Vítáme Vás na stránkách Ústavu anglistiky FF JU!

 

Ústav anglistiky byl založen k 1. září 2010 a dnes nabízí dvouoborové bakalářské studium anglického jazyka a literatury (v kombinaci se studiem bohemistiky, historie, biologie, chemie a romanistickými obory), dvouoborové navazující magisterské studium anglické a americké literatury, dvouoborové navazující magisterské studium překladatelství anglického jazyka a dvouoborové navazující magisterské studium učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy. Vedle povinných předmětů mohou studenti vybírat z pestré škály předmětů povinně volitelných a volitelných, včetně studia anglických a amerických reálií, literárního překladu prózy a poezie a mnoha specializovaných seminářů literárních.

 

Aktuality

Mariana Machová 7. 6. 2019 vystoupí na mezinárodní konferenci nazvané The Between-ness of Lyric / L'Entre-Deux Lyrique / Lyrik im Dazwischen, kterou pořádá Mezinárodní síť pro zkoumání lyriky (International Network for the Study of Lyric) ve švýcarském Lausanne. Referát s názvem "Lyric Through Translation" se bude zabývat možnostmi využití překladu při zkoumání původní poezie. Program konference zde.
 
Ladislav Nagy píše o anglicky psané literatuře věnované Čechám. Více se dočtete zde.
 

Mariana Machová se jako odpovědná redaktorka podílela na výboru poezie tří španělských básníků Hlas tebou stvořený v překladu Víta Pokorného, který právě vyšel v nakladatelství Opus. Více se dočtete zde.

V překladu Tomáše Jajtnera vyšla kniha John Cage: Vybrané dopisy. Více o knize naleznete zde.

Nakladatelství Dybbuk vydalo knihu esejů Čeho bychom se měli obávat?, jejíž překlad vznikl na překladatelském semináři Ladislava Nagye. Více se dočtete zde.
 

Jana Kozubíková Šandová vydala monografii s názvem Speaker Involvement in Political Interviews. Více o knize naleznete zde.

Novinky
23.5.
Debata se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2019 od 14 hodin v Literární kavárně Měsíc ve dne.
10.12.
- překlad vyučovacích hodin z AJ do ČJ a naopak
14.11.
Do České školy bez hranic.
7.6.
jsou pro studenty připravena k vyzvednutí na sekretariátu Ústavu anglistiky FF JU.