Přihláška ke státní závěřečné zkoušce - Magisterské obory FF JU

Přihlašuji se k státní závěrečné zkoušce ve dnech 8. 6. – 19. 6. 2020 z níže uvedených předmětů:

Diplomovou práci odevzdejte na sekretariát ústavu nejpozději dne 11. května 2020.