• Úvod
 • FF - Filozofická fakulta JU

„Bavorský semestr“ na UAG FF JU

Zimní semestr tohoto akademického roku bude na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky „Bavorský“. V rámci přednášek k různým aspektům česko-bavorského sousedství a dlouholeté kooperace mezi oběma zeměmi navštíví Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity hosté z řady přeshraničních institucí. Tento „Bavorský semestr“ je zamýšlen jako první část cyklu semestrálně členěných akcí, které na jedné straně reflektují skutečnost, že se intenzivní česko-bavorská spolupráce již dlouhá léta úspěšně realizuje na mnoha úrovních (Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky, Jihočeská univerzita, město České Budějovice, Jihočeský kraj), na straně druhé budou mít studenti a studentky možnost aktivně zažít propojení studia (germanistiky i „areálu“) s praxí.
Všechny zájemce srdečně zveme na následující akce (ke stažení v pdf → ZDE).


17. 10. 2023, 12.15–13-45, P2 – FF JU České Budějovice

 • Krátký úvod do bavorsko-českých vztahů

Jana Hrdá (Bavorská státní kancelář / Praha)

 • Bavorský vysokoškolský systém, studijní možnosti a stipendia

Martina Guttenberger (Bavorsko-česká vysokoškolská agentura)

Obě akce budou probíhat v českém a německém jazyce.


23. 10. 2023, 13.00–14.00, S1 – FF JU České Budějovice

 • Přeshraniční spolupráce hasičských sborů na česko-bavorské hranici

Karl Matschiner (Tisková kancelář Okresní úřad Freyung-Grafenau)


7. 11. 2023, 12.15–13.50, P2 – FF JU České Budějovice

Zrušeno z důvodu rektorského volna (náhradní termín proběhne v letním semestru)

 • Představení nadace a jejích cílů v kontextu česko-bavorské spolupráce

Dr. Markus Ehm (ředitel regionálních projektů pro střední Evropu, Nadace Hannse Seidela v Mnichově)

Akce bude probíhat v českém a německém jazyce.


6. 12. 2023, 18.00, Goethecentrum České Budějovice, Krajinská 2

 • „Kdo tomu má rozumět?“. Bavorské dialekty. Přístupy v teorii a praxi.

Dr. habil. Christine Pretzl

10 let spolupráce s Argentinou

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/1-20220604_110521.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/2-20220604_141324.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/3-img_20220609_142843.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/4-20220610_101348.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/spoluprace-s-argentinou/5-img-20220613-wa0005.jpg,

Ve dnech 3.–13. června 2022 hostila Filozofická fakulta JU argentinské kolegy z Universidad Nacional de San Martín a Universidad de Morón, Buenos Aires.

Bohatý program návštěvy zahájili Dr. Gabriela Leighton a Dip. Rodrigo Jimeno přednáškou na téma Využití konceptuální mapy jako strategie pro porozumění textu u příležitosti setkání Asociace učitelů španělštiny na FF JU. Se svým příspěvkem o česko-argentinských zahraničních vztazích zde vystoupil i kulturní atašé Velvyslanectví Argentiny v Praze, Facundo Herrera, či vyučující a studenti Ústavu romanistiky.

Odborné semináře doplnila formální jednání o dalším rozvoji spolupráce s děkanem, proděkany a španělskou sekcí romanistiky FF JU. Jednalo se o posílení spolupráce v oblasti studentských mobilit, zapojení argentinských univerzit do projektu LegTerm a společném programu Erasmus Mundus.

Pro žáky středních škol, kteří se účastnili oslav 30letého výročí Ústavu romanistiky, argentinští kolegové připravili řadu tematických aktivit: ukázku přípravy mate, argentinské stolní hry (např. truco), či zábavný kvíz na argentinské reálie.

Pracovní program završila on-line konference II Congreso y VI Jornadas Internacionales de Didáctica de la Fonética y la Fonología de Lenguas Extranjeras s účastí členek Ústavu romanistiky a oficiální přijetí Dr. Leighton a Dip. Jimena na argentinském velvyslanectví v Praze. Věříme, že i dalších 10 let vzájemné spolupráce přinese studentům a pracovníkům FF JU mnoho atraktivních příležitostí.

2. ročník intenzivního studijního programu TEFE uspořádala Univerzita v Pasově

Projekt Erasmus+ Teachers of English for Future Europe (TEFE), jehož cílem je internacionalizace učitelů angličtiny v Evropě, spojil pět klíčových institucí z celé EU spolu s partnerem ze Spojeného království. Ústředním aspektem tohoto tříletého projektu je možnost zúčastněných studentů a jejich učitelů navštívit partnerské instituce v rámci intenzivních studijních programů (ISP), a seznámit se s různými přístupy ke vzdělávání učitelů angličtiny v jiných zemích. První ročník TEFE ISP zorganizovala Filozofická fakulta v září 2021. Letošní druhý ročník TEFE ISP pořádá Univerzita v Pasově.


První část TEFE ISP proběhla vzhledem k probíhající pandemii v online podobě prostřednictvím ZOOM na konci března 2022. V průběhu čtyř dnů od 28. března do 1. dubna 2022 hostila Univerzita v Pasově více než 40 účastníků z řad studentů - budoucích učitelů angličtiny, aby se zabývali tématy interkulturních kompetencí, procesu uznávání učitelství v EU a internacionalizace, což je oblast, na kterou se univerzita specializuje. Přestože březnová vzdělávací akce ISP TEFE mohla proběhnout pouze online, jednalo se pro všechny zúčastněné o obohacující zkušenost. Nabyté znalosti a dovednosti pak budou TEFE účastníci mít možnost dále rozvíjet během navazující druhé části ISP. Ta bude pětidenní, již se připravuje a proběhne na konci září na Univerzitě v Pasově. Kompletní tiskovou zprávu s popisem celého březnového programu ISP Passau online najdete na anglické mutaci webu FF JU – ZDE.

20 let výuky oboru Archivnictví na Jihočeské univerzitě

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uac/vyroci-20-let/dsc_0121.jpg, Foto: Jiří Cukr
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uac/vyroci-20-let/dsc_0144.jpg, Foto: Jiří Cukr
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uac/vyroci-20-let/dsc_0148.jpg, Foto: Jiří Cukr
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uac/vyroci-20-let/dsc_0162.jpg, Foto: Jiří Cukr
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uac/vyroci-20-let/dsc_0174.jpg, Foto: Jiří Cukr

Dne 22. září 2023 oslavil Ústav archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích již 20 let od zahájení výuky oboru Archivnictví. Speciální vzdělání v tomto oboru má tradici v porevoluční Francii, kde byla po zpřístupnění archivů založena v roce 1821 École des chartes, poté následovaly další specializované instituce (např. ve Vídni, Vatikánu), včetně Státní archivní školy v Praze, existující od roku 1919. Po roce 1948 začalo být archivní vzdělání realizováno v Československu na univerzitách v Praze, Brně a Bratislavě, a po roce 1990 začala výuka probíhat postupně i na dalších univerzitách. Jednou z nich se stala i Jihočeská univerzita – pramenné bohatství jihočeských archivů a tradice archivnictví v tomto regionu jako by předurčovala k tomu, aby byl tento obor realizován i zde. Vzhledem k zavedení tzv. boloňského systému začalo být po roce 2000 připravováno nejprve tříleté bakalářské studium, načež se podařilo získat potřebnou akreditaci, a tak mohla být od akademického roku 2003/2004 zahájena výuka (tehdy ještě v rámci Historického ústavu JU, který stál na úrovni fakult). V roce 2006 vznikl samostatný Ústav archivnictví a pomocných věd historických a postupně byla získána rovněž akreditace navazujícího magisterského a doktorského studia, takže nyní ústav nabízí možnost absolvovat všechny stupně studia. V roce 2018 pak ústav získal reakreditaci všech stupňů studia na dalších deset let.

Výročí ústav oslavil bohatým programem, který zahrnoval především setkání absolventů a zahájení výstavy. Další součástí oslav byla kromě výstavy knih pracovníků ústavů také prezentace nových knih doktorandů. Dlouholetý externí přednášející ústavu Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D. (vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR a současně autor historických detektivek) krátce pohovořil na téma „Archivní bádání a detektivka“ a studentky navazujícího magisterského studia připravily zajímavou „únikovou hru“.

Výstava „20 let výuky oboru Archivnictví na JU“ je do 13. října instalována ve vestibulu Filozofické fakulty JU a představuje jak samotné studium a jeho historii, tak odborné zaměření ústavu. Na jednotlivých panelech jsou rekapitulovány nejrůznější aktivity Ústavu archivnictví a PVH – publikace či granty, externí přednášky domácích i zahraničních odborníků a přednášky „Býti archivářem“ či uspořádané konference a workshopy, stejně jako mezinárodní spolupráce včetně členství v prestižní organizaci ICARUS, ale i exkurze pro studenty. Výstava rovněž představuje přednášející i absolventy a jejich uplatnění, připomíná účast a úspěchy studentů na různých soutěžích a činnost studentské sekce České archivní společnosti.

A Thank You from the Rector

Dear employees, students and friends of the University of South Bohemia, in connection with the end of the state of emergency in the Czech Republic, please allow me to thank you on behalf of myself and also the whole management of the USB.

I would like to thank you for the way that we have all managed the often unclear situation and I think that we are doing very well in comparison with other universities. We were able to ensure the continuance of instruction, develop distance and online forms of instruction incredibly quickly to an extent that no one would have expected just a few weeks ago. Much of it was certainly provisional, but even that significantly increased our IT competencies that are going to be useful to all of us in the upcoming years. We will not be afraid of systems like Moodle or MS Teams and their use is going to be an easier choice for many of us in the future, even only as a support of standard “frontal” forms of instruction. The IT competencies of students and educators, one is linked to the other, were undoubtedly improved by it and at times it was the students who taught their educators something new when it came to new technologies. Even that is a part of universities as a whole and the collegial spirit between students and teachers that the word universitas, as a community of teachers and students, contains.

Thank you for the effort to manage the crisis at faculties and all constituent parts and for the effort of all academic and non-academic employees, from departments of international relations and employees ensuring the functioning of the IT to the library or the dormitories and refectories, and students to work on issues honestly, but also with grace. Of course, the main mission of a university is science and instruction and their interconnection. I, therefore, believe, that even in these times we have been able to do research, write projects and even think about new topics for research with regard to the turbulent modern world. Educators learn to use new technologies and they deserve our gratitude for it, but students also deserve it for their lenience when something does not go exactly as planned technically or otherwise.

Many of you are taking part in voluntary activities and I thank you for it, after all, we have publicised many of these activities on the website of the USB and in the media. The USB has proved that we can stick together in tough times. That is the positive thing about these days. 

As the state of emergency is ending, we are gradually returning to normal life, however still limited, in the private and work life. In terms of instruction, exams and the functioning of institutions, including the USB, we are gradually returning to the “normal” enriched by new experiences, like working from home for example. Some may have gained the experience that much can be arranged from home easily and others gained the feeling that they would rather not work from home ever again, because everything seemed more complicated to them than it was during personal meetings with co-workers. Even that will be a part of the experience of these days that will be, hopefully, slowly ending together with the state of emergency as well.

I wish you all that the upcoming days and weeks are joyful in the expectation of holidays and the upcoming summer with which - let’s hope – there will also come relief from all limitations set by the epidemiological situation of this year’s spring.

Yours truly,

Bohumil Jiroušek

Academic Bicycle Challenge – Let yourselves go cycling! (Again!)

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/ii.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/iii.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/iv.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/v.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/vi.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/vii.jpg,

České Budějovice is an active cycling city that cares about nature. Cycling has a long historical tradition in the south of Bohemia, as evidenced by the existence of various cycling associations, which in today's hectic times tries to point out how it was possible to enjoy the ride during the time of our grandfathers. We support it and we are ready to continue this beautiful tradition.

The University of South Bohemia has decided to participate in the Academic Bicycle Challenge again this year to raise the University’s profile abroad, help promote a healthy lifestyle, and to offer you a way of relieving all the winter stress.

The ABC Challenge is an international cycling competition for universities around the world and we will be participating during the whole month of June 2022. Just like last year, we urgently need you to participate to promote the University and plain good health. Whether you cycle for fun, to work or to stay fit, all trips count, and all collected kilometres will boost the overall result of the University. It is time to show our partner universities and other institutions worldwide that USB is still a premium institution!

This year, USB will support not only activities related to environmental protection but also a good cause! 1 CZK will be donated to charity for each kilometre travelled. The "travelled" amount will be donated to the Autis Centre in České Budějovice which helps people with autism and their families. The more kilometres, the more joy for everyone!


Participation rules

 • You can participate every day from 1 June to 30 June 2022
 • Your average speed should be under 35 km/h and you should not go faster than 50 km/h (electric bicycles count but watch your speed!)
 • No single trip should not be longer than 100 km (take breaks and don’t injure yourselves trying to win!)
 • All kinds of bicycles are allowed
 • You can cycle anywhere you want, there is no restriction on location

I don’t have a bike, what should I do?

We understand that you may not have bicycles with you but have no fear. You can use the popular rental bikes that are often available around the USB campus & the city. Go to the Rekola website to find out more Rekola - Discover city with Rekola Bikesharing

Joining the challenge

 • Please follow instructions at Naviki Contests | Tutorial
 • The contest you are joining is called ‘ABC 2022’ and the institution you should select is the University of South Bohemia.
 • Beware, there is a validation question that you need to answer! (But it’s easy)

Competition alert!

We take the challenge very seriously and we want the world to see that USB is a well-oiled team, but there is more. We will crown the Grand Champion in the female and male category right after the contest ends. To become the Grand Champion, you need to cycle the most kilometres of all participants from USB. Don’t forget to send a screenshot with the total number of kilometres in the first week of July. The Grand Champion will be rewarded with great prizes and will bask in the glow of eternal fame as the cycling Grand Champion of USB.

We understand that becoming a Grand Champion is very difficult and the competition is fierce, but don’t despair just yet. You can also participate with colleagues and friends in teams and win the Best Team prize!

Newly, we’ll also be awarding the Faculty Cup that will be awarded to the faculty whose students and staff cycle the most in total. We hope in many kilometres cycled in upcoming years and that’s why there will only be one Faculty Cup that will remain in the possession of the most successful faculty until the next challenge!


Many thanks to Mr. Vlastimil Šram from KV Roudenská Riding for renting us his beautiful historic bicycles, some of them can be seen until the beginning of next week on the ground floor of the Rectorate building. Thanks to him and his original collection of bicycles, we could create photographs to support USB involvement in the ABC Challenge 2022. 

Many thanks to Mr. Jiří Šindelář, the chairman of the board and a chronicler of the Czech Cycling Club Podšumavan, z.s. , who also came to USB on his historical bike and in the uniform of the České Budějovice security guard from 1898. Meeting with both gentlemen was a great honor for us.

Academic Bicycle Challenge 2022 – JU opět jede!

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/ii.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/iii.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/iv.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/v.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/vi.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/abc_challenge/vii.jpg,

České Budějovice jsou aktivní cyklistické město, kterému příroda není jedno. Cyklistika má na jihu Čech historickou tradici, což dokazuje i existence historických cyklistických spolků, které se snaží v dnešní uspěchané době poukázat na to, jak si dříve lidé jízdu na kole užívali. A tomu my fandíme a jsme připraveni v této krásné tradici pokračovat.

Jihočeská univerzita se tento rok rozhodla znovu účastnit Academic Bicycle Challenge. Nejenže účast v této výzvě zvyšuje prestiž JU v zahraničí, ale zároveň propaguje zdravý životní styl a nabízí způsob, jak se zbavit zimního stresu.

ABC je mezinárodní cyklistickou soutěží pro univerzity z celého světa a Jihočeská univerzita se bude účastnit v průběhu června 2022. Stejně jako minulý rok je jisté, že nezbytně potřebujeme i Vaši účast k propagaci JU a dobrého zdraví. Všechny najeté kilometry se počítají a podpoří celkový výsledek univerzity, ať už budete na kole jezdit jen pro zábavu nebo pro udržování se ve formě.

Novinkou pro tento ročník je, že JU svou účastí podpoří nejen aktivity spojené s ochranou životního prostředí, ale také dobrou věc! Za každý ujetý kilometr bude věnována 1 CZK na dobročinné účely. „Vyježděná“ částka bude věnována Autis Centru České Budějovice, které pomáhá lidem s autismem a jejich rodinám. Čím více kilometrů, tím více radosti pro všechny!   


Pravidla pro účast

 • Účast se počítá od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022
 • Vaše průměrná rychlost by měla být pod 35 km/h a momentální rychlost by neměla přesahovat 50 km/h (elektrická kola se počítají, ale musíte si hlídat rychlost!)
 • Žádný jednotlivý výlet by neměl být delší než 100 km (takže si nezapomeňte dávat pauzy, protože vítězství nestojí za zranění!)
 • Kola všech typů jsou povolena
 • Můžete jezdit kdekoliv chcete. Není nutné jezdit jen v Českých Budějovicích, protože všechna místa jsou povolena

Jak se zapojit?

Proces zapojení do výzvy je velmi snadný. Je třeba mít chytrý telefon a kolo jakéhokoliv typu.

 • Stáhněte zdarma aplikaci Naviki z Google Play či App Store
 • Na hlavní stránce stiskněte „More“ a poté „Log in“
 • Vytvořte si účet, pokud ho ještě nemáte, dále pod „More“ klikněte na „Contests“
 • Vyberte „ABC 2022“ a aktivujte možnost „I’m participating“
 • Poté budete moci vybrat University of South Bohemia jako instituci, za kterou budete jezdit a odpovědět na jednoduchou kontrolní otázku
 • Je také nutné vybrat univerzitní oddělení či akademickou oblast, pod kterou patříte, kvůli různorodosti statistik a žebříčků, které nás budou výzvou provázet

Jak zaznamenat výlet?

 • Zaznamenávání výletů nevyžaduje připojení k internetu. Je třeba se připojit pouze k nahrání zaznamenaného výletu na celkovou platformu (a do součtu kilometrů za JU). Tento proces proběhne automaticky při prvním připojení
 • Pokud automaticky nepovolujete, aby Váš chytrý telefon zaznamenával polohu, tak to aplikaci Naviki nezapomeňte povolit během Vašeho výletu

Pozor soutěž!

ABC výzvu bereme vážně a chceme ukázat světu, že JU je dobře fungující tým. Jde ale o víc. Po skončení výzvy bude také korunován Grand Champion v mužské a ženské kategorii soutěže na základě nejvíce ujetých kilometrů.

Vítězové získají hezké ceny a lesk nesmrtelné slávy jako historicky druhý cyklistický Grand Champion za Jihočeskou univerzitu.

Chápeme, že stát se šampionem je velmi obtížné a konkurence je tvrdá, ale ještě nezoufejte. Můžete se také zúčastnit s kolegy a přáteli v týmech a vyhrát cenu pro nejlepší tým!  

Nově budeme také udělovat fakultní pohár, který získá fakulta, jejíž studenti a zaměstnanci absolvují celkem nejvíce kilometrů. Doufáme v mnoho najetých kilometrů i v dalších ročnících, a proto bude fakultní pohár pouze jeden a bude držen nejúspěšnější fakultou až do další výzvy.


Veliké poděkování patří panu Vlastimilovi Šramovi z KV Roudenské jízdní za zapůjčení nádherných historických kol, některá z nich si až do začátku příštího týdne můžete prohlédnout v přízemí budovy rektorátu. Díky němu a jeho originální sbírce kol mohly vzniknout fotografie na podporu zapojení se do ABC Challenge 2022. 

Velice děkuje panu Jiřímu Šindelářovi, který je předsedou rady a kronikářem Českého klubu velocipedistů Podšumavan, z.s. , a který k nám na JU také dorazil na svém historickém kole a v uniformě českobudějovické bezpečností stráže z roku 1898.  Setkání s oběma pány pro nás byla velká čest.  

Aktivity projektu Teachers of English for Future Europe (TEFE) úspěšně probíhají již 2 roky

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-9_2022-1_-foto.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uan/tefe-9_2022-2_-foto.png,

Projekt Erasmus+ Teachers of English for Future Europe (TEFE), který spojil pět klíčových institucí z celé EU spolu s partnerem ze Spojeného království, pokračuje ve svých aktivitách s cílem internacionalizace učitelů angličtiny v Evropě. Projekt je zaměřený na internacionalizaci pedagogické praxe a jeho cílem je vytvoření rámce a nástrojů zvyšujících zaměstnatelnost a mobilitu nově kvalifikovaných učitelů anglického jazyka. Zúčastnění studenti a studentky a jejich vyučující navštěvují partnerské instituce v rámci intenzivních studijních programů (ISP), a seznamují se s různými přístupy ke vzdělávání učitelů angličtiny v jiných zemích. První ročník TEFE ISP zorganizovala FF JU v září 2021, druhý ročník TEFE ISP organizuje Univerzita v Pasově. První část druhého ročníku proběhla v online podobě již v březnu 2022, druhá část se uskuteční v září 2022. Třetí a poslední ročník TEFE ISP je naplánovaný na březen 2023 v Krakowě.


Vyučující, studenti a studentky Filozofické fakulty JU jsou již dva roky součástí úspěšného projektu TEFE. Jenom letos po březnovém online ISP v Pasově proběhlo od 4. do 7. 5. 2022 v Pamploně na University of Navarra druhé ze tří školení a workshopů pro zástupce partnerských institucí (IST), o kterém informuje aktuální Newsletter publikovaný na TEFE COIL (Collaborative Online International Learning) platformě.

Na tuto akci ve dnech od 18. 9. do 24. 9. 2022 naváže intenzivní studijní program opět pod taktovkou Univerzity v Pasově, během kterého TEFE účastníci budou dále rozvíjet své nabyté znalosti a dovednosti.

Za FF JU se dalšího TEFE ISP zúčastní Mgr. Alena Prošková, Ph.D. a Mgr. Helena Lohrová, Ph.D. z Ústavu anglistiky FF JU a 7 studentek učitelství Aj pro SŠ (Karolína Dvořáková, Anna Chourová, Vendula Klapová, Dominika Kocmichová, Klára Nikitínská, Soňa Urbánková a Karolína Volfová).

Součástí projektu TEFE je tedy celkem 6 aktivit (3 ISP a 3 IST), na které naváže diseminační konference, kterou – stejně jako třetí ISP - zaštítí Jagiellonian University in Krakow.

Aktuality - věda a výzkum

Aktuality

 • AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ VÝZVY

  Harmonogram výzev OP JAK pro rok 2024 

  Informace a termíny jednotlivých výzev zde

  Fulbrightovy stipendijní programy

  Stipendia na akademický rok 2025/2026 byla vypsána 1. dubna 2024. Více informací ZDE

 • POZVÁNKY


  Všechny zajímavé akce z oblasti vědy a výzkumu naleztete na stránkách Vědavýzkum.cz

Aktuální informace ke stážím Erasmus +

Aktuální informace ke stážím ve Velké Británii

Milé studentky, milí studentky,


pokud máte zájem se na příští rok přihlásit na nějakou pracovní/studijní Erasmus+ stáž, je zapotřebí podat si přihlášku do fakultního výběrového řízení! Uzávěrka je 14. května 2021. Informace k výběrovému řízení jsou dostupné na stránkách ZV Výběrová řízení — Filozofická fakulta.

Aktuální pracovní stáže zajišťované UAN jsou k dospozici na:

Consulate General in Manchester, UK
Czech Tourism in London, UK
Czech School Without Borders in London, UK

Nástup na stáž dle domluvy. Kontaktujte přímo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací na stránkách Study Abroad / Work Placement Abroad Study Abroad / Work Placement Abroad a v prezentaci zde.

Aktuální informace pro obhajoby kvalifikačních prací

letní a podzimní termín 2021

DůLEŽITÉ - aktuální informace!!!

Na základě nově vydaného opatření děkana http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty/opatreni-dekana/platna-opatreni-1/platna-opatreni-uprava-1/platna-opatreni-2021/03_21%20kvalifikacni%20prace%20elektronicky není nutné odezdat kvalifikační práci pro letní a podzimní termín obhajob 2021 v tištěné podobě. Stačí elektronická verze pdf vložená do STAGu. Dále je nutno o vložení práce informovat sekretářku ústavu e-mailem.

Ostatní pokyny k odevzdávání prací zůstávají platné v původním znění (viz http://www.ff.jcu.cz/ustavy/uag/pro-studenty/bakalarske-a-diplomove-prace)

Argentinský velvyslanec přednášel studentům španělského jazyka

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/1.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/2.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/3.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/4.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/5.jpg,
 • images/FF/fakulta/Aktuality/uro/velvyslanci/argentina-2022/6.jpg,

Dne 7. října 2022 podruhé navštívil Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity J. E. pan Roberto Alejandro Salafia, velvyslanec Argentinské republiky v ČR, aby se setkal se studentkami a studenty španělského jazyka a literatury. Těm přednášel na téma Malvínských ostrovů a vyzval je k účasti v soutěži o Iberoamerickou cenu, která je každoročně vyhlašována diplomatickými misemi iberoamerických zemí v České republice. Součástí návštěvy bylo také oficiální přijetí zástupci vedení fakulty a španělské sekce Ústavu romanistiky, při kterém byl projednán další rozvoj vzájemné spolupráce ve vědecko-vzdělávací i kulturní oblasti.

Asociace děkanů filozofických fakult podporuje úsilí o skutečnou reformu vzdělávání budoucích učitelů

Asociace děkanů filozofických fakult podporuje úsilí o skutečnou reformu vzdělávání budoucích učitelů

Asociace děkanů filozofických fakult vítá pozornost a podporu, kterou MŠMT věnuje problematice vzdělávání budoucích učitelů a nedostatečného finančního ohodnocení vysokoškolských pedagogů vzdělávajících budoucí učitele.

Asociace děkanů filozofických fakult vítá pozornost a podporu, kterou MŠMT věnuje problematice vzdělávání budoucích učitelů a nedostatečného finančního ohodnocení vysokoškolských pedagogů vzdělávajících budoucí učitele.

Asociace děkanů filozofických fakult také podporuje plán MŠMT na zrušení tzv. Fondu F, jehož finanční prostředky budou převedeny do Ukazatele P.

Na vzdělávání budoucích učitelů se v rámci ČR historicky podílí celá řada fakult veřejných vysokých škol, z nepedagogických fakult jsou to zejména fakulty filozofické a přírodovědné. Tento fakt je třeba adekvátně reflektovat také v rámci diskuse nad nastavováním klíčových parametrů učitelského vzdělávání.

Na základě jednání a debaty Asociace děkanů filozofických fakult ČR vyzýváme MŠMT k následujícím krokům:
 

1) Zahrnout Asociaci děkanů filozofických fakult ČR mezi neopominutelné účastníky procesu a diskuse reformy vzdělávání budoucích učitelů.
 

2) Rozdělit prostředky převedené do Ukazatele P dle racionálně nastaveného a výkonnostního klíče.
 

3) Odmítnout marginalizaci oborových složek vzdělávání budoucích učitelů ve prospěch tzv. společného základu.
 

4) Reflektovat složitost nastavení učitelského vzdělávání s ohledem na nový systém sdružených programů, přičemž upozorňujeme především na problematiku volby maioru na samotném prahu volby vysokoškolského studia.
 

5) Podporovat přípravné vzdělávání středoškolských učitelů výhradně na odborně zaměřených fakultách (zejména filozofických a přírodovědných).
 

6) U připravovaného Operačního programu Jan Amos Komenský nastavit standardní podmínky pro všechny fakulty vzdělávající učitele a neredukovat tuto podporu výhradně na fakulty pedagogické.


Asociace děkanů filozofických fakult deklaruje svoji připravenost podílet se na všech krocích vedoucích ke zkvalitňování přípravného vzdělávání učitelů ve spolupráci se zástupci přírodovědných a pedagogických fakult.

V Hradci Králové, dne 25. listopadu 2019.


za Asociaci děkanů filozofických fakult

 • Mgr. Jan Prouza, Ph.D.  

 • děkan Filozofické fakulty UHK

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

 • děkan Filozofické fakulty UK

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Položka

Zpět na: Úřední deska

Bez filozofických fakult to nemá smysl

Bez filozofických fakult to nemá smysl. Protest proti podhodnocení humanitních oborů

Ač filozofické fakulty tvoří jeden ze základních pilířů českého i západního univerzitního systému, jejich společenský význam je podceňován. Humanitní obory jsou totiž politickými reprezentacemi v lepším případě přehlíženy, v horším pak populisticky rámovány jako trpěná periférie vysokého školství, jejíž absolventi se jen stěží uplatňují na trhu práce. Jde přitom o mýtus zpochybnitelný mnohými statistikami.

Obraz humanitních oborů, které jen zbytečně konkurují potřebnějším oborům technickým, pak opravňuje neposkytovat filozofickým fakultám adekvátní finanční podporu. Trvalý finanční deficit pak vede nejen k nedostatečnému ohodnocení akademických pracovnic a pracovníků, ale také k citelné limitaci oborů jako takových. Humanitní obory ztrácejí zvláště mladou generaci.

Bez adekvátních financí se zkrátka nedá přečkat, natož rozvíjet. Ocitáme se tak v začarovaném kruhu – podfinancování vede k logickému omezování činnosti, které pak opravňuje ubírat na finanční podpoře. Humanitní obory se tak dostávají doslova na hranu své existence.


Chceme-li situaci napravit, musíme jednat neprodleně. Na situaci již ostatně delší dobu upozorňuje Asociace děkanů filozofických fakult a akademické senáty všech českých FF. Rozhodli jsme se proto v koordinaci s ostatními fakultami v zemi vyhlásit hodinový protest. Ten proběhne 28. 3. 2023 od 13.00 ve vestibulu FF JU. V této souvislosti vyhlašuje děkan FF JU děkanské volno pro studenty bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů, a to od 13.00 do 14.00 hod.  

Veronika Faktorová, předsedkyně senátu FF JU

Michal Hořejší, předseda odborové organizace FF JU

Vera Kaplická Yakimova, senátorka AS JU

Byla podepsána Institucionální dohoda mezi Jihočeskou univerzitou a Univerzitou v Trujillu v Peru

Slavnostního aktu, který se s ohledem na současnou epidemickou situaci konal ve virtuálním prostředí, se zúčastnilo celkem 18 zástupců obou univerzit a diplomatických institucí.

V pátek 23.4.2021 byla podepsána Institucionální dohoda mezi Jihočeskou univerzitou a Univerzitou v Trujillu v Peru

Za JU dohodu podepsala prorektorka pro zahraniční vztahy, doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. Za FF JU se účastnili děkan Filozofické fakulty JU, doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj, PhDr. Pavel Král, Ph.D., a zástupci Ústavu romanistiky FF JU, kteří tuto spolupráci iniciovali. Za Univerzitu v Trujillu dohodu podepsal Dr. Carlos Alberto Vásquez Boyer, rektor Univerzity v Trujillu. Přítomni byli dále akademický prorektor univerzity Dr. Juan Amaro Villacorta Vásquez, děkan Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, Dr. Everando Guevara Guevara, a další zástupci humanitních a filologických oborů univerzity v Trujillu. Dohoda byla podepsána za účasti Velvyslanectví Peruánské republiky v Praze, Ministra Eduarda Rivoldiho, a zástupců Ministerstva zahraničních věcí v Trujillu.

Předmětem podepsané dohody je realizace výměnných pobytů dvou peruánských akademiků a tří studentů na Filozofické fakultě JU a výukové pobyty dvou akademických pracovníků z FF JU na Univerzitě v Trujillu v Peru. Tyto mobility budou uskutečňovány v nadcházejích třech letech. Jak uvedl ve svém projevu děkan FF JU, doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., „Filozofická fakulta JU usiluje o rozvoj oboustranných mobilit a vzájemných vztahů se zeměmi v Latinské Americe. FF JU a její tým poskytne veškerou součinnost při rozvíjení těchto vztahů, jež začínají na úrovni výměnných pobytů a mají potenciál i v rozvoji společných vědecko-výzkumných projektů v oblasti filologie, historie, archeologie či dějin umění“.

            

Časopis Opera historica přijat do databáze Scopus

Opera historica. Časopis pro dějiny raného novověku byl 26. 12. 2020 přijat odbornou mezinárodní komisí Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB) do prestižní databáze Scopus.

Toto rozhodnutí bylo 16. 2. 2021 naplněno podpisem dohody s nakladatelstvím Elsevier, která databázi provozuje. Začlenění do Scopusu má i praktický význam, jelikož studie v Opera historica budou nyní v Informačním systému výsledků výzkumu zařazeny v kategorii Jsc, kterou se může pyšnit jen málo českých historických časopisů. Hodnotitelé vyslovili chválu tvůrcům časopisu, na jejichž přístupu ocenili snahu diskutovat o aktuálních vědeckých tématech. Časopis je přístupný na webu opera-historica.com.

Cena děkana za vynikající diplomovou práci

Galerie:
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/1_-dm-i.jpg, Mgr. Denisa Michalinová
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/2_-dm-ii.jpg, Mgr. Denisa Michalinová
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/3_-jk-i.jpg, Mgr. Jakub Kalivoda
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/4_-jk-ii.jpg, Mgr. Jakub Kalivoda
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/5_-nj-i.jpg, Bc. Natálie Jaszová
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/6_-nj-ii.jpg, Bc. Natálie Jaszová
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/7_-fs-i.jpg, Mgr. František Schwarz
 • images/FF/fakulta/Aktuality/cena-dekana/2023/8_-fs-ii.jpg, Mgr. František Schwarz

Komise Grantové agentury FF JU, jmenovaná děkanem rovněž pro posouzení návrhů na udělení Ceny děkana Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doporučila k ocenění čtyři nominované práce. Komise Grantové agentury FF JU shledala všechny předložené práce jako práce mimořádně kvalitní.

Cenu děkana za vynikající diplomovou práci získali:


Oceněným gratulujeme!

Cenu Josefa Jungmanna získal za rok 2018 Vladimír Medek

Na udělování prestižních překladatelských cen byla zastoupena i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

V úterý 8. října byla tradičně udělena cena Josefa Jungmanna. Za rok 2018 ji získal překladatel Vladimír Medek, jenž byl oceněn za převod románu Antonia Muňoze Moliny Polský jezdec. V minulosti se Medek proslavil jako překladatel Garcii Marqueze, Lawrence Durrella nebo ságy o Harry Potterovi, na jejímž překladu pracoval se svým bratrem.

Na udělování prestižních překladatelských cen byla zastoupena i Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ředitel Ústavu anglistiky FF JU Ladislav Nagy zasedl v letošní porotě, Kateřina Hilská, jež na stejném ústavu řadu let vedla překladatelské kurzy, byla oceněna tvůrčí prémií za převod díla Jane Austenové Rozum a cit. 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice +420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice+420 387 774 801 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1