28. listopadu 2012 se v českobudějovickém Fine Club Café konalo
druhé neformální setkání všech studentů oboru Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země, tzv. 2 ETSN party.
 


 
Každý student u vstupu dostal visačku s vlaječkou. Ta označovala studentovu příslušnost k příslušnému ročníku. Na visačku si každý doplnil jméno či přezdívku. Při komunikaci s ostatními tak byli studenti snadno identifikovatelní a lépe se i mezi ročníky seznámili.
Označení "4. ročník" bylo připraveno i pro absolventy oboru, kteří také dorazili, z čehož jsme měli velkou radost!
 
Absolventky oboru

     

 

Zdeněk Chalaš (absolvent oboru) spolu s tajemnicí

Ústavu evropských teritoriálních studií

PhDr. Mirkou Kubatovou Pitrovou, Ph.D.
pasují studenty prvního ročníku
 
Setkání se velmi vydařilo.
Kromě studentů všech tří ročníků ETSN (a absolventů) se jej zúčastnili i někteří pedagogové vyučující v rámci uvedeného oboru.
 

      

doc. Eder - ředitel Ústavu germanistiky       prof. PhDr. Alena Jaková, CSc. - ředitelka
Ústavu evropských teritoriálních studií 
 
Studenti si setkání zorganizovali sami a účast byla více než hojná :-)