Kontakt

Pracovna 01 034  
Telefon 387 774 868  
E-mail malechova@ff.jcu.cz  

Konzultační hodiny 

úterý      09.10 - 10.20 hod.

 
 

 

 

Po ukončení střední školy studovala tříleté bakalářské studium germanistiky na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na které navázala studiem magisterského stupně na téže fakultě. Současně absolvovala jednoroční studium bankovnictví u společnosti Oberbank Akademie Linz. V této době začala pracovat na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci na jazykové katedře a později na katedře společenských věd. V roce 2007 dokončila doktorský studijní program filologie v oboru německý jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také obhájila svou disertační práci.

V letech 2007 – 2008 působila na jazykové katedře Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zajišťovala i kurzy cizích jazyků na soukromé jazykové škole Zachová v Jindřichově Hradci. Jeden rok byla zaměstnaná u společnosti Edscha Bohemia v Kamenici nad Lipou, kde pracovala v oddělení zahraničního odbytu.

Od roku 2009 vyučovala německý jazyk na katedře aplikované jazykovědy na soukromé Vysoké škole evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích a od akademického roku 2013 působí jako odborná asistentka na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V rámci sebevzdělávání se účastní tuzemských i zahraničních odborných seminářů a konferencí.

 

Publikační činnost