Archeologický ústav FF JU v Českých Budějovicích byl založen 1. 4. 2006. Od počátku je profilován jako vědecko-pedagogické pracoviště se zaměřením na archeologii pravěku, středověku a raného novověku a také na environmentální archeologii. V současné době nabízí kompletní vzdělání v tříletém bakalářském studiu, dvouletém navazujícím magisterském a v doktorském studiu oboru Archeologie. Ve vědecké práci se Archeologický ústav zaměřuje především na výzkum minulosti jihočeského regionu v evropských souvislostech, dále na nedestruktivní archeologii a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity i na environmentální archeologii. K jeho dlouhodobým projektům patří studium osídlení doby bronzové na Bechyňsku, výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a výzkum středověkých a  novověkých řemesel.

                                 

Novinky
9.7.
Přihlášky do 30. 8. 2019
27.6.
V AR 2018/19 budou praxe probíhat v Březnici u Bechyně a na Karlově Hrádku u Purkarce.
2.6.
29. konference ARGE (Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen/Oberösterreich)
28.5.
nabízené Archeologickým ústavem FF JU v ZS AR 2019/20 budou otevřeny při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!
17.12.
zadaných na Archeologickém ústavu FF JU v roce 2018