Aktuální sdělení


AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ K ÚŘEDNÍM HODINÁM

 

 


DOPORUČUJEME

  • Studuj. Stážuj. Vyjeď. (spravuje DZS) 
  • Zájemci o studium či praktickou stáž v zahraničí mohou využít jazykové přípravy v rámci předmětů DPF/EAJZ Anglický jazyk pro studijní pobyt v zahraničí a DPF/EMP Intercultural Understanding/Mezikulturní porozumění

 

AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ K VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

Budete přesměrováni na stránku s informacemi k výběrovým řízením.

 

VÝSLEDKY DOPLŇKOVÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  

NA STIPENDIA NA PRAKTICKÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020

praktické stáže v programu Erasmus+: Erasmus

 

V doplňkovém výběrovém řízení na stipendia na praktické stáže v zahraničí v akademickém roce 2019/2020 (s termínem odevzdání přihlášek k 31. 10. 2019) uspěli níže uvedení uchazeči:

 

ERASMUS+: praktické stáže
 Osobní číslo  Země výjezdu  Organizace

 Délka mobility
(v měsících)

 Semestr
 A16053  UK  CzechTourism Londýn  3,5  ZS
 A19102  ES  České centrum Madrid  4,5  LS
 A19212  AT  Velvyslanectví ČR ve Vídni  2  LS
 A18116  ES  Není uvedeno  4  LS
 A18164  ES  Není uvedeno  3  LS