Historický ústav Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště. Zajišťuje vzdělání v tříletém bakalářském jedno- i dvouoborovém studijním oboru Historie, jehož absolventi mohou dále pokračovat ve studiu stejnojmenných navazujících dvouletých magisterských studijních oborů a dvouoborovém navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro střední školy. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou se podílí na výuce bakalářského studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání a magisterského studijního oboru Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol. Historický ústav také nabízí postgraduální doktorské studium Českých dějin a provádění habilitačních a profesorských řízení v oboru České dějiny. Ve vědecké práci se Historický ústav systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku.

 

Nejnovější publikace

akademických pracovníků Historického ústavu a jejich spolupracovníků

Novinky
1.8.
které budou obhajovány na Historickém ústavu FF JU v srpnu 2019
2.7.
pro posluchače Pedagogické fakulty JU - podzimní termín akademického roku 2018/2019
30.5.
Představení publikace spojené s působivou přednáškou z moderních dějin se bude konat 5. června 2019 od 15.00 hodin v posluchárně P1
16.5.
Jeho přednášky se konaly ve středu 15. května 2019
4.12.
Historický ústav FF JU získal institucionální i programové akreditace na 10 let
4.12.
Akademičtí pracovníci ústavu získali v projektové soutěži Grantové agentury ČR dva nové granty