Přihláška ke státní závěřečné zkoušce - Magisterské obory FF JU

Přihlašuji se k státní závěrečné zkoušce ve dnech 31.8.-4.9.2020 z níže uvedených předmětů:

Diplomovou práci odevzdejte na sekretariát ústavu nejpozději dne 31. července 2020.