Archeologický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byl založen 1. 4. 2006. Od počátku je profilován jako vědecko-pedagogické pracoviště se zaměřením na archeologii pravěku, středověku a raného novověku a také na environmentální archeologii. V současné době nabízí vzdělání v tříletém bakalářském studiu a ve dvouletém navazujícím magisterském studijním plánu. Nově nabízí ústav také vzdělání v doktorském studiu oboru Archeologie. Ve vědecké práci se Archeologický ústav zaměřuje především na výzkum minulosti jihočeského regionu v evropských souvislostech, dále na nedestruktivní archeologii a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity i na environmentální archeologii. K jeho dlouhodobým projektům patří studium osídlení doby bronzové na Bechyňsku, výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a výzkum středověkých a  novověkých řemesel.

 

                                 

Novinky
22.3.
Mgr. Daniel Hlásek, Ph.D. - Hradiště doby bronzové v jižních Čechách, dne 5. 4. 2018 od 16.00 hodin v učebně S1
22.3.
15.3.
se budou konat v úterý 27. 3. 2018 od 12.00 do 18.00 hodin a ve středu 28. 3. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin.
29.1.
který pořádá Archeologický ústav FF JU ve dnech 1. - 2. 2. 2018.
2.1.
nabízené Archeologickým ústavem FF JU v LS AR 2017/18 budou otevřeny při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!