kovářová publikuje kapitolu A vulnerable predator: the wolf as a symbol of the natural environment in the works of Seton, London and McCarthy v zahraniční monografii Mediating Vulnerability: Comparative approaches and questions of genre, která vychází v roce 2021 v nakladatelství UCL Press. Více informací naleznete zde

 

KONZULTAČNÍ HODINY VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ LS AR 2022/2023

 

 

KONZULTAČNÍ HODINY VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ LS AR 2022/2023

 

 

Einat Adar, M.A., Ph.D                                  po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D.            po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Petr Kos, Ph.D.                              po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Helena Lohrová, Ph.D.                    po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.                 po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Alena Prošková, Ph.D.                        po předchozí domluvě e-mailem, možno osobně i online (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Jana Kozubíková Šandová, Ph.D.     po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Kateřina Kovářová                               po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Kryštof Beták                                po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

doc. PhDr. Mariana Machová, Ph.D.        po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

 

Konzultační hodiny ve zkouškovém období ZS AR 2022/2023

KONZULTAČNÍ HODINY VE ZKOUŠKOVÉM OBDOBÍ ZS AR 2022/2023

s platností od 9. 1. do 10. 2. 2022

 

Einat Adar, M.A., Ph.D                             po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D. et Th.D.          po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Petr Kos, Ph.D.                                 po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Helena Lohrová, Ph.D.                      po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.               po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Alena Prošková, Ph.D.                     po předchozí domluvě e-mailem, možno osobně i online (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Jana Kozubíková Šandová, Ph.D.     po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Kateřina Kovářová                           po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mgr. Kryštof Beták                                   po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

doc. PhDr. Mariana Machová, Ph.D.          po předchozí domluvě e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Mariana Machová představí svůj překlad

Mariana Machová představí svůj překlad Autobiografie J. L. Borgese. Akce Překladatelé na FF UK se uskuteční dne 30. listoapadu 2022 od 19:00 v Kampusu Hybernská v Praze.

page1

Mariana Machová se zúčastní konference ICONAS

Mariana Machová bude přednášet a diskutovat na workshopu v rámci koncerence ICONAS: Interdisciplinary Conference on American Studies 2023, kteoru pořádají studenti pražské anglistiky. Konference se koná ve dnech 1. - 3. prosince 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Více informací o události naleznete zde.

Program události:

fridaysaturday

sunday

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1