Historický ústav Filozofické Fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště. Zajišťuje vzdělání v tříletém bakalářském jedno- i dvouoborovém studijním oboru Historie, jehož absolventi mohou dále pokračovat ve studiu stejnojmenných navazujících dvouletých magisterských studijních oborů a dvouoborovém navazujícím magisterském oboru Učitelství dějepisu pro střední školy. Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou se podílí na výuce bakalářského studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání a magisterského studijního oboru Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základních škol. Historický ústav také nabízí postgraduální doktorské studium Českých dějin a provádění habilitačních a profesorských řízení v oboru České dějiny. Ve vědecké práci se Historický ústav systematicky a dlouhodobě zaměřuje na všestranný výzkum dějin společnosti raného novověku.

 

Nejnovější publikace

akademických pracovníků Historického ústavu a jejich spolupracovníků

Novinky
11.4.
V rámci projektu Historie jako prostor k setkávání – mimoškolní místa výuky v česko-bavorském příhraničí proběhly v Pasově dva semináře věnované historii Zlaté stezky
10.4.
na jehož organizaci a průběhu se podílí i Historický ústav Filozofické fakulty JU v Českých Budějovicích
10.4.
konala se ve dnech 6. - 7. dubna 2017
7.3.
V březnu 2017 vyšel časopis Opera historica 17, 2016, č. 2
27.1.
Pozvánka na pětidenní blokový seminář. Seminář se koná v rámci projektu Historie jako prostor k setkávání a je pro studenty JU zdarma.
2.1.
Historický ústav pořádá 4. května 2017 exkurzi do Pasova a renesančního sídla pasovských biskupů v Obernzell
13.12.
nabízí pro studenty Filozofické fakulty JU Nová tiskárna Pelhřimov
3.10.
Historický ústav FF JU a Univerzita Pasov získaly od Evropské unie prostředky k realizaci společného projektu